Connect with us

Hrvatska

Pravobraniteljica: Primili smo 30 žalbi stranih radnika, država ih treba više štititi

Objavljeno

-

foto: Pixabay

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u intervjuu za Hinu rekla je kako su ove godine primili 30-ak pritužbi stranih radnika zbog kršenja prava te da država treba više poraditi na njihovoj zaštiti, ubrzati donošenje novog Zakona o strancima i omogućiti učenje jezika.

U Hrvatskoj su radnici iz trećih zemalja trenutno oko 8 posto radne snage. Prema podacima MUP-a, u rujnu je bilo gotovo 130 tisuća aktivnih radnih dozvola. No, vrlo često čujemo priče o poteškoćama na koje nailaze. Koje su, po vašoj procjeni, najveći problemi stranih radnika u Hrvatskoj?

Problemi stranih radnika su različita kršenja radnih prava, a ponekad i neadekvatni uvjeti smještaja u kojima neki od njih žive u Hrvatskoj. Pri tom mnogi strani radnici iz udaljenijih zemalja ne znaju hrvatski jezik i ne znaju dovoljno o svojim pravima u Hrvatskoj i kako ih zaštiti, a dio ih se boji prijaviti probleme. Dio ih proizlazi iz nedostatka integracijske politike, osobito mogućnosti učenja hrvatskog jezika, a ponekad se suočavaju i sa rasizmom.

Primijetili smo da broj pritužbi stranih radnika našoj instituciji raste. Lani smo ih imali desetak, a ove godine smo dobili tridesetak novih pritužbi.  One su se odnosile na rad bez radne dozvole, prekovremeni rad dulji od dopuštenog, neisplatu plaće ili neplaćeni prekovremeni rad, uskratu tjednog odmora, nedostavljanje obračuna isplaćene plaće, a neki ukazuju i na loše uvjete rada.

No, mislim da su problemi stranih radnika puno rašireniji nego što to govori broj pritužbi. Kod njih, prema informacijama koje dolaze do nas, postoji zamjetan strah od prijavljivanja – strah ih je govoriti, otkrivati svoj identitet. To je povezano i s činjenicom da je njihova radna dozvola trenutno vezana za konkretnog poslodavca kod kojeg rade, pa je za pretpostaviti da se boje ukazati na povrede prava kako ne bi dobili otkaz, ostali bez radne dozvole i bili primorani vratiti se u svoju zemlju. O novcima koje zarade i šalju kući često ovise njihove obitelji, a neki su se zadužili da bi došli.

Kažete da je problem stranih radnika i taj da oni ne poznaju svoja prava, a taj se problem vjerojatno veže i na činjenicu da veliki broj ne govori hrvatski jezik. Kako to riješiti? 

Da bi se radnici mogli zaštiti, trebaju znati svoja prava, ali i kome, kada i kako se obratiti u slučaju da su im prava prekršena te što očekivati nakon što prijave povredu. Sankcioniranje onih koji zlorabe strane radnike, dugoročno bi dovelo do većeg broja poslodavaca koji poštuju propise. Radnike je bitno informirati o njihovim pravima, i to na jezicima koje razumiju, što je i jedna od naših preporuka u Izvješću. Mi smo bili proaktivni i na našim internetskim stranicama objavili opće informacije o najčešćim povredama radničkih prava, s uputama kako se zaštititi i kome se obratiti na čak deset stranih jezika. 

Radi li država dovoljno kako bi zaštitila strane radnike i njihova prava? 

Mislim da država treba raditi brže i više. Važno je što prije dovršiti najavljivane izmjene Zakona o strancima i pozdravljam ono što je najavljeno u medijima – produljuje radne dozvole s jedne na tri godine te da ona više neće biti vezana za jednog poslodavca već će radnik moći promijeniti poslodavca u istom zanimanju za koje je izdana dozvola za boravak i rad, što će vjerujem pridonijeti i prijavljivanju povreda prava.

Potrebno je dodatno regulirati i uvjete smještaja, jer je vidljivo da su nekada oni zaista neadekvatni. No, smatram i da je hitno potrebno šire osigurati učenje hrvatskog jezika, jer su među populacijom radnika iz trećih zemalja najugroženiji oni koji ne razumiju hrvatski. Mnogi stranci koji dolaze raditi u Hrvatsku, osim hrvatskog, ne govore ni engleski jezik.

Poznavanje jezika je pitanje zaštite na radu, ali i života općenito te je u interesu svih – njih samih, poslodavaca, kao i građana koji dolaze u kontakt sa stranim radnicima kao mušterije te u svakodnevnim životnim kontaktima. Učenje jezika treba biti prioritet i dio sveobuhvatne integracijske politike, koje trenutno nema. Čujemo najave da će se ona donijeti, i to je dobro, ali potrebna je čim prije. 

Kada ste govorili o problemima stranih radnika, posebno ste istaknuli problem rasizma. Postoje li podaci koliko je rasističkih napada ili ispada bilo prema stranim radnicima?

Postoje statistike o zločinima iz mržnje kao kaznenim djelima motiviranim mržnjom, o govoru mržnje koji predstavlja kazneno djelo, ali i za prekršaje koji mogu biti utemeljeni na rasnom ili etničkom podrijetlu. Međutim, ne otkrivaju je li meta bio strani radnik, a rasistički incidenti prema njima postoje, što je vidljivo i iz medija, iako ne znamo koliko je neprijavljenih napada. Kada incident izađe u javnost, bitno je da osim pravne osude i sankcioniranja počinitelja postoji i javna osuda, da se šalje poruka o neprihvatljivosti rasizma, prema stranim radnicima, ali i svima drugima koji su mete rasizma.

Mediji tu imaju značajnu ulogu, izvještavajući o napadima na strane radnike ova je tema došla u fokus javnosti, kao i potreba suočavanja s tim problemom i poduzimanja svega što je potrebno da se to što manje događa, a nakon što se dogodi, da se počinitelje prijavi i sankcionira.

Državni inspektorat, koji je zadužen za nadzor i sankcioniranje kršenja prava iz radnih odnosa, izvještava o slučajevima kršenja Zakona o strancima, ali ne vodi posebne statistike koje bi mogle otkriti jesu li, i po pitanju drugih kršenja prava, strani radnici posebno ranjiva skupina. 

Bilo bi dobro prikupljati specifične statističke podatke, da se vidi postoje li neke češće, ponavljajuće povrede te općenito veća zloupotreba stranih radnika u radnim odnosima. Trebalo bi razmisliti kako unaprijediti statistike kako bi se dobili jasniji podaci. Jer, ako vidite da su to ponavljajuće povrede, onda država može i adekvatno djelovati. Bez jasnih podataka nema uvida što se točno događa i teže je suzbijati problematične pojave.

Sustav uvoza stranih radnika u Hrvatsku uglavnom je utemeljen da ti radnici, posebice oni iz dalekih zemalja, do posla i radne dozvole dolaze preko agencija za zapošljavanje. Kako gledate na takav sustav prepun posrednika, i je li on dodatan rizik za nepoštivanje prava jednom kad dođu u Hrvatsku.  

Rad agencija za posredovanje pri zapošljavanju i agencija za privremeno zapošljavanje reguliran je europskim, ali i nacionalnim zakonodavstvom. Iako one mogu pomoći u pronalasku radnika sukladno potrebama tržišta rada i time pomoći i poslodavcima i stranim radnicima, ne postupaju sve agencije u skladu s pravnim okvirom.

Primjerice, prema Zakonu o tržištu rada ne smiju uzimati naknadu od tražitelja zaposlenja, što se ponekad ipak događa. Strani radnici iz dalekih zemalja ponekad se zadužuju i plaćaju velike iznose da dođu raditi u Hrvatsku, prije dolaska im se obećaju uvjeti rada koji se onda ne ostvare, a na koje uvjete ipak pristaju jer im boravak ovisi o poslodavcu, a nerijetko je egzistencija njihovih obitelji ovisna o novcu koji šalju kući. 

Postoje različiti problemi vezano za postupanje prema agencijama. Primjerice, imali smo predmet u slučaju agencije koja je radnike iz Azije oglašavala uz poruku da će “poslodavac dobiti dobar talent po manjoj cijeni”. Državni inspektorat nije mogao postupati jer nije našao nikoga na adresi na kojoj je ta agencija prijavljena, a vlasnik je bio prijavljen na adresi u drugoj državi.

Takvo postupanje moguće je prevenirati adekvatnom regulacijom rada agencija te učinkovitom metodikom provođenja nadzora nad agencijama.

Smatrate li da strani radnici iz dalekih zemalja imaju realne mogućnosti za integraciju u hrvatsko društvo? Što bismo, kao država, trebali napraviti da se te mogućnosti osnaže?

Mislim da su najavljene izmjene Zakona o strancima put i za veću integraciju u društvo. Kao rezultat boravka od tri godine, možemo očekivati veću integraciju, pa i da će biti više spajanja obitelji. Integracija nije to da imamo nekakvo paralelno društvo, strane radnike s kojima građani nemaju kontakta, s kojima izmijene rečenicu ili dvije, kada postoji značajna socijalna distanca.

Krajnje je vrijeme za usvojiti integracijsku i imigracijsku politiku. Potrebno je osvijestiti da su strani radnici ovdje, dapače, da će ih prema projekcijama biti i više, da su potrebni i da je stoga država dužna osigurati da rade u dostojnim uvjetima, kao i da se uspješno integriraju.

 

Hrvatska

Dobra vijest za zaposlene: Od 1. siječnja rastu neoporezivi primici

Objavljeno

-

By

foto: Pixabay

Pravilnikom o porezu na dohodak čije su izmjene i dopune objavljene početkom prosinca u Narodnim novinama, a većina ih stupa na snagu početkom iduće godine, zaposlenicima će u brojnim kategorijama porasti iznosi neoporezivih primitaka koje im poslodavci mogu isplatiti.

Tako će prema pravilniku koji je donijelo Ministarstvo financija, maksimalni godišnji iznos koji će svim radnicima poslodavci moći isplatiti na ime prigodne nagrade, što primjerice uključuje božićnicu i naknadu za godišnji odmor, od 1. siječnja iduće godine porasti na 700 eura, što je 36,38 eura više od trenutnih 663,62 eura.

Nadalje, nagrada za radne rezultate, što se odnosi na dodatnu plaću ili dodatke plaći, raste s 995,43 eura na 1.120 eura od iduće godine, što je skok od 124,57 eura.

Novčana paušalna nagrada za troškove prehrane radnika trenutno iznosi do maksimalnih 796,44 eura, a od iduće godine raste do 1.200 eura, što je više za 403,56 eura.

Predstavljajući prijedlog izmjena pravilnika o porezu na dohodak prilikom njegova upućivanja u javno savjetovanje, ministar financija Marko Primorac je 7. studenoga na konferenciji za medije istaknuo da će iznos neoporezivih primitaka koje poslodavac u jednoj godini može isplatiti svakom radniku, a kada je riječ o prigodnim nagradama, nagradama za radne rezultate i troškove prehrane, od 1. siječnja 2024. porasti za 564,5 eura.

Dakle, u ove tri kategorije neoporezivih primitaka trenutno i do zadnjeg dana 2023. maksimalni godišnji neoporezivi iznos koji se može isplatiti radnicima iznosi 2.455,49 eura, a od 1. siječnja 2024. godine raste za 564,51 euro, na 3.020 eura.

Rast neoporezivih primitaka i za “jubilarne” nagrade, korištenje privatnog automobila

Porast će neoporezivi izdaci i u nekim drugim kategorijama, pa tako primjerice naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 1. siječnja 2024. raste na 0,50 eura po prijeđenom kilometru, što je 25 posto više u odnosu na trenutnih 40 eurocenti.

Nadalje, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu od iduće godine će biti neoporezive do iznosa od 30 eura, u odnosu na trenutnih 26,55 eura.

Potpora radniku zbog invalidnosti trenutno iznosi 331,81 euro, za smrt u užoj obitelji 398,17 eura, za dugotrajno bolovanje 331,81 euro, dok potpore djetetu umrlog radnika dosežu 232,27 eura.

Od iduće godine neoporezivo će se na ime tih potpora moći isplatiti do 560 eura u svakoj od kategorija.

Između ostalog, raste i neoporezivi iznos otpremnine radnika prilikom odlaska u mirovinu, s trenutno maksimalnih 1.327,24 eura na 1.400 eura od iduće godine.

Kada je riječ o mogućim neoporezivim primicima radnika za navršeni radni staž, nagrada za navršenih 10 godina raste s trenutnih 199,09 eura na 280 eura od 1. siječnja 2024., za 15 godina gornji limit se diže s 265,45 na 336 eura, za 20 godina s 331,81 na 392 eura, dok će se za 25 godina radnog staža radnicima od iduće godine moći neoporezivo isplatiti do 448 eura, u odnosi na trenutnih 398,17 eura.

Nadalje, neoporezive nagrade za navršenih 30 godina rastu s 464,53 na 504 eura, za 35 godina s 530,90 na maksimalnih 560 eura, a za 40 godina i svakih narednih pet godina sa 663,62 na 672 eura.

 
Nastavi čitati

Hrvatska

Sve je veći broj prevara na tržištu nekretnina, policija otkriva: Obratite pažnju na ove znakove

Objavljeno

-

By

Policija često upozorava građane na razne oblike prevara, a prevaranti se služe raznim metodama kako bi iskoristili žrtvu. U ovom razdoblju dok cijene najmova stanova divljaju, prevaranti se služe i raznim oglasnicima za iznajmljivanje stanova, a žrtve nažalost, misleći da je u pitanju dobra prilika, uplate novac za koji ne dobiju – ništa.

O tome se u zadnje vrijeme pisalo i u raznim grupama vezanim uz najam stanova, gdje korisnici upozoravaju jedni druge na potencijalne prevarante. Iz policije su nam također potvrdili da je ove godine zabilježen porast prijevara u odnosu na lani.

“U devet mjeseci 2023. godine evidentirali smo ukupno 1.537 kaznenih djela Prijevara, a prošle godine u istom periodu 1452 kaznena djela”, kazali su nam iz MUP-a.

Iz policije pojašnjavaju da je prevara “radnja koja uključuje namjerno obmanjivanje, varanje ili manipulaciju drugih ljudi kako bi se stekla neka vrsta koristi, obično materijalne ili financijske prirode (kod osoba starije životne dobi to je najčešće novac). To može uključivati lažno predstavljanje, skrivanje informacija ili izvršavanje nečega što je suprotno očekivanjima ili prethodnom dogovoru.”

Savjeti policije

Već smo ranije pisali o prevarama vezanim za smještaj, a treba dodati da prevaranti posebno iskorištavaju situacije kada je povećana potražnja, primjerice tijekom ljeta kada je povećan broj turista, ali i u blagdansko vrijeme. Tako je primjerice žena u kolovozu skupo platila apartman u Rovinju, da bi po dolasku u grad shvatila da apartman – ne postoji.

njemačka policija je o tome ljetos upozoravala turiste koji idu na odmor na Jadran.

Spomenimo i slučaj muškarca koji je u Zagrebu navodno iznajmljivao stanove i uzimao pologe za iste. Zainteresirani iznajmljivači novac su uplaćivali bez da su pogledali stan, no ispostavilo se da je u pitanju prevara te da su oglasi bili lažni, a muškarac je završio u pritvoru.

“Savjetujemo građane da budu oprezni te da pripaze putem kojih oglasa, internetskih stranica ili društvenih mreža pronalaze smještaj. Dobro je provjeriti putem otvorenih izvora tko je vlasnik stana i je li to osoba koja ga oglašava. Ako ste u mogućnosti, osobno ili putem osobe od povjerenja, probajte provjeriti na samoj adresi iznajmljuje li se stan koji vas zanima. Preporuka je da ne šaljete novac nikome koga ne poznajete i razmislite biste li taj isti iznos novca dali nepoznatoj osobi koju sretnete na cesti.

Također preporučamo dodatan oprez kod uplata ili ostavljanja pologa za najam stana/apartmana putem poštanske službe odnosno organizacije za prijenos gotovog novca, a uplate su naznačene primateljima u inozemstvu ili brojevi računa nisu u bankama na području Republike Hrvatske, a za koje navodni iznajmljivači često zbog velike potražnje traže uplatu u cijelosti ili samo polog pod izgovorom velike potražnje za navedenu nekretninu, što je već navedeno kao dodatni razlog za detaljnije provjere”, savjetuju iz MUP-a.

Kako prepoznati prevaru?

Iz policije također navode da internet nudi razne mogućnosti prevarantima pri čemu oni “koriste lažne WEB stranice ili profile društvenih mreža prodavača ili pružatelja različitih usluga” kako bi namamili žrtve.

Kako ne biste nasjeli na prevaru, policija savjetuje da pripazite na ove glavne indikatore prevare:

Osnovni preventivni savjet koji želimo uputiti građanima je da prilikom ugovaranja usluge ne daju svoje osobne i bankovne podatke prije nego provjere vjerodostojnost podataka o identitetu oglašivača usluge odnosno osobe koja iznajmljuje stan.

Jedan od indikatora da je riječ o prijevarnom ponašanju je nespremnost tzv. najmodavca da zaključi pisani ugovor o najmu odnosno odgađanje njegovog zaključivanja pa svakako savjetujemo građane da inzistiraju na toj stavci. Također, indikator može biti i nerealna cijena najma, znatno povoljnija od stvarne tržišne cijene.

Također savjetujemo građanima da novac nikako ne uplaćuju pod pritiskom navodne potrebe za žurnošću (jer im je “najmodavac” predočio da postoji ogroman interes baš za taj stan) – dakle, provjerite da stan uistinu postoji, neka Vam osoba s kojom komunicirate predoči dokaz o vlasništvu odnosno dokumentaciju temeljem koje pruža uslugu najma i pokaže stan.

Obratite pozornost na svako neuobičajeno ponašanje osobe s kojom ugovarate najam stana, a ako ipak i postanete žrtva takvog kaznenog djela, prijavite to policiji na broj 192.

Kakva je kazna predviđena?

Kazna za prevaru ovisi o tome kolika je imovinska korist pribavljena i može se kretati od šest mjeseci do pet godina zatvora.

“Kazneno djelo protiv imovine, Prijevara iz članka 236. Kaznenog zakona, (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21), je djelo koje počini osoba koja s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovog članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zavora od jedne do osam godina. Ako je kaznenim djelom pribavljena mala imovinska korist, a počinitelj je išao za pribavljanjem takve koristi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine”, pojašnjavaju iz MUP-a.

 
Nastavi čitati

Hrvatska

Većina Hrvata živi u vlastitoj nekretnini – znatno iznad prosjeka EU

Objavljeno

-

By

Pexels

Hrvatska je u skupini zemalja EU-a s najvećim udjelom građana koji žive u vlastitoj nekretnini, uz bok Rumunjskoj i Slovačkoj i Mađarskoj i znatno iznad europskog prosjeka, pokazuju podaci statističkog ureda za 2022. godinu.

Na razini EU-a 68 posto stanovništva živjelo je lani u vlastitom domu, a 32 posto u iznajmljenom stambenom prostoru, utvrdio je Eurostat.

Najviši je udio građana koji žive u vlastitoj nekretnini bilježila Rumunjska, čak 93 posto. Slijedi Slovačka s 92 posto.

Na trećem je mjestu Hrvatska s 91 posto građana koji su lani živjeli u vlastitoj nekretnini, a na četvrtom Mađarska s 90 posto.

Vlasnici su lani bili u većini u čak 26 zemalja EU-a, uz Austriju s gotovo ravnopravnim udjelom stanara i podstanara.

Samo u Njemačkoj podstanari su u većini, od 53,3 posto.

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi

U trendu