Connect with us

ZADAR / ŽUPANIJA

USUSRET SJEDNICI VIJEĆA: Na kolegiju gradonačelnika o radu gradonačelnika, prednostima upisa u dječje vrtiće, Liburniji, TŠC, HAK-u…

Objavljeno

-

Ususret sjednici Gradskog vijeća, održan je danas Javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

Na današnjem Javnom kolegiju gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića predstavljena je  Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Pročelnik UO za odgoj i školstvo, Joso Nekić istaknuo je kako je nova Odluka donesena u suglasju s predškolskim ustanovama kojima je Grad Zadar osnivač (DV Radost, DV Sunce i DV Latica) kao i sa udrugama čiji je primarni cilj briga za djecu s teškoćama.

– Novine u Odluci su sljedeće: skupna razina upisa za sve tri predškolske ustanove Grada Zadra, elektronski upisi i izmjene u postupku bodovanja Upisi u dječje vrtiće Grada Zadra započet će u lipnju 2022. godine, kazao je gradonačelnik Dukić.

Gradonačelnik je ukratko predstavio i Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Zadra za razdoblje srpanj-prosinac 2021. – plan je ostvaren

– Najkraće – program rada za 2021. je ostvaren prema planu predstavljenom u prošlogodišnjem proračunu. A to znači i da je financijsko poslovanje bilo odgovorno, a rashodi jasno ciljani unatoč novonastalim uvjetima poskupljenja cijena usluga i radova. Što se tiče prihodne strane proračuna, u 2021. godine vrijedi zabilježiti porast prihoda od poreza za skoro 35 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Od toga porez i prirez na dohodak su veći za nešto više od 20 milijuna kuna,  porez na promet nekretnina za više od 13 milijuna kuna, a porez na potrošnju bio je veći za 1 milijun  kuna u odnosu na prethodnu godinu. Treba navesti i kako su komunalni doprinosi i naknade bili za 11 milijuna viši nego lani. Sve to potvrđuje podatke o većoj zaposlenosti i novim investicijama u realnom sektoru, ali i turistički oporavak nakon pandemijske 2020., istaknuo je gradonačelnik te nastavio o kapitalnim projektima u drugoj polovici prošle godine nabrojivši da su dovršeni su radovi na Providurovoj palači, da se izvode radovi na obnovi kompleksa crkve Svetog Nikole i stare Tehničke škole te su u tom razdoblju započeli radovi i na izgradnji Poduzetničkog inkubatora.

O kapitalnim projektima u drugoj polovici prošle godine

– Ugovoreni su izvođači za infrastrukturu gospodarske zone i pristupne ceste za nju, proveden je postupak javne nabave za izgradnju Novog gradskog groblja, izvode se radovi na rekonstrukciji Ulice dr. Franje Tuđmana, a završena je potrebna dokumentacija i objavljen postupak javne nabave za uspostavu 1. faze ITS-a. Završeni su svi postupci potrebni za početak izgradnje novog spoja Ulice Hrvatskog Sabora i Puta Biliga, a sukladno programima gradnje i održavanja komunalne infrastrukture realizirani su planirani projekti izgradnje i održavanja cesta i javnih površina, nabrojio je gradonačelnik i nastavio:

– U sklopu projekta Aglomeracije, u rokovima ispred terminskog plana, odvijaju se radovi na izgradnji sustava odvodnje na području Bokanjca. Radovi na cjelini Centar ne odvijaju se planiranom dinamikom zbog financijskih problema izvođača radova te je zbog toga pojačan nadzor i kontrola nad radovima i uspostavljena posebna  komunikacija s Hrvatskim vodama i predstavnicima tvrtke izvođača. U trenutku sastavljanja ovog izvješća izvođač još uvijek nije uskladio radove s definiranim terminskim planom. Radovi na rekonstrukciji Liburnske obale i Obale Kralja Petra Krešimira IV. traju punim intenzitetom i u skladu s rokovima. Dovršeni su radovi na novom objektu Studentskog doma s menzom.

Škole, vrtići, POS…

– Prema planu se odvija i gradnja zgrade POS-ovih stanova na Crvenim kućama. Od ukupno 105 kandidata za kupnju stanova pozivu se odazvalo njih 95, a od ukupno 100 ponuđenih, odabrano je 80 stanova. Na području tog mjesnog odbora dovršavala se sva potrebna dokumentacija za izgradnju objekta centralnih funkcija s novim dječjim vrtićem. U rujnu prošle godine započela je nastava u novoj školi na Bokanjcu, kao i školi Voštarnica u Centru Mocire. Škola je opremljena suvremenom opremom tako da prva u RH ima TEACCH učionice za učenike s autizmom te ostalim adekvatnim namještajem, nastavnim sredstvima, pomagalima, alatima i uređajima potrebnima za nastavni proces. Počele su i pripreme za projekte širenja škola Šimuna Kožičića Benje i Bartola Kašića te privodila kraju projektna dokumentacija za novu školu na Crvenim kućama.

– Useljenjem dječjeg vrtića Latica u Centar Mocire rekonstruiran je dječji vrtić Pčelica u čije su četiri skupine djeca krenula sredinom rujna. Također, započeli su radovi na područnom objektu Višnjik III. sa novih šest odgojno-obrazovnih skupina, a u istom razdoblju pripremani su projekti gradnje i uređenja novih vrtićkih kapaciteta na području Dikla.

– Započeli su i radovi na uređenju šume Musapstan i parka Vruljica. Završeni su radovi na izgradnji nove zgrade Mjesnog odbora Dračevac, preuređen je prostor u MO Novi Bokanjac za smještaj ambulante obiteljske medicine, a za istu namjenu u izradi je bilo i idejno rješenje adaptacije prizemlja MO Diklo. Nastavljena je provedba više projekata koji se financiraju sredstvima iz EU fondova, a svakako vrijedi naglasiti radove na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom.

– Naravno, ostvareni su svi programi na području socijalne skrbi i zdravstva. Izdvojit ću nabavku 4K Endoskopskog stupa za potrebe Službe za ginekologiju i opstetriciju, a nakon što su završeni radovi na adaptaciji potkrovlja Službe za ginekologiju. Prema planu su obavljani radovi i ulaganja na području razvitka otoka, provedeni su programi poticanja poduzetništva, uz nove kreditne linije…Na području školstva i predškolskog odgoja povećani su izvannastavni standardi, obavljena sva planirana ulaganja u održavanje školskih objekata i vrtića… Naravno, uvijek se može više, bolje ili brže, ali i mora u skladu s financijskim mogućnostima, zaključio je gradonačelnik o izvješću.

Projekt Aglomeracije Zadar-Petrčane

– Vijeću upućujemo i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP 1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane. Uvjeti su povoljniji, a u ovo vrijeme globalne nestabilnosti koja donosi poskupljenja i inflaciju, potvrđuju i dobar kreditni rejting Grada Zadra, kazao je gradonačelnik Dukić.

Prijedlog odluke za davanjem jamstva za podizanje kratkoročnog kredita Liburniji

Na kolegiju gradonačelnika govorilo se i o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar koje je uputilo zahtjev Gradu Zadru za davanjem jamstva za podizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 1.300.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a sa fiksnom kamatnom stopom od 1,4% i troškom obrade kredita od 0,05% od iznosa kredita za financiranje obrtnih sredstava. Liburnija je svoj zahtjev obrazložila potrebom očuvanja likvidnosti poslovanja u ovoj godini, a s obzirom da više nisu u mogućnosti koristiti potpore Vlade RH za očuvanje radnih mjesta. Navedeni iznos namjeravaju iskoristiti isključivo za podmirenje tekućih obaveza (plaće, gorivo, PDV, obaveze prema dobavljačima te ostale kratkoročne i dugoročne obaveze).  S obzirom da se radi o iznosu većem od milijun kuna, Prijedlog je upućen na odlučivanju Gradskom vijeću.

– Ovo je tema koja je otvorena licitacijom pojedinih vijećnika pri donošenju ovogodišnjeg proračuna, a odnosi se na Liburniju. Najavio sam kako će nam se Liburnija pojaviti na dnevnom redu na proljeće, čak konkretno u svibnju. I dogodilo se! Doduše, ne samo zbog onog o čemu smo govorili nakon donošenja proračuna, nego i zbog znatnog poskupljenja goriva, prilagodbi voznog reda uvjetovanog opsežnim radovima na aglomeraciji… Uz to, kapitalna pomoć Liburniji d.o.o. Zadar je smanjena za čak 1.700.000,00 kn te sad iznosi svega 663.467,00 kuna. Po ovoj stavci planirali smo u cijelosti financirati troškove rata kredita za nabavku 5 novih  autobusa koji su nabavljeni  2018. godine te rate financijskog leasinga za nabavku novog kombi vozila za prijevoz invalidnih osoba koje je također nabavljeno 2018. godine. Naravno, danas smo prisiljeni dati suglasnost i jamstvo za kreditno zaduženje Liburniji kako bi izbjegli probleme s likvidnošću jer je riječ o trgovačkom društvu koje mora uz poslovanje čuvati i svoj kreditni rejting, objasnio je gradonačelnik.

Izgradnja škole u Kožinu, dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar

Pročelnik UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Darko Kasap iznio je Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone zapadno od povijesne jezgre Kožina.

– Prostornim planom uređenja Grada predmetno područje je određeno kao neuređeni dio građevinskog područja za koje je obavezno izraditi urbanistički plan uređenja. Donošenjem predmetnog Urbanističkog plana uređenja ostvariti će se preduvjeti privođenja planiranoj namjeni predmetnog neuređenog područja (javna i društvena namjena, te sport i rekreacija), a sve u skladu s uvjetima Prostornog plana uređenja čime će se bitno promijeniti obilježba i kvaliteta korištenja istog, istaknuo je pročelnik Kasap i dodao kako Grad Zadar planira kandidirati tri škole prema nacionalnom planu oporavka i otpornosti, a glavni preduvjet toga je izrada projektne dokumentacije za školu na Crvenim kužama i školu Š.K. Benje te otpočeti sa UPU Kožino koji je isključivo društvene i rekreacijske namjene. 

Gradonačelnik je također naglasio kako je u planu izgradnja školske zgrade u zapadnom dijelu povijesne jezgre Kožina:

– Ponavljam: izgradnja školske zgrade. Činjenica je kako područje tog plana nosi naziv stambena zona, ali novi UPU regulira tek prostorno planske preduvjete za izgradnju škole u Kožinu. Dakle, nikakve izmjene plana koji će omogućiti masovnu stambenu izgradnju.

Također, pročelnik Kasap je govorio i o Prijedlogu Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar.

– Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar i privatne osobe zatražile su donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra u Zadru. Sukladno traženom, izradi Izmjena i dopuna predmetnog DPU-a pristupilo bi se zbog revizije objekata koji su predviđeni za uklanjanje te promjena parcelacije i usklađivanje namjene u zonama (R1 i D4) u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i realizacija dvorane i sportskog centra.

– Konačno, vijećnici će još jednom odlučivati i o prodaji nekretnina na prostoru nekadašnjeg HAK-a. Procijenjena vrijednost od 8 milijuna kuna čini dio prihodovne strane proračuna za ovu godinu i ukoliko do prodaje ne dođe, doći će do iste tolike rupe na rashodovnoj strani. A to se nema od kud pokriti osim smanjenjima pojedinih pozicija, zaključio je gradonačelnik Dukić.

 

ZADAR / ŽUPANIJA

Župani na sastanku s Vladom RH: Ovo je velika godina isporuka, Schengena, eurozone i Pelješkog mosta

Objavljeno

-

By

Foto: Kristijan Toplak

U Slunju je u srijedu, 4. srpnja održan sastanak Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina na kojem je nazočio i župan Zadarske županije Božidar Longin.

“Napravili smo platformu, okvir za razvoj novih ideja, za informiranje o politikama, zakonskim prijedlozima i projektima, kao i za usuglašavanje stavova središnje vlasti s jedinicama lokalne i područne samouprave”, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković u uvodnom obraćanju na sastanku sa županima i predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina održanom u Slunju.

Županica Martina Furdek Hajdin, kao domaćin skupa, istaknula je kako je Slunj odabran za mjesto sastanka upravo kako bi se naglasilo da je cijelom ovom kraju potrebna pomoć države.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić rekao je da je nastupio povoljan trenutak za provođenje strukturnih reformi ukupnog političkog, gospodarskog i socijalnog sustava u Republici Hrvatskoj u kojemu su upravo županije spremne za brze promjene u svrhu boljitka i razvoja sustava. “Kada govorimo o protekle dvije godine u kojima smo se suočili s pandemijom, gospodarskom krizom i potresima moramo priznati da smo upravo preko naših županijskih stožera u suradnji s nacionalnom razinom uspjeli odgovoriti na sve izazove”, ističe Marušić.

Premijer Plenković istaknuo je da demografska napućenost utječe na ekonomski razvoj, socijalnu situaciju te na perspektive i mogućnosti napretka. “Upravo zbog toga Vlada radi na ravnomjernom razvoju Hrvatske”, naglasio je premijer, podsjetivši na praksu redovitih polugodišnjih tematskih susreta sa županima i predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Kazao je da se nalazimo u fazi preklapajućih kriza s obzirom na to da je COVID još uvijek prisutan i zahtijeva oprez, a zahvatila nas je i velika kriza vezana za rast cijena energenata, hrane i sirovina.

“Sve to utječe na inflatorne pritiske s kojima se svi moramo nositi i koje trebamo rješavati”, poručio je Plenković. Podsjetio je na paket mjera koje je Vlada donijela u travnju za pomoć građanima i gospodarstvu te spomenuo najnovije Vladine mjere vezane u rast cijena energenata.

Govoreći o ciljevima koji će se ostvariti u ovoj godini, naglasio je da je upravo dok traje ovaj sastanak, Europski parlament izglasao europsko izviješće o uvođenju eura i ulasku Hrvatske u eurozonu.

Premijer je kazao da ćemo 1. siječnja biti i u europodručju i u Schengenskom prostoru, a oko 15. srpnja imat ćemo po tri svjetske agencije za kreditni rejting najbolji investicijski kreditni rejting u povijesti. “To znači da je smjer naše politike i sidra koja smo postavili u temelje, dobar i da to ide na korist našim građanima i gospodarstvu i da će Hrvatska zahvaljujući svim tim ostvarenjima biti pouzdanija i prepoznatljivija i privlačnija za ulagače”, poručio je Plenković.

Spomenuo je da vodimo računa o tome da ova energetska kriza bude i svojevrsna šansa za Hrvatsku, istaknuvši mogućnost proširenja terminala za ukapljeni prirodni plin na Krku, čime bi zadovoljili potrebe, ne samo za Hrvatsku, nego i za susjedne zemlje. Naglasio je da Jadranskim naftovodom možemo dostaviti više nego dovoljne količine nafte zemljama srednje i istočne Europe.

Pojasnio je da smanjenje sredstava za oporavak znači da se Hrvatska brzo oporavlja. “Pokazali smo živost, agilnost, brzinu, opravaka i gospodarski rast koji je bio sjajan u 2021.,” dodao je. Spomenuvši Pelješki most koji će se otvoriti za nekoliko dana kazao je da je riječ o nacionalnom, strateškom, suverenističkom potezu koji ova generacija rješava.

Na kraju izlaganja predsjednik Vlade osvrnuo se na projekt zaštite od poplava grada Karlovca i okolice. “Mislim da jedan povijesni veliki grad zaslužuje da ga zaštitimo od redovitih, bremenitih situacija koje se sezonski ponavljaju, a s druge strane ovaj kraj koji pati od demografskog deficita i to je osnovni problem. Teško je tamo gdje ima malo ljudi imati puno aktivnosti”, kazao je.

“Hrvatska postaje zemlja rješenja, a ne problema”, zaključio je premijer Plenković.

Ministrica Nataša Tramišak predstavila je višegodišnji financijski okvir (2021-2027), ministar Davor Filipović mjere za ublažavanje energetske krize, a o mjerama pomoći u poljoprivredi i ribarstvu govorila je ministrica Marija Vučković.

Uoči sastanka premijer Plenković je predsjednik Vlade Andrej Plenković je u Slunju posjetio tvrtku VJ-eko u Donjem Taborištu, tvrtke kćeri DOK-ING, specijalizirane za proizvodnju strojeva za razminiranje i za rudnike.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

MAŠKOVIĆA HAN Održana svečanost uručenja Michelin priznanja za 2022. najboljim hrvatskim restoranima

Objavljeno

-

By

METRO, globalni partner Michelina za cijeli svijet, uručio je prestižne Michelin plakete hrvatskim restoranima koji su uvršteni u Michelinov vodič za 2022. godinu.

Stvarajući jedinstvene proizvode koji su osmišljeni i usavršeni zajedno s najboljim kuharima na svijetu, poput robnih marki Metro Chef i Metro Professional te prilagođavajući svoj asortiman i ponudu njihovih potreba, METRO kao vodeća međunarodna veleprodajna tvrtka već dugi niz godina usko surađuje s Michelin chefovima.

„Predanost hrvatskih restorana u kontinuiranom održavanju kvalitete ponude i trud koji se ulaže u kreiranje gastronomske ponude, a time i u jačanje turizma i prepoznatljivost hrvatske gastronomije, neosporan su element visoke kvalitete koju potvrđuje novi Michelinov vodič. Naša namjera je da budemo preferirani partner HoReCa sektoru te da pritom dodatno proširimo suradnju s lokalnim proizvođačima i da na taj način implementiramo lokalne sastojake na jelovnike vrhunskih restorana.“, izjavio je prilikom dodjele Imre Horváth, predsjednik Uprave METRO- a Hrvatska.

Svečanost je održana na prostoru Maškovića Hana, spomenika nulte kategorije, koji je ujedno i europska najzapadnija građevina islamske arhitekture. Autohtoni srednjovjekovni doživljaj uz dašak Orijenta kojeg pruža autentičnost, mističnost i ljepota Maškovića Hana, poslužio je kao glavni motiv u kreiranju same svečanosti. Povijesna tradicija isprepletena modernim elementima odisala je u svakom kutku ovog prostora dajući večeri jedinstveni izričaj, a čije je uređenje osmislio i uredio Boris Ružić.

S obzirom da vrhunska gastronomija pridonosi nezaboravnom doživljaju destinacije, značaj Michelin priznanja prepoznaje i Hrvatska turistička zajednica, jedan od partnera samog događanja.

„Čestitam svim restoranima koji su zadržali svoje zvjezdice, odnosno njihovim vlasnicima, chefovima i vrijednim timovima. Hrvatska od ove godine ima 84 restorana koja nose neku od prestižnih oznaka MICHELINA, 6 više nego lani. Izabrani restorani ušli su u ekskluzivni krug najboljih restorana svijeta i Hrvatska turistička zajednica, kao nacionalni partner MICHELINA, iznimno je ponosna na vas. MICHELINOVE oznake daju odlične promotivne potencijale koje će vjerujem destinacije već u ovoj turističkoj godini znati valorizirati i dodatno u budućnosti iskoristiti. Ulazimo u samu špicu turističke sezone te je pred nama dio godine kada u hrvatskim destinacijama u prosijeku boravi preko milijun gostiju dnevno i stoga s ponosom istaknite svoje plakete, svoje zvjezdice i oznake“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić naglasivši kako će HTZ  i dalje provoditi brojne aktivnosti s ciljem pozicioniranja Hrvatske kao turističke destinacije bogate i raznolike gastronomske ponude.

Po odabiru Michelina, globalno najznačajnijeg i najpriznatijeg vodiča za restorane na gastronomskoj mapi od sada se nalaze ukupno 84 restorana koji nose neku od prestižnih MICHELINOVIH oznaka.

Poznato je da su svi dosadašnji nositelji najvišeg Michelinovog priznanja zadržali svoje zvjezdice. Riječ je o restoranima Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovinj), Noel (Zagreb), Draga di Lovrana (Lovran), Boškinac (Novalja), LD Restaurant (Korčula), Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) i Agli Amici (Rovinj).

Oznaku Michelin preporuke za 2022. godinu dobila su ukupno 62 restorana, pri čemu je na navedenu listu uvršteno 6 novih restorana: Taj Mahal (Dubrovnik), Johnson (Mošćenička Draga), Kinoteka (Split), Gallo (Zagreb), Nav (Zagreb), Il Ponte (Trogir).

Na listu dobitnika nagrade Bib Gourmand, koja se dodjeljuje za sjajan omjer cijene i kvalitete, uvršten i restoran Šug (Split) pa tako ovu oznaku u Hrvatskoj danas ima ukupno 12 restorana.

Hrvatska se može pohvaliti i s dva restorana s oznakom MICHELIN Green Star koju od sada uz
restoran Zinfandel’s (Zagreb) posjeduje i Konoba Mate (Korčula).

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

Svečano otvorenje 62. Glazbenih večeri u Sv. Donatu

Objavljeno

-

By

Večerašnje svečano otvorenje 62. Glazbenih večeri u Sv. Donatu donosi jedinstvenu, veliku i zahtjevnu produkciju – glazbeno-scensko djelo skladatelja Bruna Bjelinskog, Petar Pan.

U koprodukciji Koncertnog ureda Zadar i Kazališta lutaka Zadar, na Forumu pod otvorenim nebom prvi put u povijesti baletne umjetnosti u ovom dijelu svijeta doživjet ćemo balet adaptiran za lutkarski ansambl, uz sudjelovanje zadarskih glumaca, ali i polaznika plesnog odjela zadarske Glazbene škole Blagoja Berse, uz rekvizite koje su izradili učenici zadarske Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Simfonijskim orkestrom HRT-a ravnat će skladateljev sin Alan Bjelinski, a scensku izvedbu režira Robert Bošković. Ovaj događaj za pamćenje održat će se u spomen na 30. godišnjicu smrti ne samo skladatelja Brune Bjelinskoga, već i doajena zadarskog lutkarstva, Branka Stojakovića.

Ulaz je slobodan, a Večeri možete podržati kupnjom bogatog festivalskog kataloga po cijeni od 30 kn. Za sve one koji ne stignu večeras na Forum u 21 sat, svečanost otvorenja već treću godinu zaredom prenosit će Hrvatska radiotelevizija (HTV3 i HR3).

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi

U trendu