Connect with us

Hrvatska

Pravobraniteljica: Primili smo 30 žalbi stranih radnika, država ih treba više štititi

Objavljeno

-

foto: Pixabay

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u intervjuu za Hinu rekla je kako su ove godine primili 30-ak pritužbi stranih radnika zbog kršenja prava te da država treba više poraditi na njihovoj zaštiti, ubrzati donošenje novog Zakona o strancima i omogućiti učenje jezika.

U Hrvatskoj su radnici iz trećih zemalja trenutno oko 8 posto radne snage. Prema podacima MUP-a, u rujnu je bilo gotovo 130 tisuća aktivnih radnih dozvola. No, vrlo često čujemo priče o poteškoćama na koje nailaze. Koje su, po vašoj procjeni, najveći problemi stranih radnika u Hrvatskoj?

Problemi stranih radnika su različita kršenja radnih prava, a ponekad i neadekvatni uvjeti smještaja u kojima neki od njih žive u Hrvatskoj. Pri tom mnogi strani radnici iz udaljenijih zemalja ne znaju hrvatski jezik i ne znaju dovoljno o svojim pravima u Hrvatskoj i kako ih zaštiti, a dio ih se boji prijaviti probleme. Dio ih proizlazi iz nedostatka integracijske politike, osobito mogućnosti učenja hrvatskog jezika, a ponekad se suočavaju i sa rasizmom.

Primijetili smo da broj pritužbi stranih radnika našoj instituciji raste. Lani smo ih imali desetak, a ove godine smo dobili tridesetak novih pritužbi.  One su se odnosile na rad bez radne dozvole, prekovremeni rad dulji od dopuštenog, neisplatu plaće ili neplaćeni prekovremeni rad, uskratu tjednog odmora, nedostavljanje obračuna isplaćene plaće, a neki ukazuju i na loše uvjete rada.

No, mislim da su problemi stranih radnika puno rašireniji nego što to govori broj pritužbi. Kod njih, prema informacijama koje dolaze do nas, postoji zamjetan strah od prijavljivanja – strah ih je govoriti, otkrivati svoj identitet. To je povezano i s činjenicom da je njihova radna dozvola trenutno vezana za konkretnog poslodavca kod kojeg rade, pa je za pretpostaviti da se boje ukazati na povrede prava kako ne bi dobili otkaz, ostali bez radne dozvole i bili primorani vratiti se u svoju zemlju. O novcima koje zarade i šalju kući često ovise njihove obitelji, a neki su se zadužili da bi došli.

Kažete da je problem stranih radnika i taj da oni ne poznaju svoja prava, a taj se problem vjerojatno veže i na činjenicu da veliki broj ne govori hrvatski jezik. Kako to riješiti? 

Da bi se radnici mogli zaštiti, trebaju znati svoja prava, ali i kome, kada i kako se obratiti u slučaju da su im prava prekršena te što očekivati nakon što prijave povredu. Sankcioniranje onih koji zlorabe strane radnike, dugoročno bi dovelo do većeg broja poslodavaca koji poštuju propise. Radnike je bitno informirati o njihovim pravima, i to na jezicima koje razumiju, što je i jedna od naših preporuka u Izvješću. Mi smo bili proaktivni i na našim internetskim stranicama objavili opće informacije o najčešćim povredama radničkih prava, s uputama kako se zaštititi i kome se obratiti na čak deset stranih jezika. 

Radi li država dovoljno kako bi zaštitila strane radnike i njihova prava? 

Mislim da država treba raditi brže i više. Važno je što prije dovršiti najavljivane izmjene Zakona o strancima i pozdravljam ono što je najavljeno u medijima – produljuje radne dozvole s jedne na tri godine te da ona više neće biti vezana za jednog poslodavca već će radnik moći promijeniti poslodavca u istom zanimanju za koje je izdana dozvola za boravak i rad, što će vjerujem pridonijeti i prijavljivanju povreda prava.

Potrebno je dodatno regulirati i uvjete smještaja, jer je vidljivo da su nekada oni zaista neadekvatni. No, smatram i da je hitno potrebno šire osigurati učenje hrvatskog jezika, jer su među populacijom radnika iz trećih zemalja najugroženiji oni koji ne razumiju hrvatski. Mnogi stranci koji dolaze raditi u Hrvatsku, osim hrvatskog, ne govore ni engleski jezik.

Poznavanje jezika je pitanje zaštite na radu, ali i života općenito te je u interesu svih – njih samih, poslodavaca, kao i građana koji dolaze u kontakt sa stranim radnicima kao mušterije te u svakodnevnim životnim kontaktima. Učenje jezika treba biti prioritet i dio sveobuhvatne integracijske politike, koje trenutno nema. Čujemo najave da će se ona donijeti, i to je dobro, ali potrebna je čim prije. 

Kada ste govorili o problemima stranih radnika, posebno ste istaknuli problem rasizma. Postoje li podaci koliko je rasističkih napada ili ispada bilo prema stranim radnicima?

Postoje statistike o zločinima iz mržnje kao kaznenim djelima motiviranim mržnjom, o govoru mržnje koji predstavlja kazneno djelo, ali i za prekršaje koji mogu biti utemeljeni na rasnom ili etničkom podrijetlu. Međutim, ne otkrivaju je li meta bio strani radnik, a rasistički incidenti prema njima postoje, što je vidljivo i iz medija, iako ne znamo koliko je neprijavljenih napada. Kada incident izađe u javnost, bitno je da osim pravne osude i sankcioniranja počinitelja postoji i javna osuda, da se šalje poruka o neprihvatljivosti rasizma, prema stranim radnicima, ali i svima drugima koji su mete rasizma.

Mediji tu imaju značajnu ulogu, izvještavajući o napadima na strane radnike ova je tema došla u fokus javnosti, kao i potreba suočavanja s tim problemom i poduzimanja svega što je potrebno da se to što manje događa, a nakon što se dogodi, da se počinitelje prijavi i sankcionira.

Državni inspektorat, koji je zadužen za nadzor i sankcioniranje kršenja prava iz radnih odnosa, izvještava o slučajevima kršenja Zakona o strancima, ali ne vodi posebne statistike koje bi mogle otkriti jesu li, i po pitanju drugih kršenja prava, strani radnici posebno ranjiva skupina. 

Bilo bi dobro prikupljati specifične statističke podatke, da se vidi postoje li neke češće, ponavljajuće povrede te općenito veća zloupotreba stranih radnika u radnim odnosima. Trebalo bi razmisliti kako unaprijediti statistike kako bi se dobili jasniji podaci. Jer, ako vidite da su to ponavljajuće povrede, onda država može i adekvatno djelovati. Bez jasnih podataka nema uvida što se točno događa i teže je suzbijati problematične pojave.

Sustav uvoza stranih radnika u Hrvatsku uglavnom je utemeljen da ti radnici, posebice oni iz dalekih zemalja, do posla i radne dozvole dolaze preko agencija za zapošljavanje. Kako gledate na takav sustav prepun posrednika, i je li on dodatan rizik za nepoštivanje prava jednom kad dođu u Hrvatsku.  

Rad agencija za posredovanje pri zapošljavanju i agencija za privremeno zapošljavanje reguliran je europskim, ali i nacionalnim zakonodavstvom. Iako one mogu pomoći u pronalasku radnika sukladno potrebama tržišta rada i time pomoći i poslodavcima i stranim radnicima, ne postupaju sve agencije u skladu s pravnim okvirom.

Primjerice, prema Zakonu o tržištu rada ne smiju uzimati naknadu od tražitelja zaposlenja, što se ponekad ipak događa. Strani radnici iz dalekih zemalja ponekad se zadužuju i plaćaju velike iznose da dođu raditi u Hrvatsku, prije dolaska im se obećaju uvjeti rada koji se onda ne ostvare, a na koje uvjete ipak pristaju jer im boravak ovisi o poslodavcu, a nerijetko je egzistencija njihovih obitelji ovisna o novcu koji šalju kući. 

Postoje različiti problemi vezano za postupanje prema agencijama. Primjerice, imali smo predmet u slučaju agencije koja je radnike iz Azije oglašavala uz poruku da će “poslodavac dobiti dobar talent po manjoj cijeni”. Državni inspektorat nije mogao postupati jer nije našao nikoga na adresi na kojoj je ta agencija prijavljena, a vlasnik je bio prijavljen na adresi u drugoj državi.

Takvo postupanje moguće je prevenirati adekvatnom regulacijom rada agencija te učinkovitom metodikom provođenja nadzora nad agencijama.

Smatrate li da strani radnici iz dalekih zemalja imaju realne mogućnosti za integraciju u hrvatsko društvo? Što bismo, kao država, trebali napraviti da se te mogućnosti osnaže?

Mislim da su najavljene izmjene Zakona o strancima put i za veću integraciju u društvo. Kao rezultat boravka od tri godine, možemo očekivati veću integraciju, pa i da će biti više spajanja obitelji. Integracija nije to da imamo nekakvo paralelno društvo, strane radnike s kojima građani nemaju kontakta, s kojima izmijene rečenicu ili dvije, kada postoji značajna socijalna distanca.

Krajnje je vrijeme za usvojiti integracijsku i imigracijsku politiku. Potrebno je osvijestiti da su strani radnici ovdje, dapače, da će ih prema projekcijama biti i više, da su potrebni i da je stoga država dužna osigurati da rade u dostojnim uvjetima, kao i da se uspješno integriraju.

 

Hrvatska

HALMED poslao upozorenje: Preporučene su nove mjere za pojedine lijekove

Objavljeno

-

By

Unsplash

PRAC preporučio mjere minimizacije rizika od ozbiljnih nuspojava uz primjenu lijekova koji sadrže pseudoefedrin

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo je nove mjere za lijekove koji sadrže pseudoefedrin kako bi se minimalizirali rizici od sindroma posteriorne reverzibilne encefalopatije (engl. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) i sindroma reverzibilne cerebralne vazokonstrikcije (engl. reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS).

PRES i RCVS su rijetka stanja koja mogu uključivati smanjenu opskrbu mozga krvlju (ishemija), što potencijalno može dovesti do ozbiljnih i životno ugrožavajućih komplikacija. Uz brzu dijagnozu i liječenje, simptomi PRES-a i RCVS-a najčešće nestanu.

PRAC je preporučio da se lijekovi koji sadrže pseudoefedrin ne primjenjuju u bolesnika s visokim krvnim tlakom koji je ozbiljan ili nekontroliran (koji se ne liječe ili ne odgovaraju na terapiju), ni bolesnika s ozbiljnom akutnom ili kroničnom bubrežnom bolešću ili zatajenjem.

PRAC je također preporučio da zdravstveni radnici savjetuju bolesnicima da odmah prestanu koristiti ove lijekove i obrate se liječniku ako razviju simptome PRES-a ili RCVS-a poput ozbiljne glavobolje koja se naglo razvila, mučnine, povraćanja, smetenosti, napadaja i poremećaja vida.

Ove preporuke uslijedile su nakon ocjene svih dostupnih podataka, uključujući postmarketinške sigurnosne podatke, u kojoj je zaključeno da je pseudoefedrin povezan s rizicima od PRES-a i RCVS-a. Tijekom ove ocjene, PRAC je zatražio savjet od skupine stručnjaka; liječnika opće medicine, otorinolaringologa (specijalisti za bolesti uha, nosa, grla, glave i vrata), alergologa (specijalisti u liječenju alergija) i predstavnika bolesnika. PRAC je također uzeo u obzir informacije koje je dostavila treća strana koja predstavlja zdravstvene radnike.

Informacije o lijeku za sve lijekove koji sadrže pseudoefedrin ažurirat će se uvrštavanjem novih rizika vezanih za PRES i RCVS i novim mjerama koje će se poduzeti. Ograničenja i upozorenja prethodno su uključena u informacije o lijeku za predmetne lijekove kako bi se smanjili kardiovaskularni i cerebrovaskularni ishemijski rizici (smanjena opskrba srca i mozga krvlju).

Na PRAC-u se također raspravljalo u upućivanju Pisma zdravstvenim radnicima (engl. Direct healthcare professional communication, DHPC) s važim informacijama o lijekovima koji sadrže pseudoefedrin. Putem DHPC-a, zdravstveni radnici bit će informirani o mjerama minimizacije rizika za nuspojave PRES i RCVS, koje su povezane s ovim lijekovima. Preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i, koje će usvojiti konačno mišljenje pri EMA-i.

O lijeku

Pseudoefedrin djeluje na način da potiče živčane završetke na otpuštanje neurotransmitera noradrenalina, što uzrokuje konstrikciju (stezanje) krvnih žila. Navedeno smanjuje količinu tekućine koja izlazi iz krvnih žila, što dovodi do manjeg oticanja i manje produkcije mukusa (sluzi) u nosu.

Lijekovi koji sadrže pseudoefedrin odobreni su u različitim državama EU-a kao samostalni lijekovi ili u kombinaciji s lijekovima za liječenje simptoma prehlade i gripe, poput glavobolje, febriliteta i bola, alergijskog rinitisa (upala nosnih kanala) ili vazomotornog rinitisa (upala nosnih kanala zbog nealergijskih ili neinfektivnih uzroka), u osoba s kongestijom nosa (začepljen nos). U pojedinim državama EU-a (izvan RH), pseudoefedrin je također odobren u liječenju aerotitisa (upala srednjeg uha uslijed naglih promjena u tlaku zraka) kao fiksna kombinacija s triprolidinom.

U Republici Hrvatskoj odobreni su sljedeći lijekovi koji sadrže pseudoefedrin:

– Aerinaze

– Aspirin Complex

– Clarinase

– Daleron COLD3

– Maxflu

– Nurofen Cold and Flu

– Rhinorelief

– Rhinostop

Lijek Aerinaze izdaje se temeljem liječničkog recepta, dok se ostali navedeni lijekovi izdaju bez liječničkog recepta u ljekarni.

U Hrvatskoj nema odobrenih lijekova koji sadrže kombinaciju djelatnih tvari pseudoefedrin i triprolidin.

O postupku

Ocjena lijekova koji sadrže pseudoefedrin pokrenuta je na zahtjev Francuske agencije za lijekove, prema članku 31. Direktive 2001/83/EC.

Ocjenu je proveo PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo niz preporuka. Preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i, odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje će usvojiti konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a bit će tada proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za sve zemlje članice EU-a.

 
Nastavi čitati

Hrvatska

KOLARIĆ O CIJEPLJENJU I PANDEMIJI: “Pad procijepljenosti uzrok je širenja hripavca, suzbiti širenje dezinformacija”

Objavljeno

-

By

foto: HRT

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Branko Kolarić rekao je za središnji Dnevnik HRT-a kako je ključni uzrok širenja hripavca – pad procijepljenosti. Istaknuo je i da se dio uzroka odnosi na pad prirodne prokuženosti za vrijeme pandemije. Naglasio je važnost cijepljenja te dodao da je za postizanje koletivnog imuniteta potrebna procijepljenost od 95 posto.

Kolarić se osvrnuo na činjenicu da je u Hrvatskoj zabilježeno najviše slučajeva hripavca od 1980-ih godina.

– Ključni uzrok je pad procijepljenosti. Hripavac je jedna od najzaraznijih bolesti, uz ospice – najlakše se prenosi. Da bi imali kolektivni imunitet, potrebno je da je 95 do 96 posto djece cijepljeno, kod nas u Hrvatskoj to je 88 posto. To je temeljni razlog zašto imamo ovako povećan broj zaraženih, rekao je.

Priznao je kako bi jedan od dodatnih uzroka širenja mogla biti niža stopa prirodne prokuženosti.

– Istina da su se tijekom pandemije COVID-a ljudi manje prirodno prokuživali. Toga nije bilo pa je to jedan od dodatnih razloga. Hripavac će još neko vrijeme biti uz nas, u zimskim mjecescima i hripavac, COVID i gripa, dodao je.

“Kako bi imali kolektivni imunitet, potrebno je da je od 95 do 96 posto djece cijepljeno, kod nas u Hrvatskoj to je 88 posto.” – Branko Kolarić

Borba protiv dezinformacija: Kompleksno pitanje – sociološko, šire od medicinskog

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ustvrdio je kako je borba protiv dezinformacija vrlo važno pitanje te da je potrebno suzbiti širenje istih.

– To je kompleksno pitanje – sociološko, šire od medicinskog. Sigurno je nesuzbijanje dezinformacija u javnom prostoru jedan od razloga, a izazivanje straha roditelja za zdravlje djeteta je jako motivirajuće. Kada netko dobije dezinformacije koje ga zastraše za zdravlje zdravog djeteta – onda se teško takav strah može ukloniti. S tim ljudima treba razgovarati i objasniti im, ali to nije jednostavno, ustvrdio je.

Ocijenio je kako će biti potrebno pet do deset godina kako bi se vratilo povjerenje u institucije te dodao da Vlada RH treba krenuti u borbu protiv dezinformacija.

– Imat ćemo pet do deset godina posla da opet vratimo povjerenje u institucije i znanost. Otpornost na dezinformacije je jako važna. To treba biti odluka na razini Vlade RH da krene u bitku s dezinformacijama, zaključio je.

COVID

Podsjetio je kako je COVID u društvu prisutan svakodnevno te kazao da je u proteklom tjednu u Hrvatskoj od COVID infekcije umrlo 23 ljudi.

– Covid infekcija je prisutna cijelo vrijeme. Imamo tristotinjak ljudi zaraženih tjedno. U tjedan dana su umrle 23 osobe od COVID-a, a sada, dolaskom hladnijeg vremena i boravkom u zatvorenom prostoru, bit će nešto više zaraženih.

Dodao je kako Nastavnoi zavod za javno zdravstvo redovito zove ljude koji trebaju primiti dodatnu dozu cjepiva.

– Mi zovemo ljude koji se trebaju docijepiti protiv COVID-a, to su osobe starije dobi koje imaju rizik da od COVID-a imaju teže posljedice, kazao je.

“Covid infekcija je prisutna cijelo vrijeme. Imamo tristotinjak ljudi zaraženih tjedno.” – Branko Kolarić

Istraživanje: 39 posto ljudi u Hrvatskoj vjeruje da je COVID izmišljen

Kolarić se referirao i na istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu “Nature” koje je pokazalo da je Hrvatska najgora zemlja u EU kada se radi o broju ljudi koji vjeruju da je COVID izmišljen

– U “Nature-u” je 23.10. izašao jedan rad i nažalost, Hrvatska je u EU u najgoroj poziciji, 39 posto ljudi je prihvatilo dezinformacije. To je jako zabrinjavajuće. Trebamo se uhvatiti u borbu protiv sustava širenja dezinformacija, rekao je.

Preporučio je novo cjepivo koje je izašlo u devetom mjesecu. Posebno je istaknuo starije, ljude u domovima i medicinske radnike.

“Hrvatska je u EU u najgoroj poziciji, 39 posto ljudi je prihvatilo dezinformacije. To je jako zabrinjavajuće.” – Branko Kolarić

 
Nastavi čitati

Hrvatska

Stiže snijeg, u dijelu zemlje i do 50 cm. Objavljena prognoza za zimu po mjesecima

Objavljeno

-

Pred nama je velika promjena vremena koja će donijeti velike količine oborina, a snijeg je moguć i u nizinama.

Danas će biti oblačno, ponegdje s kišom, glavninom u prvom dijelu dana. Puhat će većinom umjeren i jak, u gorju na udare i olujan jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 12 do 17, na jugu i na krajnjem istoku malo viša.

Sutra stiže promjena, bit će oblačno, povremeno s kišom, na Jadranu i s grmljavinom. Nakon sredine dana na zapadu unutrašnjosti susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u prvom dijelu dana jugozapadni i južni, u višim područjima i jak. 

Na Jadranu umjereno i jako, mjestimice i olujno jugo pa jugozapadnjak, navečer na sjeveru bura. U unutrašnjosti temperatura uglavnom od 4 do 9 °C, u Lici viša, prema večeri u padu. Na Jadranu najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna između 15 i 20 °C.

U gorju i do 50 cm snijega?

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić najavljuje što možemo očekivati:

“Prve prognoze su se malo promijenile. Zahladnjenje nam stiže nešto kasnije. U unutrašnjost stiže tek u petak navečer i nastavit će se tijekom subote. Snijeg ćemo imati tek u subotu poslijepodne. Prvo, naravno, stiže u Gorski kotar i tamo će ga pasti najviše, od 30 do 50 centimetara. U Lici će ga biti manje, od 10 do 20 centimetara. Navečer će ga biti i u središnjoj Hrvatskoj. Moguć je i u nizinama. Ne očekujem da će ga biti puno u Zagrebu. Međutim, Zagorje i Medvednica su druga priča.”

Meteorolog objavio veliku prognozu za zimu po mjesecima

Krunoslav Mikec, dipl. ing., voditelj Službe za vremensku analizu, verifikaciju i prognostičke sustave DHMZ-a, stručnjak koji dugoročne vremenske prognoze za Hrvatsku priprema već više od 10 godina i jedan je od trenutačno najboljih hrvatskih poznavatelja podataka koji se mogu interpretirati kao dugoročna vremenska prognoza, pripremio je za HRT prognozu za zimu.

U nastavku je prenosimo u cijelosti:

Što se Hrvatske tiče, prema trenutačno dostupnim prognostičkim izračunima vrlo je velika vjerojatnost relativno blage zime uz dosta oborine – većinom kiše. I prosinac i siječanj i veljača trebali bi biti topliji od prosjeka iz razdoblja 1991.-2020., odnosno zima bi u cjelini mogla biti slična kao prošlih nekoliko zima.

Sinoptički gledano, česte bi ponovno trebale biti ciklone, i to posebno one sredozemne, koje osim vlage i oborine ne donose jača zahladnjenja, nego uz južinu – relativno visoke vrijednosti temperature zraka, kao što je to bio slučaj u drugom dijelu jeseni. Posebno se to odnosi na noćne i jutarnje, odnosno najniže dnevne vrijednosti temperature, koje će vjerojatno zamjetnije odstupati od prosječnih vrijednosti za zimske mjesece.

Prosinac

Prosinac će početi južinom i iznadprosječnom toplinom i nastaviti se razmjerno hladnim vremenom, i dalje uz povremenu oborinu, pri čemu će uglavnom u višim područjima padati i snijeg. U drugom dijelu mjeseca vjerojatno toplije, uz prevladavajuću južinu te i dalje s relativno čestom kišom jer bi nam s jugozapada mogao pritjecati topao i vlažan zrak.

Siječanj

U siječnju ne bi trebalo biti neke veće razlike, no ipak u dijelu mjeseca je povećana vjerojatnost hladnijeg razdoblja sa snijegom u unutrašnjosti.

Veljača

Niti veljača prema prognostičkim izračunima ne donosi dugotrajniju stabilizaciju atmosferskih prilika. Dapače, izgledniji je nastavak promjenjivog i razmjerno toplog vremena s povremenom oborinom, koja uz hladnije prodore može biti i snijeg, no u većem dijelu Hrvatske uglavnom bi padala kiša. Zanimljivo je primijetiti kako prognostički izračuni daju umjerenu vjerojatnost da veljača u prosjeku bude hladnija od siječnja, koji je na kopnu inače najhladniji mjesec u godini.

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi

U trendu