Connect with us

Hrvatska

“POSTANI POLICAJAC” Raspisan natječaj za upis 250 učenika u III. razred srednje Policijske škole “Josip Jović”

Objavljeno

-

Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 250 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 25 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u školskoj godini 2023./2024

Za upis u III. razred na Policijskoj školi „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024., mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski programi te strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.

U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a kandidati/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu po programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provest će postupak po zahtjevu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati/kandidatkinje za upis u III. razred Policijske škole moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2),
 • završen 1. i 2. razred s općim uspjehom najmanje dobar,
 • imati ocjenu iz vladanja uzoran,
 • ne biti stariji od 19 godina s danom početka nastave,
 • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
 • imati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe i
 • ne biti član/članica političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanju posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama („Narodne novine“, broj: 113/2012, 37/18 i 51/18).

Kandidati/kandidatkinje koji budu pozvani na zdravstveni pregled radi utvrđivana tjelesne zdravstvene sposobnosti, a nisu navršili 18 godina, moraju imati pisanu suglasnost roditelja (skrbnika) za upis u školu.

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju („Narodne novine“, broj: 20/15, 16/18 i 49/21.).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija, Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe („Narodne novine“, broj: 98/12.)

Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.

Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:

 • članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19 i 84/21),
 • članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19),
 • članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02 i 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i
 • članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21).


NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo pravosuđa i uprave ili za oba Ministarstva. Obrazac se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova,
 • presliku svjedodžbe 1. razreda srednje škole i ovjereni prijepis ocjena 2. razreda srednje škole iz e-Dnevnika,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice),
 • dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice) i
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis izvršiti će se temeljem ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijskog testiranja), tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozivani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijavu na natječaj sa naprijed navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“
Policijska škola „Josip Jović“
10 000 Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1
s naznakom „za natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole
 „Josip Jović“ u 2023./2024. godini“
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 2. svibnja 2023. do 1. kolovoza 2023. godine.


PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između učenika i Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave urediti će se ugovorom. Obrazovanje se provodi sukladno Strukovnom kurikulumu zanimanja policajac/policajka.

Nastava će započeti 4. rujna 2023. godine.

Za vrijeme školovanja učenici imaju pravo na:

 • smještaj i prehranu,
 • propisanu odoru i sportsku opremu,
 • knjige i školski pribor,
 • mjesečnu naknadu za osobne potrebe i
 • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.

Za vrijeme školovanja učenici, kategorizirani sportaši, imaju pravo na:

 • pojačanu prehranu i
 • nastavak trenažnog procesa.

Učenici/učenice će se nakon završenog školovanja kroz 3. i 4. razred Policijske škole i stečene kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka, primiti u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave, odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije) sukladno potrebama službe, uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci, odnosno u Ministarstvo pravosuđa i uprave sukladno potrebama službe, uz obvezni vježbenički staž u trajanju od dvanaest (12) mjeseci.

Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu počevši od dana stupanja u državnu službu u Ministarstvu unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme, odnosno pet (5) godina na radu počevši od dana stupanja u državnu službu na poslovima srednje stručne spreme u kaznenim tijelima zatvorskog sustava (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi ili centri) Ministarstva pravosuđa i uprave.

Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te na kontakt telefone Policijske škole „Josip Jović“: 01/2426-305 i 01/2426-313.

Po okončanom postupku biti će sastavljene dvije rang liste kandidata i to rang lista kandidata za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i rang lista kandidata za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave pri čemu će se kandidati, koji su podnijeli prijavu na natječaje oba ministarstva, nalaziti na obje rang liste kandidata. Odabrani kandidati/kandidatkinje za upis u III. razred za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024. bit će obaviješteni putem web stranica MUP-a i Policijske škole „Josip Jović“.

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti, tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima /kandidatkinjama za upis u III. razred za stjecanje kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024.

Postani policajac!

 
Nastavi čitati
Kliknite za komentar

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Hrvatska

S tržišta se povlači popularna Milka čokoladica!

Objavljeno

-

By

S tržišta se povlači Milka Oreo Bar, od 37 grama, zbog mogućeg prisustva malog komada plastike, izvijestili su iz tvrtke Mondelēz International te napomenuli da nijedan drugi proizvod te kompanije niti bilo koji drugi proizvod Milka i Oreo brenda nisu pogođeni ovim slučajem.

Riječ je o proizvodu Milka Oreo Bar, od 37 grama, s rokom upotrebe 18. kolovoza 2024., i LOT brojem OSK0934652 utisnutim na ambalaži.

Tvrtka poziva sve potrošače koji su kupili taj proizvod na hrvatskom tržištu da ga ne konzumiraju, već da se uz priloženi račun jave trgovini gdje je proizvod kupljen radi povrata novca.

Povlačenje određene količine Milka Oreo Bar je mjera predostrožnosti tvrtke budući da su sigurnost potrošača i kvaliteta proizvoda njen najviši prioritet, stoji u priopćenju.

 
Nastavi čitati

Hrvatska

NAJNOVIJI PODACI: Pogledajte koliko je porastao hrvatski BDP

Objavljeno

-

By

Emilian Robert Vicol from Pixabay

Zahvaljujući rastu potrošnje i investicija, hrvatsko gospodarstvo poraslo je i u četvrtom lanjskom tromjesečju, već 12. kvartal zaredom, i to za 4,3 posto na godišnjoj razini, dok je u cijeloj prošloj godini ojačalo 2,8 posto.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je utorak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u četvrtom lanjskom tromjesečju realno porastao 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

To je brži rast nego u trećem lanjskom tromjesečju, kada je BDP porastao 2,8 posto.

Rast u posljednjem lanjskom kvartalu je najbrži rast od trećeg tromjesečja 2022. godine, a ujedno već 12. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste.

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u posljednjem lanjskom tromjesečju poraslo 4,3 posto na godišnjoj razini, a 1,3 posto na kvartalnoj razini.

 
Nastavi čitati

Hrvatska

Od danas nove cijene goriva. Benzin najviše poskupio

Objavljeno

-

By

Jučer je održana telefonska sjednica vlade na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

1,49 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)

1,49 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
0,96 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,02 EUR/l)
1,20 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,02 EUR/kg)

 
Nastavi čitati
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi

U trendu