Connect with us

ZADAR / ŽUPANIJA

UOČI POČETKA ŠKOLE / Poruka nadbiskupa Zgrablića: “S još više ljubavi, zauzetosti, pažnje, poštovanja i strpljivosti pristupajmo svakom učeniku”

Objavljeno

-

Povodom početka nove školske godine, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić uputio je poruku svećenicima, vjeroučiteljima, katehetama, odgojiteljima u vjeri i župnim animatorima koju je predstavio na 47. katehetskom danu Zadarske nadbiskupije u subotu, 2. rujna, u crkvi sv. Pavla na Bokanjcu u Zadru.

Odlukom nadbiskupa Zgrablića, molitva i zaziv Duha Svetoga za blagoslovljen početak nove školske i vjeronaučne godine u svim župama  Zadarske nadbiskupije će biti u nedjelju, 17. rujna.

Pismo nadbiskupa Zgrablića prenosimo u cijelosti:

            1. Pozdrav, zahvala i poticaj

Upućujem srdačan pozdrav na početku nove 2023./24. školske i vjeronaučne godine vama, dragi svećenici, vjeroučitelji, katehete, odgojitelji i župni animatori, a preko vas i svim učenicima, njihovim roditeljima, nastavnicima, profesorima, svim prosvjetnim djelatnicima, kao i svim suradnicima u pedagoškom i prosvjetno – odgojnom radu. Radujem se susretu s vama, najbližim suradnicima, u pastoralnom djelovanju među djecom i mladima u Zadarskoj nadbiskupiji. Koristim ovu prigodu, ponajprije, zahvaliti Bogu za svakoga od vas koji stavljate svoj život, svoju vjeru, poslanje, znanje i sposobnosti u službu Crkve za izgradnju evanđeoskog dobra u društvu i svijetu. Izričem priznanje i zahvalu svakome od vas što se svakodnevno sjedinjujete s Gospodinom te kroz svoje molitve, promišljanja, stečeno znanje, iskustvo, napor oko odgoja djece i mladih, po pedagoškim i metodološkim vještinama koje ste stekli, po predanom radu i požrtvovnosti, ugrađujete sebe i one koje vam Gospodin povjerava u Tijelo Kristovo koje je njegova Crkva. Želim vas i ohrabriti u radu i podsjetiti na vlastitost našeg poziva i poslanja u kojem, ako iskreno slijedimo naš duhovni put, nismo sami, nismo prepušteni samo svojoj snalažljivosti, sposobnostima i kreativnostima. Vrijeme koje je pred nama pruža nam osobitu prigodu da se osnažimo na životnom putu i poslanju koje vršimo te obogatimo naš duh najvećim dobrima. Osnaženi snagom vjere i međusobne podrške, nećemo se pokolebati pred sablaznima u Crkvi, klevetama i ogovaranjima, pred medijskim utjecajima i ponekim intelektualnim krugovima koji šire nepovjerenje prema poruci Crkve, vjeronauku u školi, te u nekim posvećenim osobama i pastoralnim djelatnicima prouzrokuju određeno razočaranje ili kompleks manje vrijednosti, zbog čega relativiziraju ili prikrivaju svoj kršćanski identitet.[1] Naše međusobno obogaćivanje i podrška te osobni rast u vjeri pomoći će nam da ne padnemo u naglašeni individualizam, krizu identiteta i opadanje gorljivosti koje papa Franjo u enciklici Radost evanđelja naziva trima zlima u evangelizaciji koji se međusobno hrane,[2] a koji se ponekad mogu prepoznati i među nama.

Znamo kako služiti Crkvi i Bogu ne znači samo naviještati Isusa Krista stečenim znanjem, koristeći se prikladnim metodološkim sredstvima, nego kako moramo i sami, ponajprije životom, provoditi u djelo Riječ koju smo upoznali, živeći Ljubav koju smo susreli, djelatno prihvaćati cjelovito Evanđelje koje smo prepoznali kao Istinu. Nije dovoljno da budemo samo „dobri ljudi, svećenici, vjeroučitelji, katehete, odgojitelji…“ te djelujemo po određenim opće prihvaćenim humanim i pedagoškim mjerilima, nego, moramo biti i osobe pune Duha Svetoga i mudrosti – tj., ne smijemo biti samo dobri djelatnici koji znaju dobro raditi, organizirati, prenositi informacije, već moramo vršiti naše poslanje u duhu vjere, vođeni Evanđeljem, Božjim svjetlom i mudrošću srca. Naš poziv i poslanje bitni je dio našeg identiteta. „U mjeri u kojoj raste naše sjedinjenje s Gospodinom i jača naša molitva“, podsjeća u jednoj katehezi papa Benedikt XVI., „i mi dolazimo do onoga što je bitno i shvaćamo da se Božje Kraljevstvo ne gradi snagom naših sredstava, naših kreposti, naših sposobnosti, već Bog izvodi čudesa upravo po našim slabostima, našoj nedostojnosti za tu službu.“[3]

2. Godina molitve – 2024.

Papa Franjo u svome pismu od 11. veljače 2022. godine, na spomendan Gospe Lurdske, upućenom mons. Rinu Fisichelli, predsjedniku Papinskog vijeća za novu evangelizaciju, najavio je proslavu Jubilarne 2025. godine. Za geslo Jubilarne godine izabrano je geslo „Hodočasnici nade“ koje želi potaknuti klimu nade i povjerenja. Priprema za Jubilarnu godinu tijekom 2024., a onda i slavlje Jubilarne 2025. godine, prigoda je da još više produbimo našu osobnu vjeru, obogatimo duhom te tako budemo što prikladniji posrednici u prenošenju Radosne vijesti onima kojima nas Bog šalje.

Jubilarne godine obilježavaju se posljednjih stoljeća svakih dvadeset i pet godina, počevši od one prve za vrijeme pape Bonifacija VIII., godine 1300. Svaka jubilarna godina imala je veliku važnost u životu Crkve na duhovom, crkvenom i društvenom području. Zasigurno, ova Jubilarna godina koja je pred nama to želi biti i za nas. „Sveti narod Božji“, piše u spomenutom pismu papa Franjo, „živio je ovo slavlje kao posebni milosni dar sadržan u oproštenju grijeha, osobito potpunom oprostu, izričaju punine Božjeg milosrđa. Vjernici, često nakon dugog hodočašća, zahvaćaju u duhovno blago Crkve kroz Sveta vrata časteći relikvije apostola Petra i Pavla koje se čuvaju u rimskim bazilikama. (…) U ovo vrijeme priprave već sada me veseli pomisao“, piše nadalje papa Franjo, „kako bi se godina koja prethodi jubilarnom događanju, 2024., oblikovala u veliku „simfoniju“ molitve. I to ponajprije kako bi nas ponovno obuzela želja biti u Gospodinovoj nazočnosti gdje ga slušamo i klanjamo mu se. Molitva koja zahvaljuje Bogu na mnogim darovima njegove ljubavi prema nama i molitva hvale za cjelovito njegovo djelo stvaranja, koja uključuje obvezu svakoga djelatno i odgovorno uključiti se u njihovo očuvanje. Molitva kao glas ´jednog srca i jedne duše´ (usp. Dj 4, 23) koji se razliježe u solidarnosti i podjeli svakodnevnog kruha. Molitva koja omogućuje svakom muškarcu i ženi ovoga svijeta obratiti se jedinome Bogu kojem mogu izraziti sve što je u tajnama njihova srca. Molitvi koja je put i škola koja vodi prema svetosti, koja usmjerava i živi kontemplaciju i djelovanje. Dakle, godina intenzivne molitve u kojoj će se otvoriti srca kako bi primila obilje milosti, tvoreći od ´Oče naša´, molitve koju nas je naučio Isus, program života svakog njegovog učenika.“

3. Škola molitve

U novoj školskoj i vjeronaučnoj godini koja je pred nama, pred svim izazovima koje pred nas stavlja, potaknuti pozivom pape Franje i pripravom na Godinu molitve 2024. i Jubilarnu 2025. godinu, uđimo i mi u ovoj školskoj godini u školu kao učenici, a ne samo kao učitelji. Pohađajmo najbolju školu života, školu molitve. I za molitvu, jer je u njoj skriveno veliko blago, otajstvo života, potrebno je cjeloživotno učenje. Samo onaj koji je dobar učenik, može postati i dobar učitelj. Isus je u školi molitve najbolji i jedini učitelj. U Isusovoj školi otvaramo Bogu svoje srce i um te učimo promatrati sebe i svijet na novi, Božji način. U Isusovoj školi otkrivamo svu ljepotu, neizmjerno bogatstvo i pravi smisao života. Učimo od Isusa trajno moliti, jer: „Molitva je poput otvorenog prozora koji nam omogućuje svoj pogled usmjeriti k Bogu, ne samo da se podsjetimo na cilj prema kojem idemo, već također zato da dopustimo da Božja volja prosvjetljuje naš zemaljski put i pomaže nam snažno ga i zauzeto živjeti.“[4] Budemo li trajno u ovoj Isusovoj školi odnosa s Ocem koji hrani naš duh i preobražava naš život, što i jest istinska molitva, moći ćemo na najbolji način otajstva vjere prenositi onima s kojima radimo, s kojima živimo, s kojima komuniciramo i kojima nas Gospodin šalje.

Koja je to Isusova škola u kojoj možemo učiti ispravno moliti, u kojoj se na ispravan način možemo obraćati Bogu u našem životu i radu? Prva cjeloživotna škola molitve je Sveto Pismo.[5] „Sveto Pismo je trajni dijalog između Boga i čovjeka, progresivni dijalog u kojem mi se Bog prikazuje uvijek bliži, u kojem možemo bolje upoznati njegovo lice, njegov glas, njegovu bît; čovjek nauči prihvaćati Boga i razgovarati s Bogom.“[6] Iskušana i drevna metoda, od mnogih provjerena i potvrđena, koja nam pomaže u školi molitve Svetoga Pisma je „lectio divina“ ili, kako ovaj čin drugi nazivaju, „molitveno čitanje“. Lectio divina, tumači kratko i sažeto veliki teolog, papa Benedikt XVI., „sastoji se u dugom zadržavanju nad nekim biblijskim tekstom, čitajući ga uvijek iznova, gotovo ga ´preživajući´, kako to kažu Oci, te, tako reći, cijedeći iz njega sav ´sok´, kako bi se njime nahranila meditacija i kontemplacija, i postiglo da se njime kao životnim sokom navodnjava konkretni život. Uvjet je toga duhovnoga čitanja prosvjetljenje uma i srca Duhom Svetim, to jest sâmim nadahniteljem Pisama, i stoga njihovo stavljanje u stav ´pobožna slušanja´.“[7]  

Druga cjeloživotna škola molitve, ali jednako važna kao i prva i neodvojivo s njom povezana je škola liturgije.[8] Što je to liturgija? „Riječ ´liturgija´“, prema Katekizmu Katoličke Crkve, prema grčkom „izvorno znači ´javno djelovanje´, ´službu naroda i službu u korist naroda´. U kršćanskoj predaji to znači da Božji narod sudjeluje u ´Božjem djelu´. Po liturgiji Krist, naš Otkupitelj i vječni Svećenik, nastavlja u svojoj Crkvi, s njom i po njoj, djelo našeg otkupljenja.“[9] Po Crkvi i u Crkvi, u liturgiji, Krist nastavlja svoje djelo spasenja omogućujući nam participaciju u njegovoj smrti, ali i slavnom uskrsnuću, uzašašću na nebo i poslanju Duha Svetoga, to jest u njegovom životu. Naše molitveno sudjelovanje u liturgiji u kojoj otvaramo srce Bogu i u kojoj je sâm Krist djelatan, sjedinjuje nas s Kristovim životom te nam omogućuje uzdignuće našeg života k Bogu, čini da smo „jedno srce i jedna duša“[10] u zajedništvu ljubavi Presvetog Trojstva. A naše uzdignuće k Bogu cilj je svake naše molitve, našeg rada, ali i konačni životni cilj.

4. Zaključak

„Istinski kršćanski odgoj ne smije nipošto zaobići iskustvo molitve.“[11] Stoga, neka nam 2024. „Godina molitve“, priprema za Jubilarnu 2025. godinu, po redovitom molitvenom čitanju i aktivnom sudjelovanju u liturgiji, uz naš svakodnevni rad i tijekom ove školske i vjeronaučne godine, oblikuju u našim srcima, kako sanja papa Franjo, „simfoniju“ molitve koja će hraniti naš duh, buditi radost zbog ljubavi Božje u srcima svakog čovjeka do punine spasenja te davati snage i u svakodnevnom našem odgojno – obrazovnom radu, u svim izazovima i poteškoćama života i rada. Neka nam Godina molitve bude poticaj da s još više ljubavi, zauzetosti, pažnje, poštovanja i strpljivosti pristupamo napose svakom našem učeniku.

Po zagovoru Isusove i naše Majke Marije, Majke Crkve, na vaš život i rad zazivam obilni Božji blagoslov.

Hvala.

X Milan Zgrablić,

nadbiskup zadarski


[1] Usp. Papa Franjo, Evangelii gaudium, 79.

[2] Usp. Papa Franjo, Evangelii gaudium, 78.

[3] Kateheza papa Benedikta XVI., 13. VI. 2012.

[4] Kateheza pape Benedikta XVI., 12. 9. 2012.

[5] Usp., Kateheza pape Benedikta XVI., 26. 9. 2012.

[6] Kateheza pape Benedikta XVI., 26. 9. 2012.

[7] Nagovor na molitvi Angelus pape Benedikta XVI., 6. 11. 2005.

[8] Usp., Kateheza pape Benedikta XVI., 26. 9. 2012.

[9] Katekizam Katoličke Crkve, 1069.

[10] Dj 4, 32

[11] Kateheza pape Benedikta XVI., 28. XII. 2011.

 

ZADAR / ŽUPANIJA

(FOTO) PROJEKT COADVANCe NA SVEUČILIŠTU U ZADRU / Norveški studenti učili kako se uzgaja pastrva, hama, gof i zubatac

Objavljeno

-

By

Profesori i studenti UiT The Arctic University of Norway od 20. do 24. studenog boravili su u radnom posjetu Sveučilištu u Zadru, čiji je cilj bio temeljito se upoznati sa sektorom akvakulture u Hrvatskoj, stjecati detaljan uvid u postignuća u proizvodnji akvakulture te prikupiti relevantne podatke.

Riječ je o aktivnosti u projektu COADVANCe (COoperation for the ADVancement of Aquaculture in Norway and Croatia), čiji je nositelj Sveučilište u Zadru a partner norveško sveučilište UiT The Arctic University of Norway. Projekt COADVANCe će rezultirati izgradnjom snažnog okvira za buduću dugoročnu suradnju između Hrvatske i Norveške vezanu za održivi rast akvakulture, kao jednog od vodećih i najbrže rastućih gospodarskih sektora na globalnoj razini. Ojačat će se bilateralna suradnja koja će spojiti partnere iz obje zemlje, a nova inicijativa predstavljat će izvrsnu osnovu za daljnju suradnju u području održive akvakulture i razvoja plavih vještina između dviju zemalja. Ovakvi posjeti omogućavaju duboko razumijevanje hrvatskog sektora akvakulture, promicanje dijaloga i razmjenu znanja između norveških i hrvatskih sudionika, te otvaraju mogućnosti za buduće suradnje i partnerstva.

Tijekom boravka stručnjaci i mladi znanstvenici iz Norveške posjetili su uzgajalište kalifornijske pastrve na izvoru rijeke Rude, koje je u vlasništvu tvrtke Kro fish. Slijedilo je  upoznavanje s vodozahvatnim tehnološkim rješenjima, pregled svih uzgojnih faza uzgoja pastrve u slatkim vodama, prezentacija proizvodnog pogona, rasprava i usporedba sa sličnim akvakulturnim postrojenjima u Norveškoj, s naglaskom na razmjenu iskustava. Nakon toga slijedio je posjet uzgajalištu školjkaša tvrtke Platforma 22, te obilazak uzgajališta na ušću rijeke Krke, uz upoznavanje s aktivnostima akvakulture unutar zaštićene mreže Natura 2000.

 Za vrijeme posjeta Norvežani su obišli uzgajalište tvrtke Cromaris u Lamjani. Upoznali su se s uzgojnim kapacitetom novih vrsta riba (hama, gof, zubatac) i procesom hranidbe istih, te provođenjem osnovnih ihtioloških mjerenja u laboratoriju tvrtke Cromaris. Profesori Sveučilišta u Zadru, izv. prof. dr. sc.  Tomislav Šarić, izv. prof. dr. sc. Ivan Župan, izv. prof. dr. sc. Lav Bavčević i doc. dr. sc. Slavica Čolak studentima su održali stručna predavanja.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

ISKORISTITE KRATKU SUNČANU EPIZODU / Nova runda kiše stiže već u noći na utorak. Donosimo novu 7-dnevnu prognozu…

Objavljeno

-

By

foto: Saša Čuka

Jutros umjereno do pretežno oblačno mjestimice uz slab snijeg, na moru kišu, a u Dalmaciji su prema otocima lokalno mogući pljuskovi i grmljavina. Zatim postupni prestanak oborine i razvedravanje sa zapada, pa će popodne biti većinom sunčano. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, u gorskim krajevima sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna, a podno Velebita i orkanska. Najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 15 °C.

U ponedjeljak ujutro većinom sunčano i hladno, ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Zatim postupno naoblačenje sa zapada. U noći na utorak će na sjevernom Jadranu padati kiša, a u Gorskoj Hrvatskoj i snijeg. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura u slabljenju i okretanju na jugo i južni vjetar, najprije na sjeveru. Najniža jutarnja temperatura od -7 od -2, na moru od -1 do 5 °C. Najviša dnevna od 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12 °C.

IZGLEDI VREMENA:

Promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno, u utorak i srijedu povremeno kiša, u unutrašnjosti i susnježica te snijeg. U ponedjeljak na kopnu umjeren južni vjetar, u Slavoniji jugoistočni, a u srijedu ponegdje sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će bura u ponedjeljak prolazno oslabjeti i okrenuti na jugo, u utorak ponegdje i jako. Jutarnja temperatura u porastu, a dnevna bez znatnije promjene.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

JUTRO NA CESTAMA / U unutrašnjosti snijeg, uz more jaka bura. Ograničenje brzine na A1

Objavljeno

-

By

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a snijeg mjestimice pada na cestama u unutrašnjosti, javlja HAK ovog jutra. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima.

U priobalju puše jak vjetar, ponegdje s olujnim udarima.

“Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme”, dodaju iz HAK-a.

Zbog olujnog vjetra i zimskih uvjeta teretna vozila s priključnim vozilom trenutačno ne mogu proći iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i obratno. Vozila se isključuju na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke i prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez odgovarajuće zimske opreme:

– u Lici:

DC1 Ondić-Gračac;

DC23 Žuta Lokva-Senj;

DC25 Lički Osik – Karlobag;

ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno;

sve lokalne i županijske ceste na području Korenice.

Zbog vjetra:

– samo za osobna vozila otvorena je:

  • Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene.

– zabrana za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupinu vozila):

autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika.

Jadranska magistrala (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog;

DC99 čvor Križišće-Križišće;

LC58107 Kraljevica-čvor Križišće.

– zabrana za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila):

Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga.

Na dionici autoceste A1 između vijadukta Božići i tunela Sv. Rok vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h zbog jakog vjetra.

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi

U trendu