Connect with us

ZADAR / ŽUPANIJA

NAGRADNI NATJEČAJ U tijeku izbor za najbolji EU projekt 2022. Donosimo detalje…

Objavljeno

-

Prije prijave putem obrasca, molimo vas da pročitate pravila natječaja u nastavku.

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi: Zagreb, 21. lipnja 2022. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom “Izbor za najbolji EU projekt 2022”

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom “Izbor za najbolji EU projekt 2022” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je povećanje razine osviještenosti građana o dosadašnjem uspješnom korištenju sredstava EU i predstavljanju brojnih uspješnih lokalnih i regionalnih projekata EU.

1.2. Pravila nagradnog natječaja i sva potrebna dokumentacija bit će objavljena dana 27.06.2022. godine na portalu www.jutarnji.hr

2. Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu www.jutarnji.hr u razdoblju od 27.06.2022. godine do 10.08.2022. godine.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju županije i županijske razvojne agencije na području Republike Hrvatske. Svaka županija, odnosno županijska razvojna agencija, može nominirati više projekata EU koji su provedeni na području županije ili projekte koje je provelo trgovačko društvo i/ili institucija sa sjedištem na području županije na kojima je županija partner. Projekti se prijavljuju bez kotizacije.

U Izboru sudjeluju svi projekti EU provedeni i/ili završeni u 2020. i 2021. godini, završeni do 31.01.2022. godine.

2.3. Prijave za nagradni natječaj dostavljaju se putem obrasca za nominaciju projekta koji će se nalaziti na stranici www.jutarnji.hr. Nominacija projekta treba sadržavati sljedeće elemente: projekt predložen od strane županijske razvojne agencije (naziv projekta); kategorija prijave projekta, lokacija; datum početka i završetka projekta; nositelji/partneri na projektu; cilj projekta; što projekt čini uspješnim; što je projektom ostvareno (rezultati projekta); koristi koje su županija i cjelokupna država ostvarile projektom; ukupna vrijednost projekta; iznos isplaćenih bespovratnih sredstava; vlastita sredstva i kontakt osoba zadužena za provedbu projekta (e-mail adresa i telefon/mobitel) plus kontakt krajnjeg korisnika projekta (npr. gerontodomaćica koja je zaposlena preko programa EU). Uz obvezne podatke iz obrasca kandidati mogu učitati ili poslati poveznice na najviše pet dokumenata kako bi istaknuli i prikazali prednost prijave.

2.4. Razdoblje podnošenja prijava na natječaj je od 27.6.2022. godine do 27.7.2022. godine. U konkurenciji za osvajanje nagrade sudjeluju svi prijavljeni koji su potpuno i ispravno ispunili prijavnicu i prijavili projekt do 27.7.2022. godine u 23:59 sati.

2.5. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od 7 predstavnika: dva Hanza Media d.o.o., dva predstavnika Hrvatske zajednice županija, predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, predstavnika portala Župan.hr i predstavnika Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Između dostavljenih projekata, žiri će prema kriterijima ocjenjivanja, izabrati 28 najboljih projekata, koji ulaze u drugi krug. Drugi krug izbora provodi se u razdoblju od 29.7.2022. godine do 10.8.2022. godine. U drugom krugu žiri će od 28 finalista izabrati pobjednike (prva tri mjesta) u pet kategorija:

– Doprinos znanosti i inovacijama

– Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici

– Doprinos prekograničnoj suradnji

– Doprinos poduzetništvu

– Izbor projekta po glasanju građana

Odluka žirija je konačna.

2.6. Dobitnici nagrada po izboru žirija bit će objavljeni početkom listopada 2022. godine na tradicionalnim Danima regionalnoga razvoja i fondova EU.

2.7. Nagradni fond čine plakete za prvo, drugo ili treće mjesto u svakoj od kategorija.

2.8. Prijave na natječaj koje pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.

2.9. Dobitnici nagrada pristaju na objavu članka o osvojenim nagradama te objavu fotografija i njihovih osobnih podataka u tiskanim i digitalnim izdanjima Hanza Medije te društvenim mrežama Hanza Medije.

3. Preuzimanje nagrade

3.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz /navedenih Pravila bit će obaviješten pisanim putem o osvajanju nagrade. Pisana obavijest /bit će dostavljena na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.

3.2. Dobitnik preuzima nagradu na tradicionalnim Danima regionalnoga razvoja i EU fondova na lokaciji koju odredi Priređivač, a koji će se održati početkom listopada 2022. godine. Dobitnik je obavezan prisustvovati navedenom događaju. Ukoliko dobitnik nije u mogućnosti prisustvovati Danima regionalnoga razvoja i fondova EU, potrebno je poslati izaslanika koji će umjesto njega preuzeti nagradu. Dobitnik je dužan pisanim putem obavijestiti Priređivača o nemogućnosti dolaska na Dane regionalnoga razvoja i fondova EU, sukladno tome također i dostaviti ime osobe ovlaštene za preuzimanje nagrade u njegovo ime. Ukoliko Dobitnik nije u mogućnosti prisustvovati Danima regionalnoga razvoja i fondova EU te ne pošalje izaslanika, Dobitnik je dužan preuzeti nagradu u roku od 8 dana od Dana regionalnoga razvoja i EU fondova. Ne preuzme li dobitnik svoju nagradu niti u dodatnom roku od 8 dana od dana organiziranog događaja, gubi na nju pravo.

3.3. Dobitnik daje suglasnost za fotografiranje na Danima regionalnoga razvoja i fondova EU te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Hanza Medije i portala Župan.hr. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima.

4. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

4.1. Podatke iz točke 2.3. Pravila nagradnog natječaja Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

4.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici/dobitnici nagrada pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača za korištenje njihovih osobnih podataka i fotografija, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

4.4. Priređivač se obvezuje kako će osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

– Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

– Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na dpo@hanzamedia.hr;

– U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

– Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati tijekom trajanja Nagradnog natječaja, te sukladno tome i po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

– Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te mu je Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja dužan pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

– Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

4.5. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza Medije d.o.o. i s njome povezanih društava.

4.6. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na dpo@hanzamedia.hr. Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

5. Troškovi

5.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do trenutka predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

5.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

6. Posebne situacije

6.1. Priređivač može obustaviti provođenje nagradnog natječaja i prekinuti ga ukoliko za to postoje razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja Priređivač nije znao niti je mogao znati, te također koji sprječavaju daljnji tijek natječaja u skladu s Pravilima.

7. Rješavanje sporova

7.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

7.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

8. Stupanje na snagu

8.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.jutarnji.hr dana 27.06.2022. godine.

8.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, članica uprave

Prijavite se ovdje.

 
Nastavi čitati
Kliknite za komentar

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

ZADAR / ŽUPANIJA

NAJAVA IZ CINAZ-a: “Moje Erasmus iskustvo” za gimnazijalce i prezentacija o mogućnosti studiranja – za sve

Objavljeno

-

By

Donosimo dvije najave za informativna događanja u organizaciji udruge CINAZ za idući tjedan: 

Prvo događanje je informativno predavanje “Moje Erasmus iskustvo” za učenike Gimnazije Vladimira Nazora i Gimnazije Jurja Barakovića koje će se održati u Multimedijalnoj dvorani Gimnazije Jurja Barakovića u srijedu, 12. listopada 2022. godine s početkom u13.10h.

Aktivnost se održava povodom obilježavanja europske Time to move kampanje (više na timetomove.info).

Drugo događanje je “Erasmus+ info dan” koji se sastoji od informativnih prezentacija u kojem će voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i Erasmus koordinatorica Sveučilišta u Zadru, Maja Kolega, predstaviti mogućnosti za mobilnost u svrhu studiranja i u svrhu stručne prakse u sklopu programa Erasmus+, a svoje osobno Erasmus iskustvo će predstaviti studentica Sveučilišta u Zadru, Gabrijela Ravlić.

Aktivnost će se održati 14.10. u Gradskoj knjižnici Zadar s početkom u 18h.

Ovom aktivnošću se obilježava Europska godina mladih i 35.obljetnica Erasmus+ programa (Posebne stranica posvećena Europskoj godini mladih: https://ampeu.hr/europska-godina-mladih).

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

IZ VODOVODA: U ponedjeljak bez vode Poličnik, u utorak dio Bokanjca!

Objavljeno

-

By

Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu dana, dana 10.10.2022.godine (ponedjeljak) od 08:30 sati do 12:30 sati bez vode će biti potrošači u Poličniku.

Tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe, cisterna s vodom za ljudsku potrošnju biti će smještena u Ulici Janka Bobetka, kod k. br. 20.

Zbog izvođenja radova tvrtke Strabag d.o.o. prema projektu „Radovi na izgradnji javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Bokanjac – Zadar“  dana 11.10.2022.godine (utorak) bez vode će biti potrošači u Zadru, predio Bokanjac i kako slijedi:

Ulica Cerodole i

Ulica Franje Fanceva.

Tijekom radova pa do ponovne uspostave vodoopskrbe, cisterna s vodom za ljudsku potrošnju biti će smještena u Ulici Franje Fanceva, kod k. br. 59.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

SV. FILIP I JAKOV: Općina kupila i postavila na rivu automatski vanjski defribilator. Evo zbog čega je dragocjen…

Objavljeno

-

By

Općina Sv. Filip i Jakov kupila je automatski vanjski defribiltor u vrijednosti od 16 000 kuna. Postavljen je na rivi u Sv. Filipu i Jakovu

U ljetnim mjesecima Općina će nabaviti još dva defribiltora koja će biti postavljena na plažu “Morovička” u Turnju te na plažu “Iza banja” u Sv. Filip i Jakovu.

Korištenjem automatskih vanjskih defibrilatora (engl. AED, u Hrvatskoj se koristi i naziv AVD) značajno je povećan postotak preživljavanja osoba koje su doživjele srčani udar. Dokazano je da kardiopulmonalna reanimacija i rana defibrilacija mogu vratiti normalan srčani ritam kod osoba sa srčanim zastojem.

Zapravo, to su uređaji koji izvrše analizu srčanog ritma, daju upute spašavatelju (glasom, na hrvatskom jeziku) i omogućuju defibrilaciju.

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi

U trendu