Ustavni sud: Mjere Stožera zakonite i legitimne osim zabrane rada nedjeljom

Objavljeno: 14.9.2020. u 15:38
Autor: , e-mail: desk@znet.hr

Najnovije

Posljednji komentari

Marketing

Pred sucima Ustavnog suda našli su se zahtjevi građana i političara koji traže ocjenu rada Stožera civilne zaštite.

Nakon sjednice, donijeli su odluke.

- Ustavni sud zaključio je da Hrvatski sabor može u ostvarivanju svoje zakonodavne ovlasti kada ograničava pojedina ljudska prava i slobode postupati na temelju dviju ustavnih osnova predviđenih člancima 16. i 17. Ustava. Odluka o tome na temelju koje od navedenih ustavnih osnova će ograničiti pojedine slobode i/ili prava u isključivoj je nadležnosti Hrvatskog sabora. Ustavni sud ocijenio je da je donošenjem zakona odnosno izmjena i dopuna osporenih zakona kojima se, između ostalog, zbog sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 radi zaštite života i zdravlja ljudi propisuju mjere kojima se ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode, Hrvatski sabor postupao u granicama svojih ovlasti propisanih Ustavom.

Ustavni sud navedena rješenja donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja te dva izdvojena podupiruća mišljenja (u odnosu na točku 1.). 2 b)

Suci su ocijenili je da su navedene mjere Stožera civilne zaštite bile zakonite, imale su legitiman cilj, zaštitu života i zdravlja građana, te su bile nužne za ostvarivanje tog cilja. Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja. 2. Odbacio je prijedloge četvero predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: – Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (“Narodne novine” broj 32/20. i 48/20.); – Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja (“Narodne novine” broj 33/20., 48/20. i 54/20.); – Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima (“Narodne novine” broj 34/20. i 48/20.); – Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 51/20., 54/20., 55/20. i 56/20.). Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja. 3. Odbacio je prijedloge šestero predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 35/20., 39/20., 44/20. i 48/20.).

Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja. 4. Odbacio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 32/20.). Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja te jedno podupiruće mišljenje. 3 5. Odbacio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom “odluke Vlade Republike Hrvatske koja je objavljena dana 19. 03. 2020.” pod nazivom “Pomoć medijskoj industriji i medijskim profesionalcima u okolnostima epidemije COVID-19″. Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja. Prijedloge pod rednim brojevima od 2. do 5.

Ustavni sud odbacio je jer predlagatelji nisu naveli ustavnopravno relevantne razloge za osporavanje ustavnosti i zakonitosti, a iz pribavljenih očitovanja proizlazilo je da su za donošenje osporenih akata postojali objektivni i racionalni razlozi. 6. Utvrdio je, u postupku pokrenutom na vlastitu inicijativu na temelju članka 38. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH (“Narodne novine” broj 49/02.) da od 27. travnja 2020. do 26. svibnja 2020. točka II. Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 51/20.) u dijelu stavka 1. koji glasi “nedjelje” i stavka 3. koji glasi “nedjeljom”, nije bila u suglasnosti s člankom 16. Ustava Republike Hrvatske. Ustavni sud utvrdio je da mjera zabrane rada nedjeljom u utvrđenom razdoblju, iako je težila ostvarenju legitimnog cilja zaštite života i zdravlja građana nije ispunjavala zahtjeve razmjernosti.

Ustavni sud ovu odluku donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja te tri podupiruća mišljenja. II) U odnosu na pravni položaj zaštićenih najmoprimaca 1. Pokrenut je postupak te su ukinuti pojedini članci Zakona o najmu stanova (glava 11a) te članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova. Ustavni sud utvrdio je da država nije ispunila pozitivnu obvezu u rješavanju odnosa između najmodavaca (vlasnika stanova) s jedne strane, i zaštićenih najmoprimaca (stanara u stanovima u tzv. privatnom vlasništvu) te da je u osiguravanju vlasničkih prava najmodavaca, prekomjeran teret prebacila na drugu kategoriju građana, zaštićene najmoprimce. Ustavni sud ovu odluku donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu četiri podupiruća mišljenja. III) Ustavni sud nije prihvatio prijedloge troje sudaca Ustavnog suda da se provede javna rasprava na temelju članka 50. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, na koju bi bili pozvani i predstavnici medija, s obzirom da je ocijenio da za odlučivanje o biti stvari nije potrebno pozvati sudionike u postupku (predlagatelje i predstavnike Vlade ili Stožera civilne zaštite), budući da su sva činjenična i pravna pitanja u dovoljnoj mjeri raspravljena te o biti stvari između velike većine sudaca ne postoji prijepor.

Ustavni sud, na temelju članka 47. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, nije omogućio nazočnost sjednici predstavnicima tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja postupajući sukladno s Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu RH, Poslovnikom Ustavnog suda te svojom ustaljenom praksom koju u ovom sazivu Ustavnog suda nitko od sudaca nije do sada doveo u pitanje pa ni u drugim slučajevima u kojima je postojao izražen javni interes. Uz navedeno, skreće se pozornost da Ustavni sud, s obzirom na raspoloživi prostor u zgradi suda na Trgu sv. Marka 4, nije u mogućnosti održati sjednicu na način da osigura poštovanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19. Ustavni sud javnost svog djelovanja osigurava javnom objavom dnevnih redova sjednica, zapisnika sa sjednica, izdavanjem službenih priopćenja, javnom objavom odluka/rješenja i njihovih sažetaka i održavanjem konferencija za medije kada to, s obzirom na velik interes javnosti, ocijeni potrebnim.

Vezano uz odluke Stožera civilne zaštite: 1. Nije prihvatio prijedloge petero predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: – Odluke o nužnoj mjeri obvezatnog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 80/20. i 81/20.) i – Odluke o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 69/20. i 73/20.).

Suci su ocijenili je da su navedene mjere Stožera civilne zaštite bile zakonite, imale su legitiman cilj, zaštitu života i zdravlja građana, te su bile nužne za ostvarivanje tog cilja. Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja.

Odbacio je prijedloge četvero predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom: – Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (“Narodne novine” broj 32/20. i 48/20.); – Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja (“Narodne novine” broj 33/20., 48/20. i 54/20.); – Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima (“Narodne novine” broj 34/20. i 48/20.); – Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 51/20., 54/20., 55/20. i 56/20.). Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja. Sud je odbacio i prijedloge šestero predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” broj 35/20., 39/20., 44/20. i 48/20.).

Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja.

Sud je odbacio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 32/20.). Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja te jedno podupiruće mišljenje. Odbacio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom “odluke Vlade Republike Hrvatske koja je objavljena dana 19. 03. 2020.” pod nazivom “Pomoć medijskoj industriji i medijskim profesionalcima u okolnostima epidemije COVID-19″. Ustavni sud ovo rješenje donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja.

Ustavni sud odbacio je jer predlagatelji nisu naveli ustavnopravno relevantne razloge za osporavanje ustavnosti i zakonitosti, a iz pribavljenih očitovanja proizlazilo je da su za donošenje osporenih akata postojali objektivni i racionalni razlozi.

Sud je, isto tako, ustvrtio da je, u postupku pokrenutom na vlastitu inicijativu na temelju članka 38. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH (“Narodne novine” broj 49/02.) da od 27. travnja 2020. do 26. svibnja 2020. točka II. Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 51/20.) u dijelu stavka 1. koji glasi “nedjelje” i stavka 3. koji glasi “nedjeljom”, nije bila u suglasnosti s člankom 16. Ustava Republike Hrvatske. Ustavni sud utvrdio je da mjera zabrane rada nedjeljom u utvrđenom razdoblju, iako je težila ostvarenju legitimnog cilja zaštite života i zdravlja građana nije ispunjavala zahtjeve razmjernosti.

Ustavni sud ovu odluku donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu tri izdvojena mišljenja te tri podupiruća mišljenja. II) U odnosu na pravni položaj zaštićenih najmoprimaca 1. Pokrenut je postupak te su ukinuti pojedini članci Zakona o najmu stanova (glava 11a) te članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova. Ustavni sud utvrdio je da država nije ispunila pozitivnu obvezu u rješavanju odnosa između najmodavaca (vlasnika stanova) s jedne strane, i zaštićenih najmoprimaca (stanara u stanovima u tzv. privatnom vlasništvu) te da je u osiguravanju vlasničkih prava najmodavaca, prekomjeran teret prebacila na drugu kategoriju građana, zaštićene najmoprimce. Ustavni sud ovu odluku donio je s deset glasova za i tri glasa protiv, uz najavu četiri podupiruća mišljenja. III) Ustavni sud nije prihvatio prijedloge troje sudaca Ustavnog suda da se provede javna rasprava na temelju članka 50. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, na koju bi bili pozvani i predstavnici medija, s obzirom da je ocijenio da za odlučivanje o biti stvari nije potrebno pozvati sudionike u postupku (predlagatelje i predstavnike Vlade ili Stožera civilne zaštite), budući da su sva činjenična i pravna pitanja u dovoljnoj mjeri raspravljena te o biti stvari između velike većine sudaca ne postoji prijepor.

Ustavni sud, na temelju članka 47. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, nije omogućio nazočnost sjednici predstavnicima tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja postupajući sukladno s Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu RH, Poslovnikom Ustavnog suda te svojom ustaljenom praksom koju u ovom sazivu Ustavnog suda nitko od sudaca nije do sada doveo u pitanje pa ni u drugim slučajevima u kojima je postojao izražen javni interes. Uz navedeno, skreće se pozornost da Ustavni sud, s obzirom na raspoloživi prostor u zgradi suda na Trgu sv. Marka 4, nije u mogućnosti održati sjednicu na način da osigura poštovanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezanih uz pandemiju bolesti COVID-19. Ustavni sud javnost svog djelovanja osigurava javnom objavom dnevnih redova sjednica, zapisnika sa sjednica, izdavanjem službenih priopćenja, javnom objavom odluka/rješenja i njihovih sažetaka i održavanjem konferencija za medije kada to, s obzirom na velik interes javnosti, ocijeni potrebnim.

Podnositelji su tvrdili da su neke od odluka Stožera kršile ljudska prava te da su time i u suprotnosti s Ustavom Republike.

Riječ je o četiri zakona i devet odluka, a većina ih se odnosi na ograničavanje prava na rad i prava na kretanje.

Tijekom prijepodneva, najviše se polemika vodilo oko toga treba li sjednica Ustavnoga suda o ovim pitanjima biti otvorena za javnost.

- Ustavni sud RH donio je odluku da na današnjoj sjednici neće biti prisutni predstavnici medija. Kada Ustavni sud donese svoju odluku, izdat će priopćenje, a kada se budu stekli uvjeti i odluke budu objavljene, onda će predsjednik Ustavnog suda održati konferenciju za medije. O svemu ćete biti pravodobno obaviješteni. Hvala na strpljenju i upornosti, vjerujte da će biti odgovoreno na sva vaša pitanja, rekao je u izjavi novinarima tajnik Ustavnog suda, Teodor Antić.

- Zašto je sjednica zatvorena za medije, to će se pitanje također moći postaviti sucima, istaknuo je.

Troje sudaca tražilo je da rasprava bude otvorena za javnost, no ostali se nisu složili.

- S obzirom na to da je tema o kojoj se kao raspravljalo, interesantna javnosti, a da je transparentnost rada Suda javni interes, mi smo pokušali da se to uspostavi. Dakle, ono što je neko vrijeme bilo zanemareno. Preglasani smo, kaže sudac Ustavnog suda Andrej Abramović.

- Danas smo vidjeli da Ustavni sud može taj članak isključiti glasajući o tome da li su mediji, odnosno zainteresirana javnost potrebni, ili dali ima uvjeta sudjelovati na raspravi, dodaje sudac Ustavnog suda Goran Selanec.

- Nije stavljen zahtjev da sjednica Ustavnog suda buda otvorena za javnost već zahtjev da bude javna rasprava. Što znači da se pozovu sudionici u postupku, predlagatelji i Vlada RH. Bit će javnost obaviještena kako ustavni zakon i poslovnik propisuju. Bit će konferencija za tisak, skraćeno obrazloženje. Ako bude javna rasprava onda ćemo sjednicu prekinuti, bit ćete pozvani. Sve će ovisiti koje će se odluke donijeti. Ako ne bude izdvojenih mišljenja, može se odmah održati konferencija za medije. A ako bude izdvojenih mišljenja, treba čekati 8 dana da prođe rok, istaknuo je pri dolasku na Ustavni sud njegov predsjednik Miroslav Šeparović.

- Kada Ustavni sud donese svoju odluku, onda ću je komentirati. Nikada ne spekuliram o ovakvim stvarima pa ne bih niti danas, kratak je komentar premijera Andreja Plenkovića.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocijenite članak!
Rating: 1.0/5 (3 votes cast)
Ustavni sud: Mjere Stožera zakonite i legitimne osim zabrane rada nedjeljom, 1.0 out of 5 based on 3 ratings

Komentirajte ovaj članak

mojtv.hr - kompletan tv program