Connect with us

ZADAR / ŽUPANIJA

PREDSTAVLJENA KNJIGA “SVITANJA I SMIRAJI ARBANASA” Bilosnić: “Šime Dešpalj je bio posljednji zadarski romantičar”

Objavljeno

-

U večernjim satima, u ponedjeljak 8. svibnja 2023. godine, u Gradskoj loži Narodnog muzeja Zadar, ispunjenoj mnogobrojnom publikom, uzvanicima iz Zadra i Prištine, predstavljena je dvojezična knjiga pjesama Svitanja i smiraji Arbanasa / Agimet të parabromjet te Arbëneshit poznatog zadarskoga glazbenika i pisca Šime Dešpalja (1987. – 1981.)

Knjiga je izvorno objavljena na govoru mjesta Arbanasi u Prištini, davnih sedamdesetih godina prošloga stoljeća, da bi sad u prepjevu dr. sc. Maximiljane Barančić na hrvatski jezik, bilo obznanjena i u rodnome Zadru Šime Dešpalja.

U predstavljanju knjige uz prevoditeljicu Maximilijanu Barančić sudjelovali su akademik dr. sc. August Kovačec, prof. emeritus, čiju je recenziju pročitala glumica Gabrijela Meštrović Maštruko, voditeljica programa, a o knjizi je govorio i književnik Tomislav Marijan Bilosnić.

U programu predstavljanja zbirke sudjelovala je i violončelistica Paola Genovese, te polaznice tečaja arbanaškog jezika Antea Ćosič, Emanuela Ćosić, Ena Kanjer, Agata Karuc i Nida Ninić.

Kroz pjesništvo barda Šime Dešpalja, iz čije obitelji potječu i svjetski poznati glazbenici Pavao, Valter i Maja Dešpalj, zadarska književna publika imala je prilike vratiti se u već daleke zadarske dane kada su Zadar i Arbanasi bili još odvojena dva susjedno naseljena mjesta.

DEŠPALJ, Šime, glazbenik i pisac (Arbanasi kraj Zadra, 16. II. 1897 — Zadar, 16. I. 1981). Školovao se 1912–15. u zadarskoj Preparandiji, gdje je stekao i glazbenu naobrazbu, učeći u F. Lederera (glasovir, harmonija), F. Spade (violina), J. Chládeka (dirigiranje, instrumentacija) i K. Mohra (kontrapunkt). Za I. svjetskog rata prekinuo školovanje zbog odlaska na ratište (1915–18). Po povratku u Zadar nastavio u Lederera učiti privatno te počeo skladati i dirigirati pjevačkim zborom i trubljačkim sastavom. Prebjegavši 1921. u Jugoslaviju, djelovao je do 1943. u Hvaru, Rabu, Pagu i Blatu na Korčuli kao organizator glazbenog života, dirigent, skladatelj i pedagog. U Hvaru je sastavio mali orkestar i ženski tamburaški zbor, u Rabu vodio puhačku glazbu i ženski pjevački zbor, u Pagu utemeljio i vodio gradsku puhačku glazbu, a u Blatu osnovao i vodio orkestar Glazbenog društva te u sklopu Seljačke sloge mješoviti zbor i puhačku glazbu koju je uzdigao među najbolje ansamble te vrste u Dalmaciji. God. 1943. postao je umjetničkim voditeljem partizanske kulturno-umjetničke grupe dubrovačkog okruga, a 1944/45. dirigentom orkestra Okružnog kazališta u Dubrovniku. Vrativši se 1945. u Zadar, postavljen je za voditelja Narodnoga kazališta, u kojemu je reorganizirao glumački ansambl te utemeljio i vodio pjevački zbor i orkestar. Od 1946. do 1973. posvetio se pedagoškom radu i predavao je u zadarskoj Muzičkoj školi teoriju glazbe i gudaća glazbala te osnovao i vodio školski pjevački zbor i orkestar; istodobno je u Klasičnoj gimnaziji 1946/47. nastavnik glazbenog odgoja te pokretač mješovitoga pjevačkog zbora, a od 1947. predaje i u Učiteljskoj školi teoriju glazbe i didaktiku te osniva i vodi veliki tamburaški zbor. Uz to je bio organizator i dirigent zadarskoga Centralnog omladinskog pjevačkog zbora (1946), zatim mješovitog zbora Filozofskog fakulteta te od 1951. mješovitog zbora Kulturno-prosvjetnog društva »Arbanasi« s kojim je ostvario zapažene nastupe. — Skladao je djela za gudački orkestar (Moba, Ples tratinčice), za puhački orkestar (Paško kolo, Svečana koračnica), za zbor (Leni, Procvao je cvijet, Kolo, Žetva), za glas i gudaća glazbala (Romanca Ariosta) te za glas i glasovir (Uspavanka). Ostavio je nedovršenom operu Vana. Šest njegovih zbornih pjesama objelodanjeno je u zbirci Këngë shqiptare (Priština 1973). Svoj skladateljski izraz razvio je oslanjajući se na folklor. Pisao je pjesme i pripovijetke na govoru zadarskih Arbanasa.
DJELA: Tregine Arbëneske (proza). Priština 1966. — Agimet e parabrasnjet të Arbëneshit (pjesme). Priština 1968. — E vërteta (pjesme). Priština 1972.

LIT.: (D. M.): Sahranjen Šime Dešpalj. Vjesnik, 42(1981) 25. I. — R. Munishi: Harmonizim Koral i Këngës popullore. Rilindja, 1983, 24. IX, str. 11.
Ivona Ajanović-Malinar, Hrvatski biografski leksikon.

Piše: Tomislav Marijan Bilosnić

POSLJEDNJI ZADARSKI ROMANTIČAR

Šime Dešpalj: Svitanja i smiraji Arbanasa / Agimet të parabromjet te Arbëneshit, Zadar, 2023.

Čitajući stihove staroga arbanaškog barda Šime Dešpalja javljaju mi se davne mladenačke slike (mjesto moje voljeno / sa starim Zadrom sljubljeno) ili (Danju i noću / ulicama / i gradom usamljen / lutam); doba kada sam tog usamljenog i ponosnoga gospodina susretao na arbanaškim ulicama. Lijepo je danas vratiti se Dešpaljevoj lirici, kad možda neupućenima mogu izgledati naivne njegove emocije (Te bijele kapljice / na tvojoj latici / da li su to suze?), koje izviru iz stihova maestra koji je kao glazbenik jako dobro znao kako je harmonično samo ono što je jednostavno (Vedrina se nebom razlije / oblaka ni daška vjetra, / nigdje nije, / a sunce poput ognja grije), a duboko ono što je istinito (Nije to muha, tata! / Ti plačeš!).

Sažetak konačnih životnih istina u lirici maestra Šime Dešpalja, nalazimo u izboru jednostavnih riječi i ritmu tradicionalnog izraza (Negdje daleko / zvon ovaca / se čuje, / i zvuk frule / odjekuje…), zato bih kazao i da je prevodilački pothvat presmion i zahtjevan; nije lako da jedan arhaičan jezik, pa i specifičnost njegova govora, na isti način odjekne u ruhu drugog jezika, poglavito kada danas gotovo i ne poznajemo probleme o kojima Dešpalj piše (Spavaj, o sine, / sine, spavaj, / u kolijevku tuđu / su te stavili).

Teme ovih pjesama prije svega su sami Arbanasi u najširem značenju, arbanaški toponimi, društvene, egzistencijalne, socijalne i prirodne prilike i pojave, radovi u polju, godišnja doba, ljubav, samoća, ljudi, susreti, bliske osobe i osobne ispovijesti, s posebnim ciklusom pjesama posvećenih djeci. Zbirka je podijeljena u cikluse: Svitanja i smiraji Arbanasa, Proljeće, Ljeto, Jesen, Zima, Ljubav i Djeca.  Sve kazano idilično, oblikovano i izvedeno dosljedno (U sutonu neba grimizne i zlatne boje).

Književni opus Šime Dešpalja do sad je bio nepoznat na hrvatskom jeziku, a time i zanemaren, iako je riječ o zadarskom umjetničkom bardu, čija je obitelj ime grada pronijela svjetskim umjetničkim obzorima. U zadarskom književnom krugu, Dešpaljev opus nije istražen, klasificiran, dosada preveden, o njemu kao pjesniku gotovo ništa nije napisano, izim nekoliko notica u lokalnim novinama u doba objave ovih pjesama u Prištini. Dešpaljeva poezija tako je ostala u sjeni glazbe.

A u Dešpaljevoj lirici sve je tako tiho, nježno i čisto, gotovo nevino (Oh, zar ne vidite, / da bih je razveselio, / ovu lutku / sam joj kupio), pa za tumačenje biti ovih stihova i njihovih ideja i ne treba nam nikakvo mudroslovlje, jer s njima se komunicira jednostavno idući tragom njihova iskustva. Izričaj čist kao izvorska voda (O, fontano, / poput orgulja / veseljem i pjesmom / ispjevana ti si, /  pjesme one sada gdje su, / a prijatelji moji / nigdje nisu?) Misli i osjećaji zrcale se u jeziku do kraja jasno, sve je višestruko imenovano, označeno i objašnjeno: antropologija (Pored ognjišta / sjedosmo / i djedovu riječ / slušasmo…), folklor (Pastir se veseli / na fruli dok svira / pod kruškom, šljivom ili jabukom / u cvatu, nema mira.), duševnost (Ujutro rano ustanem / kako bih cvijet ugledao, / razveselio se i da ne usahne / sam ga zalio.),  egzistencijalno (Čopor pasa, sinko, /kruh je pojeo), refleksivno (U zlatu i purpuru / nebo se / oblači /čekajući vrijeme / kada će sunce / izaći), psihološki (U sobi mojoj / prepunoj misli, / i mojih uzdaha / veselih, / žalosnih, / ljutih, / i očajnih…). Pjesničke riječi birane su po osjetilnom principu i izravnog su izražaja, sam lirski proplamsaj otkriva nam se vrlo često u dijaloškom obliku, neposrednost poruka odčitava se bez ostatka, dijeleći dobro od zla, lijepo od ružnoga. Savršeno direktnim prosudbama Dešpalj je svojim stihovima nastojao pokazati kako je sve u njegovoj lirici doživljeno i proživljeno kao zbiljnost.

Metafora i simboli u Dešpaljevom jeziku izviru upravo iz duha arbanaškoga govora, pa bi njihova uža i šira značenja, valjalo tumačiti posebnim rječnikom, što je to u ovome slučaju filološki i lingvistički, a nerijetko i semantički problem, tim više što se ravnomjerno izmjenjuju  dionice čistih sentenci s vrlo razigranim lirskim ushitima. Pjesnik je svjestan kako bez simbolike i metaforike, poezija jednostavno ne jedri, pa je  Dešpaljeva lirika, slikovito kazano,  poput kakve jedrilice koja plovi zadarskim kanalom.

Polazeći od činjenice kako se metafora „tvori od dviju različitih stvari“ pjesnici nerijetko pribjegavaju napregnutosti, hermetičkim strukturama i sličnim mislilačkim pothvatima, međutim, kod Dešpalja metafora izvire spontano iz slijeda beskonačnih mogućnosti, podređena mašti i jeziku, skrivenim slikama koje (paradoksalno) teško zamjećujemo upravo zato što nam izgledaju poznate. Dešpalj kao pjesnik osjeća da metaforu ne treba tražiti, jer se ista krije u svakoj riječi, poglavito u istini da svaka riječ mijenja i simboličko i metaforičko značenje u ovisnosti o drugoj riječi s kojom se našla u „zajedništvu“; kada se položaj istih riječi mijenja u tekstu, mijenja se i  predodžba pjesme.

Možemo reći kako je Dešpalj pisao svjetovnu liriku okrenutu naizgled malim, običnim temama, slikama i glazbi, gdje se svaka istina izražava jednostavno i bez napora, u suodnosu s iskrenom inspiracijom; pjesnik je prije svega razumljiv i sadržajem i smislom, a to je mogao samo onaj koji je pišući mislio i na glazbu. Sloboda kretanja i gipkost riječi, suglasje i sugestivnost izrečenog bez suvišnih riječi, ostvarilo se do kraja u ovom elegičnom pjevanju osobnog senzibiliteta. Muzikalnost nadasve („Glazba iznad svega“, kako je savjetovao Verlaine), koja inzistira na sažetosti i misli i stiha poezije namijenjene i pjevanju i recitiranju, kakvu danas susrećemo na novim  medijima.

Kao lahor vijore Dešpaljevi stihovi. Ponovimo, ova je lirika velika koliko je čista, i zacijelo pripada prostoru nevinost i kristalizacije (Od jutra rana / sve do večeri kasne / pjesma se čuje, / veselje / i radost / našim vinogradom odjekuje). Govor je stvaran i sveobuhvatan (Kiša je padala pomalo, / a negdje daleko /  jedno dijete / je plakalo…). Izmjenjuju se romantičarske i impresionističke slike (pahuljice lete i lepršaju / kao djevice kad plešu u blizini). Pjesnik je za tren zabavljen i  mikrokozmosom svijeta (Snijeg je prekrio i zabijelio / Velebit. / Nebo je vedro, / i sunce život daje). On je promatrač i tumač, govori o poznatom i prisnom, harmonično i smireno, uvijek s punim zanosom. Bjelodana je ozarenost neposrednošću, Dešpaljevo lirsko disanje je kristalno, monološki  intimno, raskošno u škrtosti, iako je (i kad je) riječ o arhajskim trenutcima čijem je nestajanju pjesnik svjedokom.  

Zbirka Dešpaljevih pjesama zahvaljujući Maximiljani Barančić prvi puta ugledava svjetlo na hrvatskom jeziku, postajući tako i zadarskom i hrvatskom književnom baštinom. I iz prepjeva je razvidno koliko su pjesnikove riječi pune nježnosti, moglo bi se reći, pukog izljeva osjećaja (Lina! /  Poljupcem te želim upiti, / i u ljubavi našoj / s tobom se rastopiti!). Sve je pisano dobrohotno s vjerom (O majko! / Čekaš li me / i ove noći, / plačući / i krunicu moleći?). Dešpalja nisu zanimala estetička i filozofijska istraživanja, koliko izvrstan osjećaj za ritam.

Valja nam znati da su pjesme nastale prije pedeset, šezdeset godina, i vremenski slijed bitan je za razumijevanje ovih pjesama, pa i njihova ocjena podliježe upravo tom vremenu. Isto je tako razvidno kako su pjesme nastajale u prigodnim prigodama i s izrazitom namjerom objašnjenja arbanaškog načina života u svjetlu novonastale etničke kolonije na rubu grada Zadra. Konačno, vjerujem da je to i bio vrlo opravdani Dešpaljev razlog da pjesme napiše u izvorniku, na arbanaškom govoru koji se i ne drži albanskih jezičnih standarda. 

 

ZADAR / ŽUPANIJA

ANTIFAŠISTI PRIJAVILI POLICIJI MATU LUKIĆA (HSP), ON IM ODGOVARA: “Pod zvijezdom su nekad ubijali, a danas gaze neistomišljenike!”

Objavljeno

-

By

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Zadra prijavila je Matu Lukića, gradskog vijećnika HSP-a, a jer tvrde da su povrijeđeni ranije objavljenim njegovim priopćenjem, te procjenjuju da je u istome iznesena laž i mržnja prema antifašistima.

Nije dugo trebalo da Lukić odgovori na prijavu:

“Nakon konzultacija s odvjetnikom Davorinom Karačićem, koji je konstatirao da je ovo pravno smiješna, nebulozna i neutemeljena prijava mogu reći samo da je jasno kao dan kako bi “antifašisti” rješavali ovakve slučajeve da mogu.

Onima koji su krvarili za Knin daju se kazne za povijesne i herojske oznake i ne pušta u grad, dok su ovi koji su me prijavili zaštićeni na sve moguće načine. Pod ovom zvijezdom petokrakom uništavani su Zadar i Hrvatska, ubijani i progonjeni ljudi u Domovinskom ratu.

Danas opet pod tom zvijezdom pokušavaju pogaziti neistomišljenike uz pomoć institucija.

Žalosno je da matematički nitko od njih nije po godinama sudjelovao u tome čime se predstavljaju, a sišu proračun besramno.

Još je sramotnije da su i vjerojatno tu kaznenu prijavu pečatirali crvenom krvavom zvijezdom. Sreća da je 2023, godina a ne njihovo doba jer bi moja sudbina bila definirana vrlo brzo.”

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

PROGNOZA: Krajem dana opet kiša. Padat će do kraja vikenda. Evo što donosi sljedeći tjedan…

Objavljeno

-

By

Danas djelomice sunčano uz postupan porast naoblake sa zapada. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorju, a oborine lokalno mogu biti obilnije. Krajem dana i u noći na subotu raste vjerojatnost za kišu u ostalim krajevima uz lokalno izražene pljuskove i obilnu oborinu. Vjetar većinom umjeren jugozapadni i južni, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 °C.

U subotu promjenjivo i pretežno oblačno, osjetno svježije, mjestimice i s obilnom kišom. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar u okretanju s umjerenog južnog i jugozapadnog na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jako jugo, prolazno i sjeverozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu u jačanju i okretanju na buru. Minimalna temperatura od 15 do 20, u Dalmaciji na obali oko 23 °C. Najviša dnevna temperatura u gorju, te na sjeveru i zapadu između 19 i 23, a na istoku i jugu uz kraća sunčana razdoblja od 25 do 28 °C.

IZGLEDI VREMENA:

Promjenjivo i pretežno oblačno, za vikend osjetan pad temperature zraka, čestom s kišom, ponegdje obilnom, lokalno izraženijim pljuskovima i grmljavinom. Jugozapadnjak će okrenuti na većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na moru jako jugo na buru, već krajem subote na sjevernom dijelu, u nedjelju u Dalmaciji. U ponedjeljak smirivanje, ujutro još može pasti malo kiše, a razvedravanje će krenuti sa sjeverozapada, vjetar će slabjeti i danju će opet biti ugodno toplo.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

Županijska skupština odobrila Zavodu za hitnu medicinu nabavu 15 novih vozila za sanitet i hitnu

Objavljeno

-

By

U prvih šest mjeseci 2023. godine, Zadarska županija bez proračunskih korisnika ostvarila je 16 milijuna eura  prihoda uz 15 milijuna eura rashoda, odnosno imala je milijun eura više prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine.  

Čulo se to na 14. sjednici Županijske skupštine na kojoj se, uz ostalo, raspravljalo o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu. Rezultat je rasta broja zaposlenih, povećanja broja turista te poboljšanja naplata županijskih prihoda, izvijestila je pročelnica za financije i proračun Bibijana Baričević.  

Na sjednici Županijske skupštine koja je održana u Centru za razvoj i edukaciju u Poličniku, vijećnici su dali suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije za nabavu sedam vozila za sanitetski prijevoz i osam vozila za potrebe izvanbolničke hitne medicine.

Usvojeno je i polugodišnje izvješće o poslovanju i ostvarenju financijskog plana Županijske uprave za ceste, kao i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Županijskog vatrogasnog zapovjednika o stanju vatrogastva i zaštite od požara na području Zadarske županije za 2022. godinu.  

Županijska skupština izglasala je i odluku o donošenju Plana razvoja otoka Zadarske županije 2021. – 2027., čime se kreće u izradu Teritorijalne strategije razvoja otoka Zadarske županije u svrhu provedbe Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., kao dodatka Planu razvoja Zadarske županije 2021. – 2027.

U posljednjoj, 25. točki dnevnog reda Županijska skupština usvojila je prijedlog odluke kojom se dosadašnja vijećnica Vesna Sabolić imenuje za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Narodnog muzeja Zadar.

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi

U trendu