Imovinske kartice dužnosnika: Slavko Šare

Ime: SLAVKO
Prezime: ŠARE
Zvanje: ING.ELEKTRO.
Plaća: 6.000,00 KN
Stranačka pripadnost: HSS
Prebivalište: GALOVAC
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 4
Boravište: ZADAR
Stručna sprema: VŠS

Dužnost I.

Dužnost: 26.2. Predsjednik opčinskog viječa koji obnaša dužnost Opčinskog načelnika
Institucija: OPĆINA GALOVAC
Sjedište ureda: GALOVAC
Telefon u uredu: 023/392-021
Ulica i kućni broj: GALOVAC
Službeni email: OPCINA.GALOVAC@ZD.T-COM

Nekretnine

Nekretnina: KUĆA
Površina: 400 m2

Nekretnina: STAN
Površina: 73 m2

Nekretnina: ORANICE
Površina: 5ha

Pokretnine

Vrsta: TRAKTOR
Marka: IMT

Vrsta: MOTOKULTIVATOR
Marka: GOLDONI

Dohodak

Djelatnost: OBRT

Napomena

Napomena: IZJAVA: KUĆA -OSOBNA IMOVINA I IMOVINA BRAČNOG DRUGA STAN – OSOBNA IMOVINA I IMOVINA BRAČNOG DRUGA ORANICA – OSOBNA IMOVINA I IMOVINA BRAČNOG DRUGA TRAKTOR MOTOKULTIVATOR BICIKL

Podaci o imovini bračnog druga:
Nekretnine

Nekretnina: KUĆA
Površina: 400m2
Omjer vl.: SUVLASNICA

Nekretnina: STAN
Površina: 73 mm2
Omjer vl.: SUVLASNICA

Nekretnina: ORANICA
Površina: 5 ha
Omjer vl.: SUVLASNICA

Podaci o imovini malodobnog djeteta/djece:

mojtv.hr - kompletan tv program