Connect with us

ZADAR / ŽUPANIJA

UOČI POČETKA ŠKOLE / Poruka nadbiskupa Zgrablića: “S još više ljubavi, zauzetosti, pažnje, poštovanja i strpljivosti pristupajmo svakom učeniku”

Objavljeno

-

Povodom početka nove školske godine, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić uputio je poruku svećenicima, vjeroučiteljima, katehetama, odgojiteljima u vjeri i župnim animatorima koju je predstavio na 47. katehetskom danu Zadarske nadbiskupije u subotu, 2. rujna, u crkvi sv. Pavla na Bokanjcu u Zadru.

Odlukom nadbiskupa Zgrablića, molitva i zaziv Duha Svetoga za blagoslovljen početak nove školske i vjeronaučne godine u svim župama  Zadarske nadbiskupije će biti u nedjelju, 17. rujna.

Pismo nadbiskupa Zgrablića prenosimo u cijelosti:

            1. Pozdrav, zahvala i poticaj

Upućujem srdačan pozdrav na početku nove 2023./24. školske i vjeronaučne godine vama, dragi svećenici, vjeroučitelji, katehete, odgojitelji i župni animatori, a preko vas i svim učenicima, njihovim roditeljima, nastavnicima, profesorima, svim prosvjetnim djelatnicima, kao i svim suradnicima u pedagoškom i prosvjetno – odgojnom radu. Radujem se susretu s vama, najbližim suradnicima, u pastoralnom djelovanju među djecom i mladima u Zadarskoj nadbiskupiji. Koristim ovu prigodu, ponajprije, zahvaliti Bogu za svakoga od vas koji stavljate svoj život, svoju vjeru, poslanje, znanje i sposobnosti u službu Crkve za izgradnju evanđeoskog dobra u društvu i svijetu. Izričem priznanje i zahvalu svakome od vas što se svakodnevno sjedinjujete s Gospodinom te kroz svoje molitve, promišljanja, stečeno znanje, iskustvo, napor oko odgoja djece i mladih, po pedagoškim i metodološkim vještinama koje ste stekli, po predanom radu i požrtvovnosti, ugrađujete sebe i one koje vam Gospodin povjerava u Tijelo Kristovo koje je njegova Crkva. Želim vas i ohrabriti u radu i podsjetiti na vlastitost našeg poziva i poslanja u kojem, ako iskreno slijedimo naš duhovni put, nismo sami, nismo prepušteni samo svojoj snalažljivosti, sposobnostima i kreativnostima. Vrijeme koje je pred nama pruža nam osobitu prigodu da se osnažimo na životnom putu i poslanju koje vršimo te obogatimo naš duh najvećim dobrima. Osnaženi snagom vjere i međusobne podrške, nećemo se pokolebati pred sablaznima u Crkvi, klevetama i ogovaranjima, pred medijskim utjecajima i ponekim intelektualnim krugovima koji šire nepovjerenje prema poruci Crkve, vjeronauku u školi, te u nekim posvećenim osobama i pastoralnim djelatnicima prouzrokuju određeno razočaranje ili kompleks manje vrijednosti, zbog čega relativiziraju ili prikrivaju svoj kršćanski identitet.[1] Naše međusobno obogaćivanje i podrška te osobni rast u vjeri pomoći će nam da ne padnemo u naglašeni individualizam, krizu identiteta i opadanje gorljivosti koje papa Franjo u enciklici Radost evanđelja naziva trima zlima u evangelizaciji koji se međusobno hrane,[2] a koji se ponekad mogu prepoznati i među nama.

Znamo kako služiti Crkvi i Bogu ne znači samo naviještati Isusa Krista stečenim znanjem, koristeći se prikladnim metodološkim sredstvima, nego kako moramo i sami, ponajprije životom, provoditi u djelo Riječ koju smo upoznali, živeći Ljubav koju smo susreli, djelatno prihvaćati cjelovito Evanđelje koje smo prepoznali kao Istinu. Nije dovoljno da budemo samo „dobri ljudi, svećenici, vjeroučitelji, katehete, odgojitelji…“ te djelujemo po određenim opće prihvaćenim humanim i pedagoškim mjerilima, nego, moramo biti i osobe pune Duha Svetoga i mudrosti – tj., ne smijemo biti samo dobri djelatnici koji znaju dobro raditi, organizirati, prenositi informacije, već moramo vršiti naše poslanje u duhu vjere, vođeni Evanđeljem, Božjim svjetlom i mudrošću srca. Naš poziv i poslanje bitni je dio našeg identiteta. „U mjeri u kojoj raste naše sjedinjenje s Gospodinom i jača naša molitva“, podsjeća u jednoj katehezi papa Benedikt XVI., „i mi dolazimo do onoga što je bitno i shvaćamo da se Božje Kraljevstvo ne gradi snagom naših sredstava, naših kreposti, naših sposobnosti, već Bog izvodi čudesa upravo po našim slabostima, našoj nedostojnosti za tu službu.“[3]

2. Godina molitve – 2024.

Papa Franjo u svome pismu od 11. veljače 2022. godine, na spomendan Gospe Lurdske, upućenom mons. Rinu Fisichelli, predsjedniku Papinskog vijeća za novu evangelizaciju, najavio je proslavu Jubilarne 2025. godine. Za geslo Jubilarne godine izabrano je geslo „Hodočasnici nade“ koje želi potaknuti klimu nade i povjerenja. Priprema za Jubilarnu godinu tijekom 2024., a onda i slavlje Jubilarne 2025. godine, prigoda je da još više produbimo našu osobnu vjeru, obogatimo duhom te tako budemo što prikladniji posrednici u prenošenju Radosne vijesti onima kojima nas Bog šalje.

Jubilarne godine obilježavaju se posljednjih stoljeća svakih dvadeset i pet godina, počevši od one prve za vrijeme pape Bonifacija VIII., godine 1300. Svaka jubilarna godina imala je veliku važnost u životu Crkve na duhovom, crkvenom i društvenom području. Zasigurno, ova Jubilarna godina koja je pred nama to želi biti i za nas. „Sveti narod Božji“, piše u spomenutom pismu papa Franjo, „živio je ovo slavlje kao posebni milosni dar sadržan u oproštenju grijeha, osobito potpunom oprostu, izričaju punine Božjeg milosrđa. Vjernici, često nakon dugog hodočašća, zahvaćaju u duhovno blago Crkve kroz Sveta vrata časteći relikvije apostola Petra i Pavla koje se čuvaju u rimskim bazilikama. (…) U ovo vrijeme priprave već sada me veseli pomisao“, piše nadalje papa Franjo, „kako bi se godina koja prethodi jubilarnom događanju, 2024., oblikovala u veliku „simfoniju“ molitve. I to ponajprije kako bi nas ponovno obuzela želja biti u Gospodinovoj nazočnosti gdje ga slušamo i klanjamo mu se. Molitva koja zahvaljuje Bogu na mnogim darovima njegove ljubavi prema nama i molitva hvale za cjelovito njegovo djelo stvaranja, koja uključuje obvezu svakoga djelatno i odgovorno uključiti se u njihovo očuvanje. Molitva kao glas ´jednog srca i jedne duše´ (usp. Dj 4, 23) koji se razliježe u solidarnosti i podjeli svakodnevnog kruha. Molitva koja omogućuje svakom muškarcu i ženi ovoga svijeta obratiti se jedinome Bogu kojem mogu izraziti sve što je u tajnama njihova srca. Molitvi koja je put i škola koja vodi prema svetosti, koja usmjerava i živi kontemplaciju i djelovanje. Dakle, godina intenzivne molitve u kojoj će se otvoriti srca kako bi primila obilje milosti, tvoreći od ´Oče naša´, molitve koju nas je naučio Isus, program života svakog njegovog učenika.“

3. Škola molitve

U novoj školskoj i vjeronaučnoj godini koja je pred nama, pred svim izazovima koje pred nas stavlja, potaknuti pozivom pape Franje i pripravom na Godinu molitve 2024. i Jubilarnu 2025. godinu, uđimo i mi u ovoj školskoj godini u školu kao učenici, a ne samo kao učitelji. Pohađajmo najbolju školu života, školu molitve. I za molitvu, jer je u njoj skriveno veliko blago, otajstvo života, potrebno je cjeloživotno učenje. Samo onaj koji je dobar učenik, može postati i dobar učitelj. Isus je u školi molitve najbolji i jedini učitelj. U Isusovoj školi otvaramo Bogu svoje srce i um te učimo promatrati sebe i svijet na novi, Božji način. U Isusovoj školi otkrivamo svu ljepotu, neizmjerno bogatstvo i pravi smisao života. Učimo od Isusa trajno moliti, jer: „Molitva je poput otvorenog prozora koji nam omogućuje svoj pogled usmjeriti k Bogu, ne samo da se podsjetimo na cilj prema kojem idemo, već također zato da dopustimo da Božja volja prosvjetljuje naš zemaljski put i pomaže nam snažno ga i zauzeto živjeti.“[4] Budemo li trajno u ovoj Isusovoj školi odnosa s Ocem koji hrani naš duh i preobražava naš život, što i jest istinska molitva, moći ćemo na najbolji način otajstva vjere prenositi onima s kojima radimo, s kojima živimo, s kojima komuniciramo i kojima nas Gospodin šalje.

Koja je to Isusova škola u kojoj možemo učiti ispravno moliti, u kojoj se na ispravan način možemo obraćati Bogu u našem životu i radu? Prva cjeloživotna škola molitve je Sveto Pismo.[5] „Sveto Pismo je trajni dijalog između Boga i čovjeka, progresivni dijalog u kojem mi se Bog prikazuje uvijek bliži, u kojem možemo bolje upoznati njegovo lice, njegov glas, njegovu bît; čovjek nauči prihvaćati Boga i razgovarati s Bogom.“[6] Iskušana i drevna metoda, od mnogih provjerena i potvrđena, koja nam pomaže u školi molitve Svetoga Pisma je „lectio divina“ ili, kako ovaj čin drugi nazivaju, „molitveno čitanje“. Lectio divina, tumači kratko i sažeto veliki teolog, papa Benedikt XVI., „sastoji se u dugom zadržavanju nad nekim biblijskim tekstom, čitajući ga uvijek iznova, gotovo ga ´preživajući´, kako to kažu Oci, te, tako reći, cijedeći iz njega sav ´sok´, kako bi se njime nahranila meditacija i kontemplacija, i postiglo da se njime kao životnim sokom navodnjava konkretni život. Uvjet je toga duhovnoga čitanja prosvjetljenje uma i srca Duhom Svetim, to jest sâmim nadahniteljem Pisama, i stoga njihovo stavljanje u stav ´pobožna slušanja´.“[7]  

Druga cjeloživotna škola molitve, ali jednako važna kao i prva i neodvojivo s njom povezana je škola liturgije.[8] Što je to liturgija? „Riječ ´liturgija´“, prema Katekizmu Katoličke Crkve, prema grčkom „izvorno znači ´javno djelovanje´, ´službu naroda i službu u korist naroda´. U kršćanskoj predaji to znači da Božji narod sudjeluje u ´Božjem djelu´. Po liturgiji Krist, naš Otkupitelj i vječni Svećenik, nastavlja u svojoj Crkvi, s njom i po njoj, djelo našeg otkupljenja.“[9] Po Crkvi i u Crkvi, u liturgiji, Krist nastavlja svoje djelo spasenja omogućujući nam participaciju u njegovoj smrti, ali i slavnom uskrsnuću, uzašašću na nebo i poslanju Duha Svetoga, to jest u njegovom životu. Naše molitveno sudjelovanje u liturgiji u kojoj otvaramo srce Bogu i u kojoj je sâm Krist djelatan, sjedinjuje nas s Kristovim životom te nam omogućuje uzdignuće našeg života k Bogu, čini da smo „jedno srce i jedna duša“[10] u zajedništvu ljubavi Presvetog Trojstva. A naše uzdignuće k Bogu cilj je svake naše molitve, našeg rada, ali i konačni životni cilj.

4. Zaključak

„Istinski kršćanski odgoj ne smije nipošto zaobići iskustvo molitve.“[11] Stoga, neka nam 2024. „Godina molitve“, priprema za Jubilarnu 2025. godinu, po redovitom molitvenom čitanju i aktivnom sudjelovanju u liturgiji, uz naš svakodnevni rad i tijekom ove školske i vjeronaučne godine, oblikuju u našim srcima, kako sanja papa Franjo, „simfoniju“ molitve koja će hraniti naš duh, buditi radost zbog ljubavi Božje u srcima svakog čovjeka do punine spasenja te davati snage i u svakodnevnom našem odgojno – obrazovnom radu, u svim izazovima i poteškoćama života i rada. Neka nam Godina molitve bude poticaj da s još više ljubavi, zauzetosti, pažnje, poštovanja i strpljivosti pristupamo napose svakom našem učeniku.

Po zagovoru Isusove i naše Majke Marije, Majke Crkve, na vaš život i rad zazivam obilni Božji blagoslov.

Hvala.

X Milan Zgrablić,

nadbiskup zadarski


[1] Usp. Papa Franjo, Evangelii gaudium, 79.

[2] Usp. Papa Franjo, Evangelii gaudium, 78.

[3] Kateheza papa Benedikta XVI., 13. VI. 2012.

[4] Kateheza pape Benedikta XVI., 12. 9. 2012.

[5] Usp., Kateheza pape Benedikta XVI., 26. 9. 2012.

[6] Kateheza pape Benedikta XVI., 26. 9. 2012.

[7] Nagovor na molitvi Angelus pape Benedikta XVI., 6. 11. 2005.

[8] Usp., Kateheza pape Benedikta XVI., 26. 9. 2012.

[9] Katekizam Katoličke Crkve, 1069.

[10] Dj 4, 32

[11] Kateheza pape Benedikta XVI., 28. XII. 2011.

 
Nastavi čitati
Kliknite za komentar

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

ZADAR / ŽUPANIJA

HIT DESTINACIJA / Općina Sv. Filip i Jakov u velikoj turističkoj ekspanziji

Objavljeno

-

By

foto: Velimir Brkić/Zadarski tjednik

Osim prihoda za financiranje budućih projekata u Trgovačkom društvu Rogovo su prioritetni ciljevi zapošljavanje ljudi, posebice općinske mladeži te podizanje kvalitete turističke ponude, kaže Ante Mikulić, direktor Rogova

Trgovačko društvo Rogovo d.o.o. za turizam i usluge osnovano je od strane općine Sveti Filip i Jakov u čijem je stopostotnom vlasništvu.

– Budući da je turizam već dugi niz godina važna privredna grana u našoj općini odlučeno je da se osnuje tvrtka koja će se ozbiljno baviti adekvatnim upravljanjem turističkih resursa kojima obiluje naša općina, kazao je mag.oec. Ante Mikulić, direktor Rogova.

Tvrtka Rogovo d.o.o. osnovana je krajem 2022. godine i trenutno posjeduje dva ugostiteljska objekta (caffe bar Rogovo kod Općinske uprave, beach bar Rogovo na plaži Iza Banja), Aqua park i ležaljke koje se iznajmljuju tijekom ljetnih mjeseci na ovdašnjim plažama.

image

Kvalitetni djelatnici i konkurentske cijene

– Svrha osnivanja tvrtke je kroz određeni period organizirati i financijski podržati turistička događanja, športske turnire, tematske zabave i ostale sadržaje u općini, odnosno operativno i financijski pomoći općini kao i turističkoj zajednici u kreiranju što bolje turističke ponude od prihoda koje tvrtka ostvari te na koncu izravna i neizravna pomoć svim iznajmljivačima, ugostiteljima te ostalim dionicima koji su uključeni u turističku ponudu naše općine, naglasio je Mikulić.

Dakle, kaže on, cilj je spojiti kvalitetne djelatnike, imati ponudu sa specifičnim uslugama i konkurentnim cijenama uz postojeću prirodnu i kulturnu baštinu, a sve to kako bi se povećala ukupna ponuda kvalitete u destinaciji i smanjila sezonalnost.

– Kada kažemo turistička ponuda ljudi uglavnom misle na kafiće, restorane, smještajne kapacitete i slično, ali to je samo jedan dio ukupne slike koju gost doživi kada dođe jer da bi ukupni dojam bio pozitivan potrebno je puno ljudskih i financijskih resursa kako bi se sve pripremilo na vrijeme, odnosno kako bi sve moglo uredno funkcionirati preko cijele godine, navodi ambiciozni filipjanski direktor.

CAFFE BAR ROGOVO U CENTRU FILIPJAKOVA

Sinergija novoosnovanog komunalnog poduzeća i Rogova

Općina Sv. Filip i Jakov sve više se razvija, povlače se novci iz EU projekata i sve veći je obujam posla tako da je nedavno i donesena Odluka o osnivanju Komunalnog poduzeća Općine bez kojeg u budućnosti jednostavno ne bi bilo moguće odraditi sve zadaće koje su posljedica velikih projekata, a koji privlače sve veći broj gostiju što rezultira većim pritiskom na odgovorne službe.

– Da bi svi budući projekti poput raznih manifestacija i ostalih događanja na području općine bili realizirani uz što bolju kvalitetu potrebna će biti suradnja komunalnog poduzeća koji će sve popratiti sa ljudskim resursima te Rogovo koje će iz svojih prihoda financijski podržati navedeno što u konačnici i jest cilj tvrtke za turizam i usluge, uvjerljiv je Mikulić.

S obzirom da je dugoročni cilj tvrtke razvoj općine vodimo brigu o našim žiteljima te su prošle godine imali 20 ak zaposlenika i svi su bili iz ovdašnje općine i na tome će, kaže on, ustrajati i u budućnosti.

Sve za dobrobit općinskih žitelja

– Cilj je zapošljavanje ljudi iz naše općine, a poseban naglasak stavljamo na našu mladež, učenike i studente koji za vrijeme školskih praznika mogu raditi kod nas za što su adekvatno i uredno plaćeni te se vodi briga o njima, poručio je Mikulić.

Živimo u vremenima kada gost želi maksimalnu kvalitetu usluge te ukoliko istu ne dobije više se neće vratiti.

– Rogovo nastoji i nastojat će svim gostima, ali i domaćem stanovništvu uvijek ponuditi najbolje na obostrano zadovoljstvo jer zadovoljan gost je gost koji će se vratiti, a Rogovo svojim djelatnostima radi i radit će na unaprjeđenju turističke ponude te kroz određeno razdoblje preuzimati obveze općine vezano za financiranje troškova za pripremu ali i samu provedbu sezone poput uređenja plaža, organizacija manifestacija kako smo već spomenuli te raznoraznih evenata koje organiziraju naše udruge iz općine, a koje trenutačno određenim dijelom općina financira iz svoga proračuna, zaključio je Ante Mikulić.

Izvor: Zadarski tjednik

 
Nastavi čitati

Grad

Konferencija “Kultura dobrodošlice-uloga zajedništva u integraciji izbjeglica” povodom Svjetskog dana izbjeglica

Objavljeno

-

By

Volonterski centar Zadar Svjetski dan izbjeglica obilježit će konferencijom „Kultura dobrodošlice – uloga zajednice u integraciji izbjeglica“ koja će se održati 20. lipnja 2024. od 12 do 14 sati, u Koncertnoj dvorani Kneževe palače, Poljana Šime Budinića 3.

„Za svijet u kojem su izbjeglice dobrodošle“ tema je ovogodišnjeg Svjetskog dan izbjeglica koji se svake godine obilježava 20. lipnja te slavi snagu i hrabrost ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoju domovinu kako bi pobjegli od sukoba ili progona.

Svrha susreta je podizanje svijesti o izazovima s kojima se suočavaju izbjeglice širom svijeta, a posebno raseljene osobe iz Ukrajine u hrvatskom društvu. Konferenciju će obogatiti predstavnici različitih organizacija aktivnih u pružanju podrške izbjeglicama u procesu integracije. Izlagači će kroz prezentacije podijeliti svoja iskustva rada s izbjeglicama, informirati širu javnost o njihovim pravima i potrebama, identificirati glavne izazove s kojima se izbjeglice suočavaju u procesu prilagodbe i integracije te razmotriti moguća rješenja kroz primjere dobre prakse i inovativne pristupe. Naglasak će biti i na osvještavanju prisutnih o važnosti podrške i uključivanju izbjeglica u sve aspekte društvenog života.

Konferencija će ujedno biti i prigoda za upoznavanje šire javnosti s projektom „Izgradnja društva dobrodošlice“ koji provodi Udruga „Mi“ – Split uz financijsku podršku UNHCR-a Hrvatska. Projekt je zamišljen kao program s ciljem poticanja veze među relevantnim dionicima, kreiranja novog sadržaja i aktivnosti te lakšeg prikupljanja i širenja relevantnih informacija o integraciji izbjeglica. Volonterski centar Zadar aktivno radi s raseljenim osobama iz Ukrajine gotovo od samog početka njihovog pristizanja u naš grad i županiju. Pritom su, u sklopu programa, organizirane brojne aktivnosti pružanja pomoći i podrške izbjeglicama, kao što su tečajevi hrvatskog i engleskog jezika, razne sportske i kulturne aktivnosti za djecu, izleti, grupa psihosocijalne podrške i mnoge druge.

Ovaj događaj prilika je za osnaživanje zajednice u prepoznavanju i odgovaranju na potrebe izbjeglica s poštovanjem i suosjećanjem. Pridružite nam se na raspravi i postanite dijelom društva dobrodošlice!

 
Nastavi čitati

Grad

Odgoda pjesničke večeri “Poetske razglednice” zbog lošeg vremena

Objavljeno

-

By

Iz TZG Zadar obavještavaju građane kako se zbog nepovoljne vremenske prognoze odgađa pjesnička večer “Poetske razglednice” najavljena za večeras, u četvrtak, 13. lipnja s početkom u 20 sati u atriju palače Cedulin.

Novi termin održavanja bit će objavljen naknadno.

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi

U trendu