Connect with us

ZADAR / ŽUPANIJA

ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ / AGRRA-i odobreno pet novih projekata čija je ukupna vrijednost gotovo 9,000,000.00 €

Objavljeno

-

AGRRA-i odobreno četiri projekta Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021. – 2027. i jedan projekt u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije odobrena su četiri ključna projekta unutar Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska za razdoblje 2021.- 2027. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi gotovo 9,000,000.00 €, što predstavlja značajan doprinos području ruralnog razvoja. Proračun AGRRA-e za provedbu navedenih projekata iznosi gotovo 1,300,000.00 €, a svi projekti su usklađeni s Specifičnim ciljem 2.1., koji se fokusira na promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, sprječavanje rizika od katastrofa te jačanje otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima. Ova odobrenja predstavljaju ključni korak prema ostvarivanju održivog ruralnog razvoja u Zadarskoj županiji.

AGRRA je vodeći partner na projektu MAPA- Marine Adriatic PArks s glavnim ciljem jačanja statusa zaštite tri postojeća zaštićena područja kao Morskih jadranskih parkova (MAPA) u Hrvatskoj oko otoka Silbe i u Italiji u morskom području oko Parco del Conero i Foce Trigno. Viši status zaštite, postignut u aktivnoj suradnji s lokalnim zajednicama, pospješit će zaštitu i očuvanje prirode i biološke raznolikosti koja podupire regeneraciju morskih resursa uz očuvanje lokalnih sredstava za život. Ukupni proračun projekta iznosi preko 1.400.000,00 € od čega je proračun AGRRA-e gotovo 310.000,00 €.

Među odabranim projektima su i GREW- Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region čiji je cilj razvoj u osam pilot obalnih močvara i njegovanje u drugim obalnim močvarama u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska integriranog i uključivo procesa upravljanja usmjerenog na prepoznavanje utjecaja klimatskih promjena (trenutačnih i potencijalnih), postavljanje ciljeva prilagodbe klimatskim promjenama -u na temelju mjesta i formaliziranje obveze relevantnim dionicima da poduzmu mjere za prilagodbu klimatskim promjenama, kako bi se podržali upravitelji močvarnih područja u učinkovitom preslikavanju izazova koje pokreće klimatske promjena. Ukupni proračun projekta iznosi oko 2,000,000.00 € od čega je proračun AGRRA-e 332.000,00 €.

Također i projekt Digit CP Plan- Civil Protection Plan Digitalization through IoT Decision Support System based Platform čiji je glavni cilj digitalizacija planova civilne zaštite, kroz razvoj zajedničke prekogranične metodologije koja će se primjenjivati i replicirati u programskom području s ukupnim proračunom od gotovo 2.700.000, 00 € od čega proračun AGRRA-e iznosi 300.000,00 € te projekt GECO2.2- Green Economy and CO2 gdje se kapitalizacijom projekta želi se stvoriti okvir za službeno certificiranje metoda i alata razvijenih u sklopu projekta (kao VERA) te izmijeniti Zakon o OPG ovima odnosno Pravilnik o dopunskim djelatnostima na OPG ovima kako bi se poljoprivrednicima omogućila prodaja ugljičnih kredita sekvestriranih u sektoru poljoprivrede. Ukupni proračun projekta iznosi 2.000,000,00 € od čega je proračun AGRRA-e 285.000,00 €.

Projekt MYSTICAL DANUBE, pod vodstvom Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) odobren u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027., fokusiran je na transnacionalnu valorizaciju prirodne i nematerijalne kulturne baštine radi socio-ekonomske potpore ruralnim područjima duž Dunava. Sa specifičnim ciljem 3.3 – Socio ekonomski razvoj kroz baštinu, kulturu i turizam, projekt ima ukupan proračun od nepunih 2,000,000.00 €, od čega je 345.000,00 € alocirano za AGRRA-u. Glavni cilj projekta je uspostaviti usklađeni transnacionalni pristup valorizaciji kulturne baštine kao turističkog resursa u manje posjećenim ruralnim područjima. Aktivno uključivanje lokalne zajednice u stvaranje novih tematskih ruta ima za cilj poticanje društvenog i gospodarskog razvoja, socijalnog uključivanja te društvenih inovacija u području Dunava. Projekt će razviti zajedničku strategiju, akcijske planove i rješenja, provesti ih kao pilot akcije na 10 lokacija te tako potaknuti jačanje lokalnih zajednica.

Izvor: Zadarski tjednik

 

ZADAR / ŽUPANIJA

Više od 420 tisuća eura sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2024. godinu

Objavljeno

-

By

Županijska skupština donijela je Program javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Zadarske županije, a to  su: Poticanje i promicanje športa, športske aktivnosti djece i mladeži, športska priprema, domaća i međunarodna natjecanje, te opća i posebna zdravstvena zaštita, djelatnost Športske zajednice Zadarske županije, djelatnost županijskog saveza školskog športa, športske rekreativne aktivnosti građana, športske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju, te parašportaša i gluhih športaša, subvencije programa, Vratimo šport u škole i ostali programi u športu.

Prijedlog programa utvrđen je obradom pristiglih prijava po javnom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u športu Zadarske županije za 2024. godinu.

Kako je pojasnio resorni pročelnik Ivan Šimunić, sveukupno se na Poziv za predlaganje javnih potreba u športu Zadarske županije za 2024. godinu prijavilo 115 pravnih osoba sa 150 programa. Nakon provedenog postupka potpunosti i pravovremenosti, administrativnu provjeru ispunilo je 132 programa/projekata, odnosno 105 pravnih osoba, od čega 88 udruga za natjecanje, 9 udruga iz područja športske rekreacije i 8 udruga iz područja športa osoba s invaliditetom. Povjerenstvo za ocjenjivanje, bodovanje i vrednovanje programa iz javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u športu Zadarske županije pozitivno je ocijenilo 132 programa.

Ukupna sredstva za financiranje javnih potreba u športu Zadarske županije za 2024. godinu iznose 351.746,00 eura.

Sveukupno se na Poziv za predlaganje programa  javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2024. godinu prijavilo 6 udruga s ukupno 6 programa. Nakon provedenog postupka provjere potpunosti i pravovremenosti prijava formalne uvjete je ispunilo svih 6 udruga sa ukupno 6 programa. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa javnih potreba u tehničkoj kulturi pozitivno je ocijenilo 5 programa.

Ukupna sredstva za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2024. godinu iznose 69.237,24 eura.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

Donesen Akcijski plan energetske učinkovitosti Zadarske županije

Objavljeno

-

By

Županijska skupština donijela je Akcijski plan energetske učinkovitosti Zadarske županije za razdoblje 2024.-2026. godine. Riječ je o planskom dokumentu koji se donosi za trogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Akcijski plan sadržava prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije, dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti i rokove provedbe, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti u skladu sa Strategijom energetskog razvitka i drugim strateškim dokumentima Vlade Republike Hrvatske, izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, način praćenja izvršenja plana i izvještavanja te način financiranja Plana.

Sukladno planu ukupna planirana ulaganja su gotovo 6 milijuna eura.

Na 16. sjednici Županijske skupštine vijećnici su, uz ostalo, usvojili i odluku o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za općine i gradove na području Zadarske županije, izmjenu i dopunu statuta Doma zdravlja Zadarske županije i dopunu djelatnosti Medicinske škole Ante Kuzmanića te su dali suglasnost zdravstvenoj ustanovi Ljekarne Zadar za adaptaciju i uređenje poslovnice u Preku.

Prisegnuo je i novi vijećnik, Toni Herenda (SDP) koji je zamijenio dosadašnjeg vijećnika Juru Zubčića.

 
Nastavi čitati

ZADAR / ŽUPANIJA

POTVRĐENI LAUREATI ŽUPANIJSKIH PRIZNANJA / Fra Andriji Bilokapiću i Nives Kozulić nagrada za životno djelo

Objavljeno

-

By

Na 16. sjednici Županijske skupštine potvrđeni su laureati županijskih nagrada koje je predložio Odbor za dodjelu javnih priznanja.

Nagradu Zadarske županije za životno djelo dobili su posthumno Nives Kozulić, dugogodišnja ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije i bivša predsjednica Društva arhitekata Zadra te fra Andrija Bilokapić, dugogodišnji provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru. 

Godišnje nagrade Zadarske županije za postignuća ostvarena u 2023. godini dobili su:

1. Udruga pomoraca “Sv. Nikola” Vrsi (promicanje pomorske tradicije, humanitarni rad),

2. Državni arhiv u Zadru (znanost i kultura),

3. Košarkaški klub osoba s invaliditetom Zadar (šport),

4. Mateo Škara (šport),

5. Ekonomsko – birotehnička i trgovačka škola Zadar (obrazovanje, kultura i šport),

6. Yacht Club Biograd (ostala područja društvenog života-promocija nautičkog turizma, jedriličarstava i svih aktivnosti vezano za more),

7. Ante Mihić (promicanje vrijednosti Domovinskog rata i podizanje svijesti o važnosti očuvanja kulturno-povijesnog identiteta Dugog otoka),

8. Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo “Zoranić” Zadar (kultura),

9. Rukometni klub Zadar 2013 (šport),

10. Humanitarna udruga “Antonio Jurjević” (humanitarni rad).

Za dodjelu Nagrade Zadarske županije za životno djelo zaprimljeno je pet prijedloga, dok je za dodjelu Godišnje nagrade Zadarske županije za postignuća ostvarena u 2023. godini zaprimljeno ukupno 30 prijedloga za 26 kandidata.

Javna priznanja uručit će se u travnju na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana županije.

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi

U trendu