Connect with us

ZADAR / ŽUPANIJA

Zadarska županija osigurala 54.075 besplatnih obroka za djecu iz osnovnih škola

Objavljeno

-

Zadarska županija i ove je godine osigurala 54.075 obroka za djecu osnovnih škola u riziku od siromaštva. Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u Zagrebu je uručio ugovor vrijedan 310.579,76 kuna pročelniku županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport, Ivanu Šimuniću.

Temeljem ugovora za Poziv “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021.-2022.)” djeca u osnovnim školama kojima je osnivač Zadarska županija dobit će ukupno 54.075 obroka, a u projekt su uključena ukupno 263 učenika.  

„Ovaj ugovor se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD-a). Fond je usmjeren na ublažavanje materijalnih potreba učenika u osnovnim školama prema kriterijima iz natječajne dokumentacije“, istaknuo je pročelnik Šimunić dodajući kako provedba projekta, u kojem Zadarska županija sudjeluje od 2018. godine, počinje 6. rujna i traje deset mjeseci, do završetka školske godine.

Učenici su odabrani prema kriterijima iz natječaja: djeca iz višečlane obitelji, odnosno s troje i više djece, s time da se u obzir uzimaju i djeca koja žive u zajedničkom kućanstvu rane, predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te djeca u sustavu visokog obrazovanja. Drugi kriterij su djeca iz jednoroditeljskih obitelji, a treći kriterij su djeca iz obitelji u riziku od siromaštva.

„To su djeca koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili Centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica što dolaze iz višečlane ili jednoroditeljske obitelji. Dovoljan je jedan kriterij za ostvarivanje prava, a on se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom“, naglasio je pročelnik Šimunić dodavši kako u projektu sudjeluju četiri županijske osnovne škole – OŠ Zemunik, OŠ Sv. Filip i Jakov, OŠ Privlaka i OŠ Vladimir Nazor Neviđane.

Škole će provesti postupak ugovaranja s dobavljačima obroka za djecu, a obroci će se dostavljati svaki dan. Cijena pojedinačnog obroka koja se priznaje kao trošak u projektu iznosi 5,47 kuna, a Osnovna škola Zemunik će osigurati 26.250 obroka, OŠ Sv. Filip i Jakov 11.550 obroka, OŠ Vladimir Nazor Neviđane 10.500 obroka, dok će OŠ Privlaka osigurati 5.775 obroka.

„Projekt će doprinijeti ublažavanju mogućeg siromaštva kod djece i sprječavanju eventualne diskriminacije u pogledu nejednakih socioekonomskih razlika među učenicima. Škole neće objavljivati imena učenika čiji se obroci financiraju iz ovog projekta jer su o ovim školama obroci osiguravaju i za više učenika nego što ih je prijavljeno na projekt. Škole će, nadalje, kroz ovaj projekt pridonijeti zaštiti javnog zdravlja i to tako što će pripremati i servirati obroke za djecu u skladu s normativima. Osim što će svakodnevno dobivati zdrav i uravnotežen obrok, kod djece će se ujedno razvijati zdrave navike, tj. redovito konzumiranje voća i povrća“, kazao je pročelnik Šimunić. Djeca će tako uzimati manje nezdrave hrane, jer su u školama dobavljači mahom lokalni proizvođači, čime se pridonosi i kvaliteti namirnica.

Zadarska županija ovaj je projekt Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prijavila 7. lipnja, Odluka o financiranju donesena je 16. kolovoza, a Ugovor je potpisan 31. kolovoza 2021. godine.

Uz Zadarsku županiju, sredstva iz istog poziva osigurao je i Grad Zadar za osnovne škole kojima je osnivač. Vrijednost tog projekta za školsku godinu 2021./2022. iznosi 973.954,01 kuna.

 

ZADAR / ŽUPANIJA

NAJAVA IZ VODOVODA: U ponedjeljak bez vode cijelo Kruševo i dio Novog Bokanjca

Objavljeno

-

By

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Kruševu, dana 25.10.2021. (ponedjeljak) u vremenu od 08:00h do 14:00h bez vode biti će potrošači u cijelom naselju Kruševo.

Tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe, cisterna s vodom za ljudsku potrošnju biti će smještena u Kruševu, kod župne crkve.

Ujedno, zbog izvođenja radova tvrtke Pfeiffer prema ”Projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar – Petrčane” u Zadru, dana 25.10.2021. godine (ponedjeljak) u vremenu od 08:00h do 15:00h bez vode biti će potrošači u ul.:

Zagrebačka ulica od kuć.br. 46 do kuć.br. 94
Ive Hegedušića
Ivana Matetića Ronjgova

Tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe, cisterne s vodom za ljudsku potrošnju biti će smještene u ulici I.M. Ronjgova, kod kuć.br. 27.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

POZITIVNA OCJENA IZ AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI: LAG “Lauri” odobreno 247 tisuća kuna za lokalne temeljne usluge za ruralno stanovništvo

Objavljeno

-

By

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu kojom se pozitivno ocjenjuje Zahtjev za potporu Općine sv. Filip i Jakov, odnosno Lokalne akcijske grupe “Laura” za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova.

Agencija za plaćanja utvrdila je intenzitet potpore u visini od 90 posto, dok je procijenjeni iznos potpore 247.466,59 HRK.

“Ovom Odlukom Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrđuje da su delegirane administrativne provjere iz članka 48. Uredbe (EU) br. 809/2014, obavljene na način kako je propisano Sporazumom o suradnji te da je postupak odabira projekata proveden kako je propisano Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata (u daljnjem tekstu: Smjernice), člankom 35. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 96/17, 53/18), odabranom LRS i LAG Natječajem za provedbu tipa operacije MJERA 8.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga” LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ‘LAURA'”, stoji u Odluci.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

PRISEGNULO DVOJE NOVIH VIJEĆNIKA Zadarska Županijska skupština sada ima 38 vijećnika

Objavljeno

-

By

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine prisegnulo je dvoje novih vijećnika.

Rajka Rađenović je iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine, a njenim izborom  broj članova Županijske skupštine Zadarske županije povećava za 1 člana  i Županijska skupština Zadarske županije u ovom sazivu broji ukupno 38 članova.

 Također, umjesto  vijećnika Frane Vučetića (Most), koji je svoj mandat stavio u mirovanje, za člana Županijske skupštine s kandidacijske liste Mosta  određen je Branko Katić.

U nastavku sjednice prihvaćeno je Izvješće o radu upravnih tijela Zadarske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine o kojem je govorio župan Božidar Longin.

Iz podnesenih izvješća upravnih tijela Zadarske županije vidljivo je da su u razdoblju siječanj – lipanj 2021. godini upravna tijela Zadarske županije obavila zadaće i poslovne aktivnosti predviđene Programom rada za 2021. godinu, a u skladu s nadležnostima te okolnostima epidemije COVID-19.

Prihvaćeno polugodišnje izvješće Proračuna za 2021. godinu

U nastavku sjednice prihvaćen  je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2021. godinu  kao i prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. Godine. Prihvaćena je i Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2021. Godinu . Kako je pojasnio ravnatelj ŽUC-a Branko Kutija proračun te ustanove se povećao   u iznosu od 428.790 kn, zbog  sklopljenih sporazuma o sufinanciranju gradnje nogostupa u naselju Sikovo sa općinom sv Filip i Jakov i Općinom Novigrad za gradnju nogostupa u naselju Pridraga.

Vijećnici su usvojili Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije.

Naime, kako je 1. siječnja 2020. godine Zadarska županija počela obavljati povjerene poslove državne uprave i preuzela zatečene službenike i namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad dotadašnjeg Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, bilo je potrebno uskladiti ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Zadarske županije. Stoga je i donesena navedena Odluka. U odnosu na dosadašnji ustroj i nazive sada su povjereni poslovi državne uprave (osim poslova opće uprave) iz dosadašnjeg djelokruga Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave prenijeti u djelokruge drugih odgovarajućih upravnih odjela. Nastavno na promjene djelokruga poslova,  u manjoj mjeri promijenjeni su  i nazivi pojedinih upravnih odjela.

Tako su sada upravna tijela Županije:

1. Ured župana

2. Služba za unutarnju reviziju

3. Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

4. Upravni odjel za financije i proračun

5. Upravni odjel za javnu nabavu i upravljanje imovinom

6. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

7. Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove

8. Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

9. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

10. Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet

11. Upravni odjel za zdravstvo

12. Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku

13. Upravni odjel za opću upravu

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi

U trendu