Vladimir Faber (Foto: Ivan Katalinić)

ZNET
Google Earth
Google Earth
Canon 60D
SPAIN SKY TV BOX SKY CARD SKY BOX SPAIN
design-retina-20100607
Ilustracija: Nered na radnom stolu
Daleka obala (Foto: Infobar)
Karate Kid (2010)
Predstavnici tvrtke EVN, koncesionar za plin
Najbogatiji ljudi svijeta
Ilustracija: djevojčica s pjegicama
Ilustracija: Volvo
Trajektna luka Preko (Foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija: Podravka
Ilustracija: Priješke lavandije (Foto: Wikipedia - Creative Commons Im
Adex nautica (Foto: Ivan Katalinić)
Ambulanta za ginekologiju Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Ambulanta za urologiju Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Bagatov neboder (Foto: Ivan Katalinić)
Barkajol i Svjetionik (Foto: Ivan Katalinić)
Bastion (Foto: Ivan Katalinić)
Bastion Pet Bunara (Foto: Ivan Katalinić)
Biljke (Foto: Ivan Katalinić)
Biljke (Foto: Ivan Katalinić)
Biljke (Foto: Ivan Katalinić)
Bivši Hotel Beograd (Foto: Ivan Katalinić)
Booking izleti (Foto: Ivan Katalinić)
Booking izleti (Foto: Ivan Katalinić)
Branka Radman (Foto: Ivan Katalinić)
Brod Biševo (Foto: Ivan Katalinić)
Carinski paviljon i Granični prijelaz Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Carinski paviljon i Granični prijelaz Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Casino u marini Tankerkomerc (Foto: Ivan Katalinić)
Condura Croatica (Foto: Žeminea Čotrić)
Crkva Gospa od Zdravlja (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Sv Krševan (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Sv Petar i Andrija (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Zemunik (Foto: Ivan Katalinić)
Dražen Grgurović (Foto: Ivan Katalinić)
Državni ured za reviziju (Foto: Ivan Katalinić)
Elka Foto (Foto: Ivan Katalinić)
Elka i TKV (Foto: Ivan Katalinić)
Euroherc osiguranje (Foto: Ivan Katalinić)
Garden (Foto: Ivan Katalinić)
Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Ginekokoška ambulanta Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Glazbena škola Blagoje Bersa (Foto: Žeminea Čotrić)
Grad noću (Foto: Žeminea Čotrić)
Grad noću (Foto: Žeminea Čotrić)
Grad noću (Foto: Žeminea Čotrić)
Grad noću (Foto: Žeminea Čotrić)
Grad noću (Foto: Žeminea Čotrić)
Grad noću ljudi (Foto: Ivan Katalinić)
Grad noću ljudi (Foto: Ivan Katalinić)
Gradska glazba (Foto: Žeminea Čotrić)
Grgur Ninski (Foto: Žeminea Čotrić)
Groblje Preko (Foto: Žeminea Čotrić)
Grozdana Perić (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvatska gimnazija u Zadru (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvatska matica iseljenika (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvatska pošta Poluotok (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvatski liječnički zbor (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvatski olimpijski odbor zastava (Foto: Žeminea Čotrić)
Hrvatski restauratorski zavod (Foto: Ivan Katalinić)
HSU (Foto: Ivan Katalinić)
Interna Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Interna Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Iskopine Trg Petar Zoranić (Foto: Ivan Katalinić)
Izgradnja luke Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Izgradnja luke Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Jadran invest (Foto: Ivan Katalinić)
Jadrolinija prodaja karata (Foto: Ivan Katalinić)
Jakov Vidović (Foto: Ivan Katalinić)
Joso Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Juraj Dalmatinac Matejev (Foto: Ivan Katalinić)
Jutarnja kava (Foto: Ivan Katalinić)
Kalafati (Foto: Ivan Katalinić)
Kalafati (Foto: Ivan Katalinić)
Katamaran Princ (Foto: Ivan Katalinić)
Katedrala Pag (Foto: Ivan Katalinić)
Kirurgija Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Kiwi (Foto: Ivan Katalinić)
Klime na fasadam (Foto: Ivan Katalinić)
Klime na fasadama (Foto: Ivan Katalinić)
Klime na fasadama (Foto: Ivan Katalinić)
Klime na fasadama (Foto: Ivan Katalinić)
Klime na fasadama (Foto: Ivan Katalinić)
Kneževa Palača (Foto: Ivan Katalinić)
Koće (Foto: Žeminea Čotrić)
Koće (Foto: Žeminea Čotrić)
Konop (Foto: Žeminea Čotrić)
Kontenjer (Foto: Ivan Katalinić)
Kožni odjel Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Krila oluje (Foto: Ivan Katalinić)
Križevi na kornatima (Foto: Arhiv Nikola Basić )
Kružni tok (Foto: Ivan Katalinić)
Kuća Marka Marinovića (Foto: Ivan Katalinić)
Kuća Marka Marinovića (Foto: Ivan Katalinić)
Kuća Marka Marinovića (Foto: Ivan Katalinić)
Kuća Marka Marinovića (Foto: Ivan Katalinić)
Kuća Marka Marinovića (Foto: Ivan Katalinić)
Ilustracija: Frank Roop kupaonica
Kuća Marka Marinovića (Foto: Ivan Katalinić)
Kuća Marka Marinovića (Foto: Ivan Katalinić)
Kuća Marka Marinovića (Foto: Ivan Katalinić)
Kuća Vedrana Škulća (Foto: Ivan Katalinić)
Kožni odjel Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Lučka Kapetanija (Foto: Ivan Katalinić)
Lučica u PrekU (Foto: Žeminea Čotrić)
Ljudi kava (Foto: Žeminea Čotrić)
Marin Preko (Foto: Žeminea Čotrić)
Marina Borik (Foto: Ivan Katalinić)
Marina Borik (Foto: Ivan Katalinić)
Marina Borik (Foto: Ivan Katalinić)
Mario Pešut (Foto: Ivan Katalinić)
Matica Zadrana (Foto: Ivan Katalinić)
Matko Segarić (Foto: Ivan Katalinić)
Mažuretkinje Biograd (Foto: Žeminea Čotrić)
Ambulanta za očne bolesti Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Medicinska škola i Prehrambeno poljoprivredna škola (Foto: Žeminea Čotrić)
Miljenko Marinović (Foto: Ivan Katalinić)
Mornar na brodu (Foto: Ivan Katalinić)
Mornari (Foto: Ivan Katalinić)
Morska stina (Foto: Žeminea Čotrić)
Morske Orgulje (Foto: Ivan Katalinić)
Mreže (Foto: Žeminea Čotrić)
Music shop (Foto: Ivan Katalinić)
Nadbiskupija Zadarska (Foto: Ivan Katalinić)
Nadbiskupska knižara (Foto: Ivan Katalinić)
Narodne novine (Foto: Ivan Katalinić)
Nefrološka ambulanta Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Neurologija Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Nin (Foto: Žeminea Čotrić)
Nin (Foto: Žeminea Čotrić)
Nin (Foto: Žeminea Čotrić)
Nin (Foto: Žeminea Čotrić)
Nova riva (Foto: Ivan Katalinić)
Nova riva (Foto: Ivan Katalinić)
Nova riva (Foto: Ivan Katalinić)
Nova Vrata (Foto: Ivan Katalinić)
Obala i lučice, HSS, LS, HDZ (Foto: Ivan Katalinić)
Obitelj Lipovac trojke (Foto: Ivan Katalinić)
Nin Osnovna škola Petar Zoranić (Foto: Žeminea Čotrić)
Osnovna škola Preko (Foto: Žeminea Čotrić)
Oštećeni bedemi (Foto: Ivan Katalinić)
Oštećeni bedemi (Foto: Ivan Katalinić)
Oštećeni bedemi (Foto: Ivan Katalinić)
Otoko Galovac (Foto: Žeminea Čotrić)
OTP Banka Poslovnica Stošija (Foto: Ivan Katalinić)
Pag luka (Foto: Ivan Katalinić)
Pano za kino predstave (Foto: Ivan Katalinić)
Panorama Zadra (Foto Žeminea Čotrić)
Panorama Zadra (Foto: Žeminea Čotrić)
Panoramski bus (Foto: Ivan Katalinić)
Park spomenika pobjedi (Foto: Ivan Katalinić)
Parking Bolnica (Foto: Ivan Katalinić)
Parking gradskog poglavarstva (Foto: Ivan Katalinić)
Parking gradskog poglavarstva (Foto: Ivan Katalinić)
Parkirani automobil na Kalelargi (Foto: Ivan Katalinić)
Planinarsko društvo Paklenica (Foto: Ivan Katalinić)
Plivanje (Foto: Žeminea Čotrić)
Podna rasvjeta (Foto: Žeminea Čotrić)
Pokretne stepenice robna (Foto: Žeminea Čotrić)
Policijski automobil (Foto: Ivan Katalinić)
Poliklinika (Foto: Ivan Katalinić)
Poliklinika (Foto: Ivan Katalinić)
Poliklinika (Foto: Ivan Katalinić)
Postaja Pomorske Policije (Foto: Ivan Katalinić)
Pozornica novi kampus (Foto: Žeminea Čotrić)
Prenoćište za beskučnike (Foto: Žeminea Čotrić)
Pristajanje broda (Foto: Ivan Katalinić)
Privlaka brod (Foto: Žeminea Čotrić)
Privlaka (Foto: Žeminea Čotrić)
Privlaka (Foto: Žeminea Čotrić)
Privlaka (Foto: Žeminea Čotrić)
Privlaka crkva (Foto: Žeminea Čotrić)
Prodavačice čipke (Foto: Ivan Katalinić)
Prvo sveučilište na Hrvatskom tlu (Foto: Ivan Katalinić)
Pučka kuhinja (Foto: Žeminea Čotrić)
Q bar (Foto: Ivan Katalinić)
Radio klub Donat (Foto: Žeminea Čotrić)
Radio klub Donat (Foto: Žeminea Čotrić)
Radovan Dunatov (Foto: Ivan Katalinić)
Radovi muzej stakla (Foto: Ivan Katalinić)
Rajko Jurin (Foto: Ivan Katalinić)
Reklamni panoi (Foto: Ivan Katalinić)
Restoran Zadar Jadera (Foto: Ivan Katalinić)
Rontgen za zube (Foto: Ivan Katalinić)
RTG Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Savez zadruga zadarske županije (Foto: Ivan Katalinić)
Sidro (Foto: Žeminea Čotrić)
Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti (Foto: Ivan Katalinić)
Splitska banka Poluotok (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik na groblju u Preku (Foto: Žeminea Čotrić)
Spomenik partiji muraj (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik poginulim mornarima (Foto: Žeminea Čotrić)
Stara crkva u Preku (Foto: Žeminea Čotrić)
Stari autobusni kolodvor (Foto arhiva Šime Žodan)
Stipe Knežević (Foto: Ivan Katalinić)
Susret Katoličke mladeži (Foto: Ivan Katalinić)
Susret Katoličke mladeži (Foto: Ivan Katalinić)
Susret Katoličke mladeži (Foto: Ivan Katalinić)
Susret Katoličke mladeži (Foto: Ivan Katalinić)
Sv. Stošija Biograd (Foto: Žeminea Čotrić)
Svjetionik (Foto: Ivan Katalinić)
Swarovski (Foto: Ivan Katalinić)
T centar (Foto: Žeminea Čotrić)
Trg Pet Bunara (Foto: Ivan Katalinić)
Trg Pet Bunara (Foto: Ivan Katalinić)
Turisthotel praona (Foto: Ivan Katalinić)
Turistički info pult (Foto: Ivan Katalinić)
Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije (Foto: Ivan Katalinić)
Udruga za terapijsko jahanje Vihor (Foto: Ivan Katalinić)
Unutrašnjost stare crkve u Preku (Foto: Žeminea Čotrić)
Urologija Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Urologija Bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Uvala (Foto: Ivan Katalinić)
Vesna Škare Ožbolt (Foto: Ivan Katalinić)
Vesna Škare Ožbolt (Foto: Ivan Katalinić)
Vjekoslav Goeszl utemeljitelj Hrvatske Knjižarnice Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Vlatka Pokos (Foto: Žeminea Čotrić)
Vozni park tvrtke Nasadi (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarska privatna gimnazija (Foto: Ivan Katalinić)
Zgrada pegla, centar za poduzetništvo i uprava dječjeg vrtića Radost (Foto: Ivan Katalinić)
Zgrada Zaraušek (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonik Stošija (Foto: Ivan Katalinić)
Pustolovine Adèle Blanc-Sec (Foto: EuropaCorp Distribution)
250997
imagesCAX04WGH
going_the_distance01
2879-E_PIRANHA 3d ART 70x100 OP 50%.indd
Ilustracija: staro pokućstvo
Ilustracija: građevisnki projekti
Ilustracija: radna soba
Film: Viking Viki
Film: Resident Evil
Film: Piranha 3D
Film: Going the distance
Ilustracija-Viking-Viki
Legend Of The Guardians The Owls Of GaHoole UK movie poster quad
Film: Ukleta kćer
Film: Otimači
Film: Legenda o čuvarima
Film: Ravnica u plamenu
Alkohol (Foto: Žeminea Čotrić)
Banka Kovanica (Foto: Ivan Katalinić)
Bastion Foša (Foto: Ivan Katalinić)
Dubravko Milin Kvisko (Foto: Ivan Katalinić)
Forum (Foto: Ivan Katalinić)
Galeb (Foto: Ivan Katalinić)
Garaža (Foto: Žeminea Čotrić)
Grof junior (Foto: Ivan Katalinić)
Japanski turisti (Foto: Žeminea Čotrić)
Jure Zekanović (Foto: Žeminea Čotrić)
Lav Foša (Foto: Ivan Katalinić)
Lift za invalide na sveućilištu (Foto: Žeminea Čotrić)
Mačke (Foto: Ivan Katalinić)
Milan Pećina (Foto: Ivan Katalinić)
Nova riva (Foto: Ivan Katalinić)
Obitelj (Foto: Ivan Katalinić)
Obiteljski centar (Foto: Žeminea Čotrić)
Oglasna ploča (Foto: Ivan Katalinić)
Pisma (Foto: Ivan Katalinić)
Pletilje (Foto: Žeminea Čotrić)
Pomorski fakultet (Foto: Ivan Katalinić)
Požar (Foto: Ivan Katalinić)
Psihijatrijska dnevna bolnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Radovi na obnovi bedema (Foto: Ivan Katalinić)
Radovi na obnovi bedema (Foto: Ivan Katalinić)
Semafor za pješake (Foto: Ivan Katalinić)
Spirius Brusina, Filozofski fakultet (Foto: Ivan Katalinić)
Spomen ploča za Medicinski fakultet, Vojnu bolnicu, Civilna bolnica (Foto: Ivan Katalinić)
Stube Narodnog Lista (Foto: Ivan Katalinić)
Sušenje odjeće (Foto: Žeminea Čotrić)
Sveučilišna knjižara (Foto: Ivan Katalinić)
Torcida Grafit (Foto: Žeminea Čotrić)
Turist (Foto: Ivan Katalinić)
Udruga invalida rada (Foto: Ivan Katalinić)
Vedran Vidučić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Nižić Grof (Foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija: ptice amerike
Ilustracija: Budva
Luksardo Maraschino
Ilustracija Tunis
Jennie Fintch
Ilustracija: modni dodaci
Amanda Beard
Ilustracija: djete s bojicama na rukama
Ilustracija: dom iz snova
Ilustracija: jedite zdravo
Ilustracija: mini kazalište
Ivana Bugarija
Jimmy Page
Kosi toranj u Kini
Vaterpolo žene
Ilustracija vaterpolo zene
Ilustracija: višak kože kod žena
Ante Matulović (Foto: Ivan Katalinić)
Bore Galac (Foto: Ivan Katalinić)
Boris Guliemini i Damir Mišlov (Foto: Ivan Katalinić)
Ceste Zadarske županije (Foto: Ivan Katalinić)
Croatia banka (Foto: Ivan Katalinić)
Đani Bunja (Foto: Žeminea Čotrić)
Đani Bunja (Foto: Žeminea Čotrić)
Darko Tokić (Foto: Žeminea Čotrić)
Dječji vrtć Jazine (Foto: Žemninea Čotrić)
Evn Hrvatska (Foto: Ivan Katalinić)
Fontana (Foto: Žemninea Čotrić)
Fontana (Foto: Žemninea Čotrić)
Fratar (Foto: Ivan Katalinić)
Girolamo Luxardo grob (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik palim borcima u Domovinskom ratu (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Grob braće Ante i Zvonimira Brkan (Foto: Ivan Katalinić)
Grob braće Ante i Zvonimira Brkan (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik Sntifašizmu (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko groblje (Foto: Ivan Katalinić)
Ilustracija: uredite vrt po vasim zeljama
In centar (Foto: Ivan Katalinić)
Jadera kolači (Foto: Ivan Katalinić)
Jadera kolači (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Pino Giergia i Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Klaudio Vidaić (Foto: Ivan Katalinić)
Kuhinja Bolnica (Foto: Ivan Katalinić)
Lesnina (Foto: Ivan Katalinić)
Mesopromet (Foto: Žeminea Čotrić)
Mesopromet (Foto: Žeminea Čotrić)
Odovdnja (Foto: Ivan Katalinić)
Odovdnja (Foto: Ivan Katalinić)
Odovdnja (Foto: Ivan Katalinić)
Odovdnja (Foto: Ivan Katalinić)
Pas (Foto: Žeminea Čotrić)
Pauk služba (Foto: Ivan Katalinić)
Pauk služba (Foto: Ivan Katalinić)
Pješački prijelaz, Maraska (Foto: Žeminea Čotrić)
Promet (Foto: Ivan Katalinić)
Prva pomoć (Foto: Ivan Katalinić)
Prva pomoć (Foto: Ivan Katalinić)
Sas Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Sas Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Shopping (Foto: Ivan Katalinić)
Šime Gržan (Foto: Ivan Katalinić)
Školjke (Foto: Žeminea Čotrić)
Smiljan Bakočević (Foto: Ivan Katalinić)
Špina na Trgu Pet Bunara (Foto: Ivan Katalinić)
ŠRC Franka Lisice (Foto: Žeminea Čotrić)
Šrc Ravnice (Foto: Ivan Katalinić)
ŠRD Zubatac (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Knežević i Mladen Malta (Foto: Ivan Katalinić)
Ulica turbo folka (Foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija: losa oralna higijena
Maja Šuput
Ilustracija: mala crna haljina
Ron Artest
Ilustracija: uredite vrt po vasim zeljama
Ilustracija: Nošenje žena
Ilustracija: Haiti
Ilustracija: Predstava
Ilustracija: Yugo 45
Ricardo Greer (Foto: Ivan Katalinić)
Čekaona za barku (Foto: Ivan Katalinić)
Čistač ulice (Foto: Ivan Katalinić)
Čistač ulice (Foto: Žeminea Čotrić)
Čistiona od Grofa (Foto: Ivan Katalinić)
Ilustracija: moderan pas
Dejan Nestorović zastava
Dejan Nestorović
Guinessova knjiga
Marina Abramović
Nasadi radnici (Foto: Ivan Katalinić)
Nasadi radnici (Foto: Ivan Katalinić)
Antene (Foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija: vrata
Ragbi klub Zadar
Saša Radotić
Alan Kociper (Foto: Žeminea Čotrić)
Arsenal (Foto: Ivan Katalinić)
Auto Jadranka Lisice (Foto: Ivan Katalinić)
Bagatovo igralište (Foto: Žeminea Čotrić)
Case minime (Foto: Žeminea Čotrić)
Čipke (Foto: Žeminea Čotrić)
Damir Bucić (Foto: Ivan Katalinić)
Damir Kasap (Foto: Žeminea Čotrić)
Danijel Segarić (Foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap (Foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap i Dražen Grgurević (Foto: Žeminea Čotrić)
Dolores Grdović Kalmeta (Foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Grgurević (Foto: Žeminea Čotrić)
Druga policijska postaja parking (Foto: Žeminea Čotrić)
Druga policijska postaja parking (Foto: Žeminea Čotrić)
Druga policijska postaja parking (Foto: Žeminea Čotrić)
Šime Vulelija (Foto: Žeminea Čotrić)
Gašpar Serreqi (Foto: Žeminea Čotrić)
Glazbena škola Blagoja bersa (Foto: Žeminea Čotrić)
Gradska viječnica (Foto: Žeminea Čotrić)
Grawe (Foto: Žeminea Čotrić)
Hyundai auto salon (Foto: Žeminea Čotrić)
Informacije Željeznički kolodvor (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Paša (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivana Dadić (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Gregov (Foto: Žeminea Čotrić)
Jadran Invest zgrada, prva zgrada s plinom (Foto: Žeminea Čotrić)
Javna vatrogasna postrojba Zadar (Foto: Žeminea Čotrić)
Josip Vlahović (Foto: Žeminea Čotrić)
Josip Vlahović (Foto: Žeminea Čotrić)
Jure Zekanović (Foto: Žeminea Čotrić)
Krešo Dijan (Foto: Žeminea Čotrić)
Krešo Dijan (Foto: Žeminea Čotrić)
Lavčević (Foto: Žeminea Čotrić)
Ličenje zgrade, pituranje (Foto: Žeminea Čotrić)
Marija Pavlović Palčok (Foto: Žeminea Čotrić)
Marija Pletikosa i Grozdana Perić (Foto: Žeminea Čotrić)
Mario Pešut (Foto: Žeminea Čotrić)
Mario Pešut (Foto: Žeminea Čotrić)
Matko Segarić (Foto: Žeminea Čotrić)
Matko Segarić (Foto: Žeminea Čotrić)
Media Zadar, Poliklinika Sunce (Foto: Žeminea Čotrić)
Medicinska škola Ante Kuzmanić (Foto: Žeminea Čotrić)
Milan Drača (Foto: Žeminea Čotrić)
Milan Drača (Foto: Žeminea Čotrić)
Mile Kršlović (Foto: Ivan Katalinić)
Mirjana Sačić (Foto: Žeminea Čotrić)
Nediljko Pavlović (Foto Žeminea Čotrić)
Nediljko Pavlović (Foto: Žeminea Čotrić)
Nediljko Pavlović i Dražen Grgurević (Foto: Žeminea Čotrić)
Nin elektro comerc (Foto: Žeminea Čotrić)
Nisan auto salon (Foto Žeminea Čotrić)
Omerka Šarić (Foto: Žeminea Čotrić)
Omerka Šarić i Šime Vulelija (Foto: Žeminea Čotrić)
Petar Špika (Foto: Žeminea Čotrić)
Predrag Opačić Nediljko Pavlović (Foto: Žeminea Čotrić)
Predrag Opačić, Nediljko Pavlović (Foto: Žeminea Čotrić)
Radovan Dunatov (Foto: Žeminea Čotrić)
Radovan Dunatov (Foto: Žeminea Čotrić)
Radovan Dunatov (Foto: Žeminea Čotrić)
Rajko Jurin (Foto: Žeminea Čotrić)
Splitska banka (Foto: Žeminea Čotrić)
Srrednja škola Stanko Ožanić (Foto: Žeminea Čotrić)
Tatjana Smith Savić (Foto: Žeminea Čotrić)
Tehnički pregled vozila (Foto: Žeminea Čotrić)
Tornado grafit (Foto: Žeminea Čotrić)
Udruga dijabetičara (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Perović (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Perović i Vesna Sabolić (Foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić i Živko Kolega (Foto: Žeminea Čotrić)
Šime Vulelija i Damir Kasap (Foto: Žeminea Čotrić)
Matea Perinović
Saša Režan
Nives Kozulić (Foto Mario Nakić)
Šime Fantela
Bibijana Baričević (Foto: Žeminea Čotrić)
Bibijana Baričević (Foto: Žeminea Čotrić)
Carinici (Foto: Žeminea Čotrić)
Danijel Segarić (Foto: Žeminea Čotrić)
Danijela Nižić (Foto: Žeminea Čotrić)
Danijela Nižić (Foto: Žeminea Čotrić)
Danijela Nižić (Foto: Žeminea Čotrić)
Dario Ivankov (Foto: Žeminea Čotrić)
Davor Lonić (Foto Žeminea Čotrić)
Hrvoje Perica (Foto: Žeminea Čotrić)
Hrvoje Perica (Foto: Žeminea Čotrić)
Ilija Krneta (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Šimunić (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Šimunić (Foto: Žeminea Čotrić)
Jerolim Uroda (Foto: Žeminea Čotrić)
Jerolim Uroda (Foto: Žeminea Čotrić)
Jerolim Uroda (Foto: Žeminea Čotrić)
Josip Kraljić (Foto: Žeminea Čotrić)
Josip Kraljić (Foto: Žeminea Čotrić)
Rajka Rađenović (Foto: Žeminea Čotrić)
Rajka Rađenović (Foto: Žeminea Čotrić)
Rajka Rađenović (Foto: Žeminea Čotrić)
Renata Kapitanović (Foto: Žeminea Čotrić)
Renata Kapitanović (Foto: Žeminea Čotrić)
Renata Kapitanović (Foto: Žeminea Čotrić)
Stanko Zrilić (Foto: Žeminea Čotrić)
Stanko Zrilić (Foto: Žeminea Čotrić)
Stari motori (Foto: Žeminea Čotrić)
Stari motori (Foto: Žeminea Čotrić)
Stari motori (Foto: Žeminea Čotrić)
Stari motori (Foto: Žeminea Čotrić)
Stari motori (Foto: Žeminea Čotrić)
Stipe Zrilić (Foto: Žeminea Čotrić)
Stipe Zrilić (Foto: Žeminea Čotrić)
Vespe (Foto: Žeminea Čotrić)
Vespe (Foto: Žeminea Čotrić)
Vk Jadran,trener Milin (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Letinić (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Letinić (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Letinić (Foto: Žeminea Čotrić)
Župan s dožupanima (Foto: Žeminea Čotrić)
Reno Sinovčić (Foto: Žeminea Čotrić)
Reno Sinovčić (Foto: Žeminea Čotrić)
Jedrilice (Foto: Žeminea Čotrić)
Šisanje živice (Foto: Žeminea Čotrić)
Turisti Alfred Hitchock (Foto: Žeminea Čotrić)
Dejan Nestrović (thumb)
Cohen
Sting
Crkva Blažene Djevice Marije (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Sv Pavla Novi Bokanjac (Foto: Ivan Katalinić)
Dječje igralište (Foto: Ivan Katalinić)
Dječji vrtić Bokanjac (Foto: Ivan Katalinić)
Falkensteiner resorts (Foto: Ivan Katalinić)
Falkensteiner resorts (Foto: Ivan Katalinić)
Garaža TIZ (Foto: Ivan Katalinić)
Gornji Karin (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvatski auto klub (Foto: Ivan Katalinić)
Jedriličarski klub Uskok (Foto: Ivan Katalinić)
Jvana vatrogasna postrojba Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Jvana vatrogasna postrojba Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Karin gornji (Foto: Ivan Katalinić)
Kuglana Mocire (Foto: Ivan Katalinić)
Marina Borik (Foto: Ivan Katalinić)
Matični ured (Foto: Ivan Katalinić)
Matični ured (Foto: Ivan Katalinić)
Nova šetnica uz zgrade Tiz (Foto: Ivan Katalinić)
Novi Bokanjac (Foto: Ivan Katalinić)
Novi Bokanjac cesta (Foto: Ivan Katalinić)
Obitelj Salihović Karin Gornji (Foto: Ivan Katalinić)
Osnovna škola na Bokanjcu (Foto: Ivan Katalinić)
Ploter (Foto: Ivan Katalinić)
Ploter (Foto: Ivan Katalinić)
Poduzetnički inkubator (Foto: Ivan Katalinić)
Poluotok (Foto: Ivan Katalinić)
Promet puntamika (Foto: Ivan Katalinić)
Skokovi u vodu Arno, Hrvački klub (Foto: Ivan Katalinić)
Sporno područje podzemnih voda (Foto: Ivan Katalinić)
Sporno područje podzemnih voda (Foto: Ivan Katalinić)
Sporno područje podzemnih voda (Foto: Ivan Katalinić)
Sporno područje podzemnih voda (Foto: Ivan Katalinić)
Stari kameni krov (Foto: Ivan Katalinić)
Uvala Draženica (Foto: Ivan Katalinić)
Vatrogasni dom (Foto: Ivan Katalinić)
Veterinarska stanica (Foto: Ivan Katalinić)
Šetnica uz more (Foto: Ivan Katalinić)
Ilustracija: Čudesna šuma
Foto: Ivan Katalinić
Tanker Lipa - Lošinjplov
Ivan Jurjević
Bakica s dalekozorom (Foto: Ivan Katalinić)
Cjevovod na Velebitu (Foto: Ivan Katalinić)
Crna kokoš (Foto: Ivan Katalinić)
Dječiji vrtić Starigrad (Foto: Ivan Katalinić)
Gusjenica (Foto: Ivan Katalinić)
Guske (Foto: Ivan Katalinić)
Guske (Foto: Ivan Katalinić)
Guska (Foto: Ivan Katalinić)
Hidroelektrana Velebit (Foto Ivan Katalinić)-3
Hotel Alan i u pozadini Nacionalni park Paklenica (Foto: Ivan Katalinić)
Hotel Alan Starigrad (Foto: Ivan Katalinić)
Ilustracija: Šipak (Foto: Ivan Katalinić)
Japanske kokoši (Foto: Ivan Katalinić)
Japanske kokoši (Foto: Ivan Katalinić)
Jesenice tabla (Foto: Ivan Katalinić)
Kozjaća (Foto: Ivan Katalinić)
Lastavice (Foto: Ivan Katalinić)
Lička pruga (Foto: Ivan Katalinić)
Lika, voda (Foto: Ivan Katalinić)
Lika (Foto Ivan: Katalinić)
Lika (Foto: Ivan Katalinić)
Lička pruga (Foto: Ivan Katalinić)
Maslenica (Foto Ivan Katalinić)
Nacionalni park Paklenica (Foto: Ivan Katalinić)
Novsko ždrilo (Foto: Ivan Katalinić)
Osnovna škola Starigrad (Foto: Ivan Katalinić)
Hidroelektrana Velebit (Foto: Ivan Katalinić)
Panoramski pogled s Velebita (Foto: Ivan Katalinić)
Plinovod (Foto: Ivan Katalinić)
Plinovod (Foto: Ivan Katalinić)
Plinovod (Foto: Ivan Katalinić)
Plinovod (Foto: Ivan Katalinić)
Posedarje (Foto Ivan Katalinić)
Rijeka Ričica (Foto: Ivan Katalinić)
Rovanjska tabla (Foto: Ivan Katalinić)
Rovanjska i u pozadini Velebit (Foto: Ivan Katalinić)
Seline tabla (Foto: Ivan Katalinić)
Starigrad turisti (Foto: Ivan Katalinić)
Starigrad luka (Foto: Ivan Katalinić)
Kip Stjepana Radića u Starigradu (Foto: Ivan Katalinić)
Stroj za baliranje sijena (Foto: Ivan Katalinić)
Tribanj Šibuljina (Foto: Ivan Katalinić)
Tribanj Šibuljina (Foto: Ivan Katalinić)
Tribanj Šibuljina (Foto: Ivan Katalinić)
Tribanj Šibuljina (Foto: Ivan Katalinić)
Tribanj Šibuljina (Foto: Ivan Katalinić)
Tribanj Šibuljina (Foto: Ivan Katalinić)
Tribanj Šibuljina (Foto: Ivan Katalinić)
Galeb (Foto: Ivan Katalinić)
Tribanj Šibuljina (Foto: Ivan Katalinić)
Tulove grede (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica Glinice Obrovac (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica Glinice Obrovac (Foto: Ivan Katalinić)
Uvala podno Velebita (Foto: Ivan Katalinić)
Uvala podno Velebita (Foto: Ivan Katalinić)
Uzgajalište Dagnji (Foto: Ivan Katalinić)
Veliko Rujno (Foto: Ivan Katalinić)
Vepar (Foto: Ivan Katalinić)
Zološki vrt Zaton Obrovački (Foto: Ivan Katalinić)
Čelavac odašiljač (Foto: Ivan Katalinić)
Nogomet NK Zadar- Nk Istra (Foto: Ivan Katalinić)
Golf tereni Ivana Jurjevića?
Poplava u Zagrebu (Foto: PIXSELL)
Dejan Nestorović
Dejan Nestorović
Ženska torba za laptop
Ilustracija: kućne LED svjetiljke
Ilustracija: okoliš
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Ante Fabijanić-Njekulin (Foto: Žeminea Čotrić)
Ante Fabijanić-Njekulin (Foto: Žeminea Čotrić)
Ante Martinac (Foto: Žeminea Čotrić)
Antun Klišmanić (Foto: Žeminea Čotrić)
Ardena Bajlo (Foto: Žeminea Čotrić)
Boris Artić (Foto: Žeminea Čotrić)
Branko Ganzulić (Foto: Žeminea Čotrić)
Dario Jurin (Foto: Žeminea Čotrić)
Rajko Jurin (Foto: Žeminea Čotrić)
Denis Šare (Foto: Žeminea Čotrić)
Denis Šare i Elvis Perinčić (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Čular (Foto: Žeminea Čotrić)
Gorana Poropat i Svemir Bašić (Foto: Žeminea Čotrić)
Stipe Knežević (Foto: Žeminea Čotrić)
Elvira Sterle (Foto: Žeminea Čotrić)
Elvis Perinčić (Foto: Žeminea Čotrić)
Grgo Batur (Foto: Žeminea Čotrić)
Hrvoje Grdović (Foto: Žeminea Čotrić)
Nevenka Marinović i Branko Kutija (Foto: Žeminea Čotrić)
Radovan Dunatov i Ante Uglešić (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Šoša (Foto: Žeminea Čotrić)
Živko Kolega (Foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Nižić Grof (Foto: Žeminea Čotrić)
Okoliš (Foto: B92)
Dario Jurin i Stanko Zrilić (Foto: Žeminea Čotrić)
Košarka KK Zadar- KK Čapljina (Foto: Ivan Katalinić)
Košarka KK Zadar- KK Čapljina (Foto: Ivan Katalinić)
Košarka KK Zadar- KK Čapljina (Foto: Ivan Katalinić)
Košarka KK Zadar- KK Čapljina (Foto: Ivan Katalinić)
Zavod za javno zdravstvo (Foto: Ivan Katalinić)
Nepropisno parkirani automobil (Foto: Žeminea Čotrić)
Baloni (Foto: Žeminea Čotrić)
Apoksiomen plakat (Foto: Žeminea Čotrić)
Električni orgazam
Bepo Matešić (Foto: Žeminea Čotrić)
Bepo Matešić (Foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija: Građevinski radovi (Foto: PIXSELL)
Ilustracija: samoubojstvo žene
Ivica Jurjević (Foto: Žeminea Čotrić)
Oldtimer
Vox gradilište (Foto: Žeminea Čotrić)
Reno Sinovčić (Foto: Ivan Katalinić)
Cruiser Athena (Foto: Ivan Katalinić)
Cruiser Athena (Foto: Ivan Katalinić)
Djed Mraz (Foto: Ivan Katalinić)
Iskrcaj putnika-turista (Foto: Ivan Katalinić)
Iskrcaj putnika-turista (Foto: Ivan Katalinić)
More (Foto: Ivan Katalinić)
Moreske orgulje (Foto: Ivan Katalinić)
Navodnjavanje (Foto: Ivan Katalinić)
Navodnjavanje (Foto: Ivan Katalinić)
Navodnjavanje (Foto: Ivan Katalinić)
Navodnjavanje (Foto: Ivan Katalinić)
Navodnjavanje (Foto: Ivan Katalinić)
Orgulje (Foto: Ivan Katalinić)
Posedarje općina (Foto: Ivan Katalinić)
Posedarje općina (Foto: Ivan Katalinić)
Posedarje općina (Foto: Ivan Katalinić)
Prva policijska postaja (Foto: Ivan Katalinić)
Putnici s Cruisera (Foto: Ivan Katalinić)
Sjene (Foto: Ivan Katalinić)
Spavači na ulici (Foto: Ivan Katalinić)
Spavači na ulici (Foto: Ivan Katalinić)
Sv Donat (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Tonči Kanjer (Foto: Ivan Katalinić)
Umirovljenici (Foto: Ivan Katalinić)
Zabranjen parking (Foto: Ivan Katalinić)
Zlato i srebro grada Zadra (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonik panoramski pogled (Foto: Ivan Katalinić)
Čistač ulice (Foto: Ivan Katalinić)
Čistač ulice (Foto: Ivan Katalinić)
bhdca
bhdca
EVN Croatia (1)
EVN Croatia (2)
EVN Croatia (3)
Šime Jukić
Marta Antulov
Kitesurfing
GK Salto
Međunarodni skup zaštite na radu (Foto: Žeminea Čotrić)
Rašid Zahirović (Foto: MUP Slovenije)
Izložba u Gini Ardene Stošić (Foto: Ivan Katalinić)
Sanacija lužnih bazena tvornice glinice Obrovac (Foto: Ivan Katalinić)
Sanacija lužnih bazena tvornice glinice Obrovac (Foto: Ivan Katalinić)
Sanacija lužnih bazena tvornice glinice Obrovac (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva i mjesno groblje Slivnica Gornja (Foto: Ivan Katalinić)
Pružni prijelaz (Foto: Ivan Katalinić)
Pijaca (Foto: Ivan Katalinić)
Pijaca (Foto: Ivan Katalinić)
Posedarje crkva (Foto: Ivan Katalinić)
Barka, Kaić (Foto: Ivan Katalinić)
Posedarje rivijera (Foto: Ivan Katalinić)
Slivnica Donja (Foto: Ivan Katalinić)
Dostavno vozilo u gradu (Foto: Ivan Katalinić)
Allan Holdsworth
Lišće (Foto: Ivan Katalinić)
Lišće (Foto: Ivan Katalinić)
Lišće (Foto: Ivan Katalinić)
Mirko Sičić (Foto: Ivan Katalinić)
Telefonska govornica (Foto: Ivan Katalinić)
Wi-Fi na trgu (Foto: Ivan Katalinić)
Klaudio Vidaić i Novica Erlić (Foto: Žeminea Čotrić)
Sirovina odlagalište otpada (Foto: Ivan Katalinić
Auto u kvaru (Foto: Žeminea Čotrić)
Apple patent pametnije bljeskalice
Ilustracija: ekspolozija
Ferrari SA
Nesreća kod Berlina (Foto: PIXSELL)
Poplava Novska (Foto: PIXSELL)
Venezuela izbori 2 (Foto: DPA/PIXSELL)
Prometna nesreća autobusa u Njemačkoj
Anđela Ćurković Petković (Foto: Žeminea Čotrić)
Dragan Veselić, Josip Mihatov i Sanja Petrovski (Foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Ferenčina (Foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Ferenčina (Foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Ferenčina i Pero Kvrgić (Foto: Žeminea Čotrić)
Gabrijela Meštrović Maštruko i Irena Bausović (Foto: Žeminea Čotrić)
Mimi Zadarski (Foto: Žeminea Čotrić)
Pero Kvrgić (Foto: Žeminea Čotrić)
Pero Kvrgić (Foto: Žeminea Čotrić)
Šetnjica (Foto: Žeminea Čotrić)
Matica Zadrana (Foto: Žeminea Čotrić)
Ana Bubić (Foto: Žeminea Čotrić)
Ankica Rosandić (Foto: Žeminea Čotrić)
Antun Zoran Savić (Foto: Žeminea Čotrić)
Borik (Foto: Žeminea Čotrić)
Borik uprava (Foto: Žeminea Čotrić)
Božidar Tartaro (Foto: Žeminea Čotrić)
Branislav Jelinić (Foto: Žeminea Čotrić)
Branka Perinčić (Foto: Žeminea Čotrić)
Dalibor Masnov (Foto Žeminea Čotrić)-1
Danijela Nižić (Foto: Žeminea Čotrić)
Diogen Šuljić (Foto Žeminea Čotrić)
Diogen Šuljić (Foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Perica (Foto: Žeminea Čotrić)
Dušan Cvjetković (Foto: Žeminea Čotrić)
Dušan Olujić (Foto: Žeminea Čotrić)
Dušan Zelić (Foto: Žeminea Čotrić)
Gašpar Serreqi (Foto: Žeminea Čotrić)
Hrvoje Perica (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivica Erlić (Foto: Žeminea Čotrić)
Josip Miletić (Foto: Žeminea Čotrić)
Josip Miletić (Foto: Žeminea Čotrić)
Josip Prtorić (Foto: Žeminea Čotrić)
Katarina Skelin (Foto: Žeminea Čotrić)
Maja Dunatov (Foto: Žeminea Čotrić)
Marijo Savić (Foto: Žeminea Čotrić)
Marko Klanac (Foto: Žeminea Čotrić)
Mate Fabijanić (Foto: Žeminea Čotrić)
Mirjana Majić (Foto: Žeminea Čotrić)
Negzana Pavičić (Foto: Žeminea Čotrić)
Nevena Petani (Foto: Žeminea Čotrić)
Nikica Čalušić (Foto: Žeminea Čotrić)
Niko Zelić (Foto: Žeminea Čotrić)
Nikola Turčinov (Foto: Žeminea Čotrić)
Predrag Šarić (Foto: Žeminea Čotrić)
Rade Bobanović (Foto: Žeminea Čotrić)
Rade Bobanović (Foto: Žeminea Čotrić)
Rafaela Štulina (Foto: Žeminea Čotrić)
Rina Villani (Foto: Žeminea Čotrić)
Rina Villani (Foto: Žeminea Čotrić)
Robert Pelicarić (Foto: Žeminea Čotrić)
Sanja Delin (Foto: Žeminea Čotrić)
Sebo Kajtazi (Foto: Žeminea Čotrić)
Vladimir Kovačević (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Kurtov Buš (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Šoša (Foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija: Pink torbica
Parfumerija Limoni (Foto: Ivan Katalinić)
Grabi - kamen (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Odlagalište građevinskog materijala (Foto: Ivan Katalinić)
Modni sud 28.09.2010. (Foto: Ivan Katalinić)
Dražen Grgurević (Foto: Ivan Katalinić)
Marija Pavlović Palčok (Foto: Ivan Katalinić)
Ivana Dadić (Foto: Ivan Katalinić)
Joso Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Joso Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Jure Zekanović (Foto: Ivan Katalinić)
Mario Pešut (Foto: Ivan Katalinić)
Radovan Dunatov (Foto: Ivan Katalinić)
Radovan Dunatov (Foto: Ivan Katalinić)
Rajko Jurin (Foto: Ivan Katalinić)
Đani Bunja (Foto: Marina Jelinić)
Antikvarijat (Foto: Žeminea Čotrić)
Stjepan Felber (Foto: Žeminea Čotrić)
Sv. Šimun (Foto: Žeminea Čotrić)
Vjeko Surać (Foto: Žeminea Čotrić)
Zalazak sunca (Foto: Žeminea Čotrić)
Željko Komšić (Foto: PIXSELL)
Mostar (Foto: PIXSELL)
Gabourey Sidibe
Wayfarice
Jvana vatrogasna postrojba Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Jvana vatrogasna postrojba Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Danijel Jurjević (Foto: Ivan Katalinić)
Danijel Jurjević (Foto: Ivan Katalinić)
Silovatelj Joerg Njemačka
Susret talijanskih poduzetnika (Foto: Ivan Katalinić)
Susret talijanskih poduzetnika (Foto: Ivan Katalinić)
Susret talijanskih poduzetnika (Foto: Ivan Katalinić)
Susret talijanskih poduzetnika (Foto: Ivan Katalinić)
Susret talijanskih poduzetnika (Foto: Ivan Katalinić)
Susret talijanskih poduzetnika (Foto: Ivan Katalinić)
Cher (Foto: PIXSELL)
Barake na meladi (Foto: Ivan Katalinić)
Filip Dizdar
Crkva Sv Šime (Foto: Žeminea Čotrić)
HAK (Foto: Žeminea Čotrić)
Hidrant (Foto: Žeminea Čotrić)
Ante marić (Foto: Žeminea Čotrić)
Branko Kolanović DDK (Foto: Žeminea Čotrić)
Čedomir Perinčić (Foto: Žeminea Čotrić)
Dario Vučenović (Foto: Žeminea Čotrić)
Gašpar Begonja (Foto: Žeminea Čotrić)
Hrvoje Visković (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Knez (Foto: Žeminea Čotrić)
Jadranka Nižić Peroš (Foto: Žeminea Čotrić)
Nediljko Pavlović i Antun Novoselović (Foto: Žeminea Čotrić)
Sandra Poljak Jurinčić (Foto: Žeminea Čotrić)
Sandra Poljak Jurinčić (Foto: Žeminea Čotrić)
Sonja Šimurina (Foto: Žeminea Čotrić)
Hrvoje Visković (Foto: Žeminea Čotrić)
Patrick Levačić - ŠK Casper (Foto: Žeminea Čotrić)
Patrick Levačić - ŠK Casper (Foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija: zabranjene knjige
Pretres kuće Drage Tadića
Davor Čerkuć (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Eškinja (Foto: Žeminea Čotrić)
Josip Kraljić (Foto: Žeminea Čotrić)
Jedrenjak Sea Cloud (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Nikola Grozdanovski-Kole (Foto: Ivan Katalinić)
Drugi sportski susret u domu za odgoj i obrazovanje Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Drugi sportski susret u domu za odgoj i obrazovanje Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Drugi sportski susret u domu za odgoj i obrazovanje Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Drugi sportski susret u domu za odgoj i obrazovanje Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Drugi sportski susret u domu za odgoj i obrazovanje Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Tatjana Vukman (Foto: Ivan Katalinić)
Prvenstvo u ribolovu štapom juniori (Foto: Anamaria Dujmić)
Nogomet NK Zadar- NK Šibenik (Foto: Ivan Katalinić)
Nogomet NK Zadar- NK Šibenik (Foto: Ivan Katalinić)
Nogomet NK Zadar- NK Šibenik (Foto: Ivan Katalinić)
Nogomet NK Zadar- NK Šibenik (Foto: Ivan Katalinić)
Nogomet NK Zadar- NK Šibenik (Foto: Ivan Katalinić)
Colonia (Foto: Ivan Katalinić)
Colonia (Foto: Ivan Katalinić)
Predstava Zvijezda (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela medalja prvenstva u ribolovu (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela medalja prvenstva u ribolovu (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela medalja prvenstva u ribolovu (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela medalja prvenstva u ribolovu (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Filipi
Sš Obrovac
Sš Obrovac
Sš Obrovac
Sš Obrovac
Sš Obrovac
Ivica Katić (Foto: Ivan Katalinić)
Jure Zekanović (Foto: Ivan Katalinić)
Krsto Bukvić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Bračić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Knez, Stipe Zrilić i Josip Kraljić (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Gregov (Foto: Žeminea Čotrić)
Omerka Šarić Frantin (Foto: Žeminea Čotrić)
Radovan Dunatov (Foto: Žeminea Čotrić)
Radovan Dunatov (Foto: Žeminea Čotrić)
DDK (Foto: Žeminea Čotrić)
Zgrada suda (Foto: Žeminea Čotrić)
Javni prijevoz (Foto: Žeminea Čotrić)
Karate klub Croatia (Foto: Žeminea Čotrić)
Policiski auto (Foto: Žeminea Čotrić)
Patke (Foto: Žeminea Čotrić)
Poskoci (Foto: Žeminea Čotrić)
Taekwondo sport centar (Foto: Žeminea Čotrić)
VOX gradilište (Foto: Iva Lauš)
Sv. Šime primopredaja (Foto: Ivan Katalinić)
Zastave po gradu (Foto: Ivan Katalinić)
Take That
Anita Vulin
Linda Norgrove
Braco Nosić (Foto: Milan Pavlović)
Pero Goić (Foto: Žeminea Čotrić)
Renata Peroš (Foto: Žeminea Čotrić)
Lakša policijska nesreća (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Mikiluć (Foto: Žeminea Čotrić)
Jure Škifić (Foto: Žeminea Čotrić)
Jurjević i Čakarun (Foto: Žeminea Čotrić)
Marijan Čakarun (Foto: Žeminea Čotrić)
Marijan Čakarun (Foto: Žeminea Čotrić)
Marijan Čakarun (Foto: Žeminea Čotrić)
Marijan Čakarun (Foto: Žeminea Čotrić)
Marijan Čakarun (Foto: Žeminea Čotrić)
Marino Jurjević (Foto Žeminea Čotrić)
Marino Jurjević (Foto: Žeminea Čotrić)
Neven Plantak (Foto: Žeminea Čotrić)
Petar Marić (Foto: Žeminea Čotrić)
Aleksandar Kovačević (Foto: Žeminea Čotrić)
Dijana Katica (Foto: Žeminea Čotrić)
Ive Surić (Foto: Žeminea Čotrić)
Rajko Jurin (Foto: Žeminea Čotrić)
Stjepan Cukrov (Foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Leo Lemo (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Leo Lemo (Foto: Ivan Katalinić)
Jadranka Svaguša (Foto: Ivan Katalinić)
Marija Šarić Ban (Foto: Ivan Katalinić)
Renato Švorinić (Foto: Ivan Katalinić)
Top sport (Foto: Ivan Katalinić)
Centar za socijalnu skrb (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Disney šareni svijet Milenka Radovića (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Disney šareni svijet Milenka Radovića (Foto: Ivan Katalinić)
Promocija zbirka pjesama Borisa Ostojića (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Disney šareni svijet Milenka Radovića (Foto: Ivan Katalinić)
Curice ispred TV-a
Ilustracija: autobus na pruzi
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Vađenje pjenušca iz mora (Foto: Ivan Katalinić)
Zhang Yin
Pogreb majke Slobodana Uzelca (foto: Žeminea Čotrić)
Pogreb majke Slobodana Uzelca (foto: Žeminea Čotrić)
Teta Ante Gotovine (foto: Žeminea Čotrić)
Dario Nakić (Foto: Ivan Katalinić)
Navodnjavanje zelenih površina (Foto: Ivan Katalinić)
Miroslav Krleža - Michelangelo Buonarroti
Miroslav Krleža - Michelangelo Buonarroti
Susret Župana u hotelu Kolovare (Foto: Ivan Katalinić)
Vrtuljak tajni
Baćva (foto: Žeminea Čotrić)
Snijeg (foto: Žeminea Čotrić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica specijalne postrojbe Poskoci (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Sabljar Dračevac (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Sabljar Dračevac (foto: Žeminea Čotrić)
Renata Sabljar Dračevac (foto: Žeminea Čotrić)
Predsjednik Ivo Josipović (foto Žeminea Čotrić) (20)
Mato Crkvenac (foto: Žeminea Čotrić)
Mato Crkvenac (foto: Žeminea Čotrić)
Susret gradonačelnika okrugli stol (Foto: Ivan Katalinić)
Susret gradonačelnika okrugli stol (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica Adria (Foto: PIXSELL)
Party gradonačelnika i poduzetnika u Arsenalu (Foto: Ivan Katalinić)
Kruh (Foto: Ivan Katalinić)
Marin Tomasov (Foto: Ivan Katalinić)
Svjetski dan osteoporoze (Foto: Ivan Katalinić)
Ante Basioli (Foto: Ivan Katalinić)
Bepo Matešić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Romano Meštrović (Foto: Ivan Katalinić)
Glorija Sikirić (Foto: Ivan Katalinić)
Odbojkaški klub Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno (Foto: Žeminea Čotrić)
Eko etno (Foto: Žeminea Čotrić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Anamaria Dujmić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Žeminea Čotrić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić i Ivan Šimunić (Foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Zlatko Sokolar (Foto: Ivan Katalinić)
Zlatko Sokolar (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Žeminea Čotrić)
Stipe Zrilić (Foto: Zeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Grgurević, Kolega, Vrančić, Dunatov, Zekanović (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Grgurević, Kolega, Vrančić, Dunatov, Zekanović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Šimunić Stipe Zrilić Đani Bunja (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Šimunić Stipe Zrilić Đani Bunja (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić, Radovan Dunatov, Kolega(Foto: Ivan Katalinić)
Željko Lončar (Foto: Ivan Katalinić)
Koliko je duga jedna priča (Foto: Ivan Katalinić)
Koliko je duga jedna priča (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam Apis Dalmacija (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Nevenka Marinović (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Eko etno sajam (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino na snimanju Narodne nošnje (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino na snimanju Narodne nošnje (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino na snimanju Narodne nošnje (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino na snimanju Narodne nošnje (Foto: Ivan Katalinić)
Lupino na snimanju Narodne nošnje (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Peroš (Foto: Ivan Katalinić)
Đani Bunja (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Eškinja (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Knez na dodjeli nagrada međugeneracijske solidarnosti u Biogradu s ministrom Tomislav Ivić (Foto Žeminea Čotrić) (1)
Zlatko Sokolar (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Dan općine Škabrnja (Foto: Ivan Katalinić)
Ivana Dević (Foto Ivan Katalinić)
Luka Škara (Foto: Ivan Katalinić)
Zlatko Sokolar (Foto: Ivan katalinić)
Ivo Grbić (Foto: Ivan Katalinić)
Nevenka Marinović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Grbić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Ivković (Foto: Ivan Katalinić)
Zlatko Sokolar (Foto: Ivan Katalinić)
Boris Pedić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Ivković (Foto: Ivan Katalinić)
Luka Škara (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Marušić (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Marušić (Foto: Ivan Katalinić)
Mile Fabijan (Foto: Ivan Katalinić)
Don Boris Pedić (Foto: Ivan Katalinić)
Nevenka Marinović prima Hostiju (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Đani Bunja (Foto: Ivan Katalinić)
Mile Fabijan (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Branko Kutija, Zlatko Sokolar i Gulan (Foto: Ivan Katalinić)
Danijel Segarić (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić i Đani Bunja (Foto: Ivan Katalinić)
Đani Bunja (Foto: Ivan Katalinić)
Davor Jurjević (Foto: Ivan Katalinić)
Davor Jurjević (Foto: Ivan Katalinić)
Davor Jurjević (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Marinović (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Ivković (Foto: Ivan Katalinić)
Luka Škara (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Bobanović (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Bobanović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Čerina (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Čerina (Foto: Ivan Katalinić)
Damir Valčić (Foto: Ivan Katalinić
Damir Valčić (Foto: Ivan Katalinić
Damir Valčić (Foto: Ivan Katalinić
Irena Devčić Buzov (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić i Đani Bunja (Foto Ivan Katalinić
Cizme
Spomenik Palim žrtvama u Škabrnji (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik palim žrtvama Domovinskog rata u Škabrnji (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik Dr. Franjo Tuđman u Škabrnji (Foto: Ivan Katalinić)
Nevenka Marinović i Ivo Grbić (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Žeminea Čotrić)
Ella Dušević (foto: Žeminea Čotrić)
Ivica Maštruko i Ivo Josipović (foto: Žeminea Čotrić)
Ivica Maštruko i Ivo Josipović (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Dunatov i Stipe Zrilić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Josipović (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Josipović (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Josipović (foto: Žeminea Čotrić)
Kud sv. Kata - Zemunik (foto: Žeminea Čotrić)
Marina Petra (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Polača - crkva (foto: Žeminea Čotrić)
Polača (foto: Žeminea Čotrić)
Polača (foto: Žeminea Čotrić)
Polača (foto: Žeminea Čotrić)
Polača (foto: Žeminea Čotrić)
Polača (foto: Žeminea Čotrić)
Polača osnovna škola (foto: Žeminea Čotrić)
Polača osnovna škola (foto: Žeminea Čotrić)
Polača zgrada općine (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić i Ivo Josipović (foto: Žeminea Čotrić)
Rade Škarica (Foto: Žeminea Čotrić)
Svemir Vrsaljko (Foto: Ivan Katalinić)
Svemir Vrsaljko (Foto: Ivan Katalinić)
Antonio Ježina
Đani Bunja
Darko Kasap
Dražen Grgurović
Rade Škarica
Renato Švorinić
Zivko Kolega
Zlatko Sokolar
Dario Nakić
Tomislav Ćurko (Foto: Ivan Katalinić)
Zlatko Sokolar (Foto: Žeminea Čotrić)
Joško Pulja (Foto: Ivan Katalinić)
Anton Dražina (Foto: Ivan Katalinić)
Anton Dražina (Foto: Ivan Katalinić)
Darko Kasap (Foto: Ivan Katalinić)
Ivica Kapetanović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivica Kapetanović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Vladimir Faber (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Nevenka Marinović (Foto: Ivan Katalinić)
Svemir Vrsaljko (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić i Zlatko Sokolar (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zlatko Komar (Foto: Ivan Katalinić)
Vladimir Faber (Foto: Ivan Katalinić)
Vladimir Faber (Foto: Ivan Katalinić)
Vladimir Faber (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Sabljar Dračevac i Ivica Kapetanović (Foto: Ivan Katalinić)
Kristijan Kapović i Renata Sabljar Dračevac (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Jarnjak i Svemir Vrsaljko (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Jarnjak (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvoje Stojić (Foto: Ivan Katalinić)
Đani Bunja I Anton Dražina (Foto: Ivan Katalinić)
Središnji križ na Gradskom groblju (Foto: Ivan Katalinić)
Vox gradilište (Foto: Ivan Katalinić)
Vox gradilište (Foto: Ivan Katalinić)
Vox gradilište (Foto: Ivan Katalinić)
Damir Mišlov s unukom (Foto: Ivan Katalinić)
Damir Valčić i Damir Mišlov (Foto: Ivan Katalinić)
Dijete (Foto: Ivan Katalinić)
Djeca (Foto: Ivan Katalinić)
Djeca (Foto: Ivan Katalinić)
Djeca (Foto: Ivan Katalinić)
Forum, Sv Donat (Foto Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Jadre Lisica (Foto: Ivan katalinić)
Jere Zurak (Foto: Ivan Katalinić)
Knjige (Foto: Ivan Katalinić)
Knjige trg (Foto: Ivan Katalinić)
Knjige (Foto: Ivan Katalinić)
Mario Pešut (Foto: Ivan Katalinić)
Novica Erlić (Foto: Ivan Katalinić)
Obitelj (Foto: Ivan Katalinić)
Pletilje na Forumu (Foto: Ivan Katalinić)
Pletilje na Forumu (Foto: Ivan Katalinić)
Poljana Pape Ivana Pavla 2 (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Knežević (Foto: Ivan Katalinić)
Svemir Vrsaljko Ivo Josipović i Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Svetko Šarić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Đurđica Šopot (Foto: Ivan Katalinić)
Đurđica Šopot (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Predovan (Foto: Ivan Katalinić)
Kalmetina (Foto: Ivan Katalinić)
Mons. Želimir Puljić (Foto: Ivan Katalinić)
Don Milivoj Bolobanić (Foto: Ivan Katalinić)
Mons Želimir Puljić (Foto: Ivan Katalinić)
Želimir Puljić, Zvonimir Vrančić i Živko Kolega (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Lončar(Foto: Ivan Katalinić)
Branko Kutija (Foto Ivan Katalinić)
Branko Kutija I Damir Valčić (Foto Ivan Katalinić)
Danijel Segarić i Stipe Zrilić (Foto Ivan Katalinić)
Don Boris Pedić (Foto Ivan Katalinić)-4
Godine prolaze rane ostaju grafit u Škabrnji (Foto Ivan Katalinić)
Luka Škara (Foto Ivan Katalinić)
Luka Škara i Nevenka Marinović (Foto Ivan Katalinić)
Luka Škara, Ivo Grbić i Nevenka Marinović (Foto Ivan Katalinić)
Luka Škara, Nevenka Marinović i Ivo grbić (Foto Ivan Katalinić)-1
Nevenka Marinović na pokori (Foto Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić i Luka Škara (Foto Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto Ivan Katalinić)
Zlatko Sokolar, Luka Škara i Gulan (Foto Ivan Katalinić)
Jerolim Uroda (Foto: Ivan Katalinić)
Kolegij Župana (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Rajka Rađenović (Foto: Ivan Katalinić)
Top Stars snimanje
Izložba Droga zlo današnjice (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Droga zlo današnjice (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Peroš (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Narodni muzej Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Don Ivica Jurišić (Foto: Ivan Katalinić)
International Stuttering Awareness Day
Poirot
Zadarski dani djece
Goran Šarin (Foto: Ivan Katalinić)
Hsls Konferencija za novinstvo (Foto: Ivan Katalinić)
Marino Marić (Foto: Ivan Katalinić)
Marino Marić (Foto: Ivan Katalinić)
Marino Marić (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Škarica (Foto: Marina Jelinić)
Danijela Nižić (Foto: Ivan Katalinić)
Danijela Nižić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Šimunić (Foto: Ivan Katalinić)
Jerolim Uroda (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Kraljić (Foto: Ivan Katalinić)
Bibijana Baričević (Foto: Ivan Katalinić)
Marica Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Milena Ikić (Foto: Ivan Katalinić)
Olivio Meštrović (Foto: Ivan Katalinić)
Rajka Rađenović (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Kapitanović (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Kapitanović (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Letinić (Foto: Ivan Katalinić)
Ante Uglešić (foto: Žeminea Čotrić)
Ante Uglešić (foto: Žeminea Čotrić)
Ante Uglešić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Fadić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Fadić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Fadić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Govorčin (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Govorčin (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Govorčin (foto: Žeminea Čotrić)
Atana Grbić (foto: Žeminea Čotrić)
Jura Stublić (Foto: PIXSELL)
Izložba A što ako vam se sviđam, Gradska Loža (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba A što ako vam se sviđam, Gradska Loža (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba A što ako vam se sviđam, Gradska Loža (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba A što ako vam se sviđam, Gradska Loža (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba A što ako vam se sviđam, Gradska Loža (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba A što ako vam se sviđam, Gradska Loža (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert Jelena Rozga (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert Jelena Rozga (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert Jelena Rozga (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert Jelena Rozga (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert Jelena Rozga (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert Jelena Rozga (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert Jelena Rozga (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert Jelena Rozga (Foto: Ivan Katalinić)
Zlatko Lisica (Foto: Ivan Katalinić)
Andrej Pleterski (Foto: Marina Jelinić)
Romana Pleša (Foto: Ivan Katalinić)
Tanja Kurilić (Foto: Ivan Katalinić)
Tanja Kurilić (Foto: Ivan Katalinić)
Košarkaško igralište (Foto: Ivan Katalinić)
Policijsko vozilo (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zadarski dani djece (Foto: Ivan Katalinić)
Zlatko Lisica (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Šoša (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Konop (foto: Žeminea Čotrić)
Konop (foto: Žeminea Čotrić)
Konop (foto: Žeminea Čotrić)
Konop (foto: Žeminea Čotrić)
Štapovi za pecanje (foto: Žeminea Čotrić)
Štapovi za pecanje (foto: Žeminea Čotrić)
Goran Ražnjević (foto: Žeminea Čotrić)
Goran Ražnjević (foto: Žeminea Čotrić)
Marijan Stopfer (foto: Žeminea Čotrić)
Milan Šangulin (foto: Žeminea Čotrić)
Milan Šangulin (foto: Žeminea Čotrić)
Izbori (foto: Žeminea Čotrić)
Izbori (foto: Žeminea Čotrić)
Izbori (foto: Žeminea Čotrić)
Marijan Čakarun (foto: Žeminea Čotrić)
Mirko Sičić (foto: Žeminea Čotrić)
Četvrti nacionalni susret o beskućnicima (Foto: Žeminea Čotrić)
Marko Grubnić
Nestali
ZNET.hr Vinjeta 1
Sarah Berndhart (Foto: Žeminea Čotrić)
Sarah Berndhart (Foto: Žeminea Čotrić)
Sarah Berndhart (Foto: Žeminea Čotrić)
Sarah Berndhart (Foto: Žeminea Čotrić)
Sarah Berndhart (Foto: Žeminea Čotrić)
Sarah Berndhart (Foto: Žeminea Čotrić)
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto Ivan Katalinić)-28
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje kazališne sezone, svečanost foaje (Foto: Ivan Katalinić)
Duško Mucalo i Sanja Ančić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Leo Lemo (Foto: Ivan Katalinić)
Mirko Šatalić (Foto: Ivan Katalinić)
Radovan Dunatov (Foto: Ivan Katalinić)
Renato Švorinić (Foto: Ivan Katalinić)
Tamara Šoletić i Ivan Leo Lemo (Foto: Ivan Katalinić)
Suđenje Šopić (Foto: Ivan Katalinić)
Miro Grubić (Foto: Ivan Katalinić)
Miro Grubić (Foto: Ivan Katalinić)
Suđenje Šopić (Foto: Ivan Katalinić)
Suđenje Šopić (Foto: Ivan Katalinić)
Suđenje Šopić (Foto: Ivan Katalinić)
Suđenje Šopić (Foto: Ivan Katalinić)
Castellammare di Stabia
Plaisted (foto: Žeminea Čotrić)
Plaisted (foto: Žeminea Čotrić)
Dodjela Zlatne kune (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela Zlatne kune (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela Zlatne kune (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela Zlatne kune (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela Zlatne kune (Foto: Ivan Katalinić)
Dodjela Zlatne kune (Foto: Ivan Katalinić)
Dario Jurin (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Knežević i Damir Valčić (Foto: Ivan Katalinić)
Dario Jurin (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Marić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Baradić (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Branko Ganzulić (Foto: Ivan Katalinić)
Jasna Delošević Martić (Foto: Ivan Katalinić)
Davor Lončar (Foto: Ivan Katalinić)
Jasna Delošević Martić (Foto: Ivan Katalinić)
Jasna Delošević Martić (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Marić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Jurjević (Foto: Ivan Katalinić)
Zdenko Oštrić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Mikulić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Plantak (foto: Žeminea Čotrić)
Marijan Čakarun (foto: Žeminea Čotrić)
Niko Marin (foto: Žeminea Čotrić)
Danijel Vučenović (foto: Žeminea Čotrić)
Dario Tičić (foto: Žeminea Čotrić)
Dario Tičić (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap i Mario Pešut (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Mustać (foto: Žeminea Čotrić)
Ivica Jurišić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivica Jurišić (foto: Žeminea Čotrić)
Jadranka Buljan (foto: Žeminea Čotrić)
Jadranka Buljan (foto: Žeminea Čotrić)
Mario Pešut (foto: Žeminea Čotrić)
Stipe Zrilić (foto: Žeminea Čotrić)
Stipe Zrilić (foto: Žeminea Čotrić)
Lančani sudar na Relji (foto: Žeminea Čotrić)
Lančani sudar na Relji (foto: Žeminea Čotrić)
Test slika velika
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Boat show (foto: Žeminea Čotrić)
Bruno Ćurko (foto: Žeminea Čotrić)
Bruno Ćurko (foto: Žeminea Čotrić)
Đani Bunja i Danijel Katičin (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Ferenčina (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Ferenčina (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Josipović (foto: Žeminea Čotrić)
Ljubica Srhoj Čerina (foto: Žeminea Čotrić)
Ljubica Srhoj Čerina (foto: Žeminea Čotrić)
Vojko Obersnel (foto: Žeminea Čotrić)
Špiro Brusina noću (Foto: Žeminea Čotrić)
Sveučilište Zadar noću (foto: Žeminea Čotrić)
Zadarska riva noću (foto: Žeminea Čotrić)
Zalazak sunca u Zadru (foto: Žeminea Čotrić)
Zalazak sunca u Zadru (foto: Žeminea Čotrić)
work-in-progress
Danijel Jusup (foto: Žeminea Čotrić)
Danijel Jusup (foto: Žeminea Čotrić)
Ive Ivanov (foto: Žeminea Čotrić)
Danil Domdjoni (Foto: PIXSELL)
Lišče (Foto: Ivan Katalinić)
Lišče (Foto: Ivan Katalinić)
Lišče (Foto: Ivan Katalinić)
Lišče (Foto: Ivan Katalinić)
Lišče (Foto: Ivan Katalinić)
Lišče (Foto: Ivan Katalinić)
Lišče (Foto: Ivan Katalinić)
Lišče (Foto: Ivan Katalinić)
Književna večer s Joja Ricov (Foto: Ivan Katalinić)
Književna večer s Joja Ricov (Foto: Ivan Katalinić)
Književna večer s Joja Ricov (Foto: Ivan Katalinić)
Književna večer s Joja Ricov (Foto: Ivan Katalinić)
Faksimil - GIP
Staro talijansko groblje (Foto Ivan Katalinić) (1)
Staro talijansko groblje (Foto Ivan Katalinić) (4)
Staro talijansko groblje, grob plemića Borelli (Foto: Ivan Katalinić)
Odovdnja (Foto: Ivan Katalinić)
Odovdnja (Foto: Ivan Katalinić)
Zvijezda na kući u Ričinama (Foto: Ivan Katalinić)
Zvijezda na kući u Ričinama (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik poginulim talijanskim vojnicima u prvom svjetskom ratu (Foto: Ivan Katalinić)009
Lesnina (Foto: Ivan Katalinić)
Lesnina (Foto: Ivan Katalinić)
Pijaca mala (Foto: Ivan Katalinić)
Pijaca mala (Foto: Ivan Katalinić)
Pijaca mala (Foto: Ivan Katalinić)
Prometna na Bulevaru (foto: Žeminea Čotrić)
Rođendan VOX - a (foto: Žeminea Čotrić)
Djelatnice VOX - a (foto: Žeminea Čotrić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto: Ivan Katalinić)
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-68
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-70
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-78
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-79
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-80
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-81
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-82
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-83
Jaderafest (Foto Ivan Katalinić)-86
Hrvatska novinska fotografija (Foto: PIXSELL)
Hrvatska novinska fotografija (Foto: PIXSELL)
Hrvatska novinska fotografija (Foto: PIXSELL)
Udruga civilnih stradalnika domovinskog rata djeli cvijeće (Foto: Ivan Katalinić)
Maja Kaleb (Foto: Ivan Katalinić)
Štand SDP-a na trgu (Foto: Ivan Katalinić)
Joso Nekić, Darko Kasap i Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Ingrid Antičević Marinović (Foto: Ivan Katalinić)
Ingrid Antičević Marinović (Foto: Ivan Katalinić)
Joso Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Joso Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Joso Nekić, Zvonimir Vrančić, Darko Kasap, Dražen Grgurević i Boris Artić (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Škarica (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Škarica (Foto: Ivan Katalinić)
Radovan Dunatov i supruga (Foto: Ivan Katalinić)
Sabina Glasovac (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonko Šupe i supruga (Foto: Ivan Katalinić)
Most (Foto: Ivan Katalinić)
Trg Petra Zoranića (Foto: Ivan Katalinić)
Valentina Jačan (Foto: Ivan Katalinić)
Dalibor Zebić (Foto Ivan Katalinić)
Vip loža na stadionu Stanovi (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Katalinić (Foto Ivan Katalinić)
Ivan Katalinić (Foto Ivan Katalinić)-2
Antonio Mršić (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar - Ok Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar - Ok Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar - Ok Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar - Ok Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar - Ok Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
NK Zadar - RNK Split (Foto: Ivan Katalinić)
Slastičarna Jazine provala (Foto: Ivan Katalinić)
Slastičarna Jazine provala (Foto: Ivan Katalinić)
Slastičarna Jazine provala (Foto: Ivan Katalinić)
Slastičarna Jazine provala (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca SDP (Foto: Ivan Katalinić)
Središnji križ na gradskom groblju (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik palim borcima za oslobođenje zadra (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik palim borcima za oslobođenje zadra (Foto: Ivan Katalinić)
Ingrid Antičević Marinović (Foto: Ivan Katalinić)
Avatar
Bundeva za noć vještica
Bundeva za Noć vještica
Ivan Ljubičić
Matovilka (Foto: Ivan Katalinić)
Matovilka (Foto: Ivan Katalinić)
Matovilka (Foto: Ivan Katalinić)
Matovilka (Foto: Ivan Katalinić)
Matovilka (Foto: Ivan Katalinić)
Matovilka (Foto: Ivan Katalinić)
Anketa štednja (Foto: Ivan Katalinić)
Premijerka Jadranka Kosor polaže vjenac kod središnjeg križa u aleji Hrvatskih branitelja na Mirogoju (Foto PIXSELL)
Predsjednik Ivo Josipović polaže vjenac na grob Ivice Račana (Foto: PIXSELL)
Vizažistica (Foto: Ivan Katalinić)
Vizažistica (Foto: Ivan Katalinić)
Vizažistica (Foto: Ivan Katalinić)
Vizažistica (Foto: Ivan Katalinić)
Vizažistica (Foto: Ivan Katalinić)
Vizažistica (Foto: Ivan Katalinić)
Vizažistica (Foto: Ivan Katalinić)
Vizažistica (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca Svi Sveti (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca Svi Sveti (Foto: Ivan Katalinić)
Polaganje vjenaca Svi Sveti (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić na misi (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić na misi (Foto: Ivan Katalinić)
Svi Sveti misa Sv. Stošija (Foto: Ivan Katalinić)
Benetton (Foto: Ivan Katalinić)
Svijeće Gradska straža (Foto: Ivan Katalinić)
Svijeće Gradska straža (Foto: Ivan Katalinić)
Svijeće Gradska straža (Foto: Ivan Katalinić)
Misa povodom Svih Svetih, Mons. Želimir Puljić (Foto: Ivan Katalinić)
Misa povodom Svih Svetih na Gradskom groblju Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Misa povodom Svih Svetih na Gradskom groblju Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Misa povodom Svih Svetih na Gradskom groblju Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Misa povodom Svih Svetih na Gradskom groblju Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Misa povodom Svih Svetih na Gradskom groblju Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Ina Marin (foto: Žeminea Čotrić)
Ina Marin (foto: Žeminea Čotrić)
Ina Marin (foto: Žeminea Čotrić)
Ina Marin (foto: Žeminea Čotrić)
Puknuto stablo na zgradi pegla (Foto: Ivan Katalinić)
Puknuto stablo na zgradi pegla (Foto: Ivan Katalinić)
Puknuto stablo na zgradi pegla (Foto: Ivan Katalinić) thumb
Sveta Misa Dan Mrtvih, Sv. Stošija (Foto: Ivan Katalinić)
Sveta Misa Dan Mrtvih, Sv. Stošija (Foto: Ivan Katalinić)
Sveta Misa Dan Mrtvih, Sv. Stošija (Foto: Ivan Katalinić)
Misa Dan Mrtvih, Sv. Stošija Mons. Želimir Puljić (Foto: Ivan Katalinić)
Misa Dan Mrtvih, Sv. Stošija Mons. Želimir Puljić (Foto: Ivan Katalinić)
Rekvijem Sv. Donat (Foto: Ivan Katalinić)
Medussa bar, Plaža Kolovare (Foto: Ivan Katalinić)
Novi vrtić na Višnjiku (Foto: Ivan Katalinić)
Novi vrtić na Višnjiku (Foto: Ivan Katalinić)
Sv Marija (Foto: Ivan Katalinić)
Slika thumb
Gradsko groblje Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Dimnjaci (Foto: Ivan Katalinić)
Stubište (Foto: Ivan Katalinić)
Golub (Foto: Ivan Katalinić)
Park Jazine (Foto: Ivan Katalinić)
Tisak Distribucija (Foto: Ivan Katalinić)
Tisak Distribucija (Foto: Ivan Katalinić)
Stari rimski zid (Foto: Ivan Katalinić)
Stari rimski zid (Foto: Ivan Katalinić)
HVIDR-ino otvoreno pismo povodom dolaska Tadića
Boris Perović (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Gospe Loretske (Foto: Ivan Katalinić)
Dječji vrtić časnih sestara (Foto: Ivan Katalinić)
Dječji vrtić časnih sestara (Foto: Ivan Katalinić)
HNS mjesni odbor Arbanasi konferencija (Foto: Ivan Katalinić)
Spomenik u Arbanasima (Foto: Ivan Katalinić)
Ulica Nadbiskupa Vicka Zmajevića (Foto: Ivan Katalinić)
Ulica Nadbiskupa Vicka Zmajevića (Foto: Ivan Katalinić)
Vesna Sabolić i Željko Perović (Foto: Ivan Katalinić)
Ansambl Donat i Društvo zadarskih Arbanasa (Foto: Ivan Katalinić)
Daewo (Foto: Ivan Katalinić)
Dječji vrtić Bambi (Foto: Ivan Katalinić)
Dječji vrtić Bambi (Foto: Ivan Katalinić)
Opel (Foto: Ivan Katalinić)
Seat (Foto: Ivan Katalinić)
Suzuki (Foto: Ivan Katalinić)
Ulica Nadbiskupa Vicka Zmajevića (Foto: Ivan Katalinić)
Ulica Nadbiskupa Vicka Zmajevića (Foto: Ivan Katalinić)
Hns konferencija mjesni odbor Arbanasi (Foto: Ivan Katalinić)
Augusto Vaccaro (foto: Žeminea Čotrić)
Augusto Vaccaro (foto: Žeminea Čotrić)
Augusto Vaccaro i Giusseppe De Luca (foto: Žeminea Čotrić)
Giusseppe De Luca (foto: Žeminea Čotrić)
Charles Davis i All Star Quintet (Foto: Žeminea Čotrić)
Charles Davis i All Star Quintet (Foto: Žeminea Čotrić)
Charles Davis i All Star Quintet (Foto: Žeminea Čotrić)
Charles Davis i All Star Quintet (Foto: Žeminea Čotrić)
Charles Davis i All Star Quintet (Foto: Žeminea Čotrić)
Mjesni odbor Jazine ll (foto: Anamaria Dujmić)
Nerina Čorić (foto: Žeminea Čotrić)
Nerina Čorić (foto: Žeminea Čotrić)
Nerina Čorić (foto: Žeminea Čotrić)
Silos (foto: Žeminea Čotrić)
Sojara (foto: Žeminea Čotrić)
Guske (Foto: Ivan Katalinić)
Lokot (Foto: Ivan Katalinić)
Predstava klz
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan KataliniĆ
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
Abbagain koncert (Foto: Ivan Katalinić)
3921
Marija Pletikosa (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje ambulante na Meladi (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje ambulante na Meladi (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje ambulante na Meladi (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje ambulante na Meladi (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Bek (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Ambulanta opće medicine na meladi (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Kraljić (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Bek (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Bek (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje ambulante na Meladi (Foto: Ivan Katalinić)
Bunari u diklu (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Gospa od Ružarija (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Gospa od Ružarija Diklo (Foto: Ivan Katalinić)
Groblje Diklo (Foto: Ivan Katalinić)
Groblje Diklo (Foto: Ivan Katalinić)
Groblje Diklo (Foto: Ivan Katalinić)
Groblje Diklo (Foto: Ivan Katalinić)
Groblje Diklo (Foto: Ivan Katalinić)
Groblje Diklo (Foto: Ivan Katalinić)
Groblje Diklo (Foto: Ivan Katalinić)
Kip Gospe u Diklu (Foto: Ivan Katalinić)
Palme (Foto: Ivan Katalinić)
Živica (Foto: Ivan Katalinić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin i Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Božidar Tičić (foto: Žeminea Čotrić)
Božidar Tičić (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap i Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap, Zvonimir Vrančić i Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Grgurović (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Grgurović (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Grgurović i Darko Kasap (foto: Žeminea Čotrić)
Grgo Peronja (foto: Žeminea Čotrić)
Živko Kolega (foto: Žeminea Čotrić)
Živko Kolega (foto: Žeminea Čotrić)
Živko Kolega (foto: Žeminea Čotrić)
Živko Kolega (foto: Žeminea Čotrić)
Živko Kolega (foto: Žeminea Čotrić)
Živko Kolega (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Izložba, Ardena Stošić (foto: Danijela Lončar)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
ŽOK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Branka Višić Karavida (foto: Žeminea Čotrić)
Davor Lulić (foto: Žeminea Čotrić)
Davor Lulić (foto: Žeminea Čotrić)
Davor Škibola (foto: Žeminea Čotrić)
Davor Škibola (foto: Žeminea Čotrić)
Smiljan Gluščević (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić i Ana Lovrin (foto: Žeminea Čotrić)
Ana Marušić (foto: Žeminea Čotrić)
M - Drago Kovačević
Predizborna kampanja HDZ - a u MO Višnjik (foto: Žeminea Čotrić)
Jakov Vladović (foto: Žeminea Čotrić)
Brano Ganzulić (foto: Žeminea Čotrić)
Željko Kovačević (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Goran Bibinje (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
OK Zadar,Masnov (Foto: Ivan Katalinić)
Presuda Paško Ćosić (Foto: Ivan Katalinić)
Tele2 logo
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnom odboru Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnom odboru Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnom odboru Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnom odboru Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnom odboru Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnom odboru Gaženica (Foto: Ivan Katalinić)
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnim odborima Ploča i Dračevac (Foto Ivan Katalinić)
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnim odborima Ploča i Dračevac (Foto Ivan Katalinić)
Predizborna kampanja HDZ-a u mjesnim odborima Ploča i Dračevac (Foto Ivan Katalinić)
Pero Kalfić (Foto: Ivan Katalinić)
Pero Kalfić (Foto: Ivan Katalinić)
Goran Lepur (Foto: Ivan Katalinić)
Goran Lepur (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto Ivan Katalinić)
Tiskovna HDZ (Foto: Ivan Katalinić)
Tiskovna HDZ (Foto: Ivan Katalinić)
Megamind
Suđenje Slavko Šare (Foto: Ivan Katalinić)
Obrtnička komora Zadarske županije (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvatska lutrija (Foto: Ivan Katalinić)
Hrvatska lutrija (Foto: Ivan Katalinić)
Joso Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
More (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Vedran Uranija (Foto: Ivan Katalinić)
Dalibor Masnov (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Sabljar Dračevac (Foto: Ivan Katalinić)
Nikola Turčinov (Foto: Ivan Katalinić)
Bibijana Baričević (Foto: Ivan Katalinić)
Danijel Segarić (Foto: Ivan Katalinić)
Davor Lonić (Foto: Ivan Katalinić)
Jerolim Uroda (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Šimunić (Foto: Ivan Katalinić)
Rajka Rađenović (Foto: Ivan Katalinić)
Rajka Rađenović (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Letinić (Foto: Ivan Katalinić)
Čistać Vlado (Foto: Ivan Katalinić)
Plivački klub osoba s invaliditetom Sv. Nikola Zadar
Grafit Brodarica (Foto: Ivan Katalinić)
Mjesni odbor Brodarica (Foto: Ivan Katalinić)
Igor Bačić (foto: Žeminea Čotrić)
Igor Bačić (foto: Žeminea Čotrić)
Igor Bačić (foto: Žeminea Čotrić)
Igor Bačić (foto: Žeminea Čotrić)
Konopi (foto: Žeminea Čotrić)
Konopi (foto: Žeminea Čotrić)
Konopi (foto: Žeminea Čotrić)
Ronioc (foto: Žeminea Čotrić)
Ronioc (foto: Žeminea Čotrić)
Sidro (foto: Žeminea Čotrić)
Predizborna kampanja HDZ - a u MO Smiljevac (foto: Žeminea Čotrić)
Energetska povelja (foto: Žeminea Čotrić)
Danijel Segarić (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Kasap (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Grgurović (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Grgurović (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Grgurović (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivo Dijan (foto: Iva Lauš)
Hrvoje Minigo (Foto: PIXSELL)
women-in-computing
Dvorana Lisinski
Kampanja HDZ-a mjesni odbor Novi Bokanjac (Foto: Ivan Katalinić)
Kampanja HDZ-a mjesni odbor Bokanjac (Foto: Ivan Katalinić)
Kampanja HDZ-a mjesni odbor Bokanjac (Foto: Ivan Katalinić)
Kampanja HDZ-a mjesni odbor Vidikovac (Foto: Ivan Katalinić)
Kampanja HDZ-a mjesni odbor Vidikovac (Foto: Ivan Katalinić)
Mjesni odbor Bokanjac (Foto: Ivan Katalinić)
Olivio Meštrović (Foto: Ivan Katalinić)
Olivio Meštrović (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Dubravko Milin Kvisko (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Šoša i Dražen Grgurević (Foto: Ivan Katalinić)
Ivona Cota (Foto: Ivan Katalinić)
Pavo Ivić (Foto: Ivan Katalinić)
Pavo Ivić (Foto: Ivan Katalinić)
Kampanja HNS-a mjesni odbor Stanovi (Foto: Ivan Katalinić)
Kampanja HNS-a mjesni odbor Stanovi (Foto: Ivan Katalinić)
Županija dodjela priznanja vinarima (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba i degustacija vina u Gradskoj Loži (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje knjižnice i predavaonice u Općoj bolnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje knjižnice i predavaonice u Općoj bolnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje knjižnice i predavaonice u Općoj bolnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje knjižnice i predavaonice u Općoj bolnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje knjižnice i predavaonice u Općoj bolnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Otvorenje knjižnice i predavaonice u Općoj bolnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Bjanka Matković (Foto: PIXSELL)
Sporatum
Dražen Grgurović i Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Dubravko Milin (foto: Žeminea Čotrić)
Viktor Grancarić (foto: Žeminea Čotrić)
Zdenko Matešić (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Zadar fest (foto: Žeminea Čotrić)
Izložba fotografija, Željko Mršić (foto: Žeminea Čotrić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Brojke na zatvorenim trgovinama (Foto: Ivan Katalinić)
Brojke na zatvorenim trgovinama (Foto: Ivan Katalinić)
Brojke na zatvorenim trgovinama (Foto: Ivan Katalinić)
Brojke na zatvorenim trgovinama (Foto: Ivan Katalinić)
Brojke na zatvorenim trgovinama (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar, večer klapske i dalmatinske pisme (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar, večer klapske i dalmatinske pisme (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar, večer klapske i dalmatinske pisme (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar, večer klapske i dalmatinske pisme (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar, večer klapske i dalmatinske pisme (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar, večer klapske i dalmatinske pisme (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar, večer klapske i dalmatinske pisme (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar, večer klapske i dalmatinske pisme (Foto: Ivan Katalinić)
Špica 13.11.2010.(foto: Žeminea Čotrić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
Festival zabavne glazbe Zadar druga večer i backstage (Foto: Ivan Katalinić)
After party festivala zabavne glazbe Zadar 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori (foto: Žeminea Čotrić)
Izbori (foto: Žeminea Čotrić)
Izbori poluotok (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori poluotok (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori poluotok (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori poluotok (Foto: Ivan Katalinić)
Ava Karabatić i Špiro (Foto Ivan Katalinić)
Bepo Matešić (Foto Ivan Katalinić)
Hari Rončević s društvom (Foto Ivan Katalinić)
IMG_4655
Ivana Bačić (Foto Ivan Katalinić)
Ivana Kovač (Foto Ivan Katalinić)
Ivana Kovač (Foto Ivan Katalinić)
Ivana Kovač (Foto Ivan Katalinić)
Ivica Štorić (Foto Ivan Katalinić)
Ivica Štorić i Maja Draganić (Foto Ivan Katalinić)
Maja Draganić (Foto Ivan Katalinić)
Majda Mikulandra i Zizi (Foto Ivan Katalinić)
Petar Dragojević i Antonia Šola (Foto Ivan Katalinić)
Petar Dragojević i Antonia Šola (Foto Ivan Katalinić)
Petar Dragojević i Antonia Šola (Foto Ivan Katalinić)
Zoran Jelenković (Foto Ivan Katalinić)
Curenje plina u trgovačkom centru Superonova (Foto: Ivan Katalinić)
Curenje plina u trgovačkom centru Superonova (Foto: Ivan Katalinić)
Curenje plina u trgovačkom centru Superonova (Foto: Ivan Katalinić)
Curenje plina u trgovačkom centru Superonova (Foto: Ivan Katalinić)
Curenje plina u trgovačkom centru Superonova (Foto: Ivan Katalinić)
Curenje plina u trgovačkom centru Superonova (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori za MO 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori za MO 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori za MO 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori za MO 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori za MO 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori za MO 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori za MO 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori za MO 2010 (Foto: Ivan Katalinić)
Izbori 2010 - MO Arbanasi - Dolores Grdović Kalmeta (foto: Žeminea Čotrić)
Dolores Grdović Kalmeta i Božidar Kalmeta (foto: Žeminea Čotrić)
Đani Bunja izbori (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić s obitelji na izborima (Foto: Ivan Katalinić)
Darko Kasap sa suprugom na izborima (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Ivančević izbori (Foto: Ivan Katalinić)
Vesna Sabolić izbori (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Ivančević (Foto: Ivan Katalinić)
Pregažen mladić u Gradištu (Foto: PIXSELL)
Izborni stožer HSLS-a (Foto: Ivan Katalinić)
Stožer SDP-a (Foto: Ivan Katalinić)
Stožer SDP-a (Foto: Ivan Katalinić)
HNS (foto: Žeminea Čotrić)
Izborni stožer SDP-a (Foto: Ivan Katalinić)
Izborni stožer SDP-a (Foto: Ivan Katalinić)
Izborni stožer SDP-a (Foto: Ivan Katalinić)
Izborni stožer SDP-a (Foto: Ivan Katalinić)
Nikola Turčinov i Sabina Glasovac (Foto: Ivan Katalinić)
Predrag Šarić (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonko Mišlov i Renata Sabljar Dračevac (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonko Mišlov i Renata Sabljar Dračevac (Foto: Ivan Katalinić)
Željko Ivančević (Foto: Ivan Katalinić)
HDZ konferencija za tisak (Foto: Ivan Katalinić)
Ana Lovrin HDZ konferencija za tisak (Foto: Ivan Katalinić)
Mladež HDZ-a konferencija za tisak (Foto: Ivan Katalinić)
Dijana Katica (Foto: Ivan Katalinić)
Županija dodjela nagrada Eko etno (Foto: Ivan Katalinić)
Danijel Segarić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivan Paštar (Foto: Ivan Katalinić)
Dino Bailo (Foto: Ivan Katalinić)
Ivica Katić (Foto: Ivan Katalinić)
Renata Peroš (Foto: Ivan Katalinić)
Stipe Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Tomislav Marijan Bilosnić (Foto: Ivan Katalinić)
Tomislav Marijan Bilosnić (Foto: Ivan Katalinić)
Ante Uglešić (Foto: Ivan Katalinić)
Ante Uglešić (Foto: Ivan Katalinić)
Boris Dželalija (Foto: Ivan Katalinić)
Boris Dželalija (Foto: Ivan Katalinić)
Dario Nakić (Foto: Ivan Katalinić)
Jadranka Nižić Peroš (Foto: Ivan Katalinić)
Jadranka Nižić Peroš (Foto: Ivan Katalinić)
Božidar Kalmeta (foto: Žeminea Čotrić)
Božidar Kalmeta (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Grgurović (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Ante Babić i Dolores Grdović Kalmeta (foto: Žeminea Čotrić)
Boris Artić (foto: Žeminea Čotrić)
Dolores Grdović Kalmeta (foto: Žeminea Čotrić)
Dolores Grdović Kalmeta (foto: Žeminea Čotrić)
Dolores Grdović Kalmeta (foto: Žeminea Čotrić)
Gradonačelnik s dogradonačelnicima (foto: Žeminea Čotrić)
Krešimir Karamarko (foto: Žeminea Čotrić)
Marija Pavlović Palčok (foto: Žeminea Čotrić)
Mario Pešut (foto: Žeminea Čotrić)
Mario Pešut (foto: Žeminea Čotrić)
Mario Pešut (foto: Žeminea Čotrić)
Nediljko Pavlović (foto: Žeminea Čotrić)
Radovan Dunatov (foto: Žeminea Čotrić)
Vesna Sabolić (foto: Žeminea Čotrić)
Drži da se ne sruši (foto: Žeminea Čotrić)
Zemljište Borik (foto: Žeminea Čotrić)
Dijana Katica (Foto: Ivan Katalinić)
Dijana Katica (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Antona Vrlića Stakleni gradovi (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Antona Vrlića Stakleni gradovi (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Antona Vrlića Stakleni gradovi (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Antona Vrlića Stakleni gradovi (Foto: Ivan Katalinić)
Konferencija za tisak udruga tjelesnih invalida (Foto: Ivan Katalinić)
Anton Vrlić održao radionicu u MAS-u (Foto: Ivan Katalinić)
Anton Vrlić održao radionicu u MAS-u (Foto: Ivan Katalinić)
Anton Vrlić održao radionicu u MAS-u (Foto: Ivan Katalinić)
Mile Bašić (Foto: Ivan Katalinić)
Filip Jadrijev (Foto: Ivan Katalinić)
Filip Jadrijev (Foto: Ivan Katalinić)
Marija Višić Guina (Foto: Ivan Katalinić)
Marija Višić Guina (Foto: Ivan Katalinić)
Mario Pešut (Foto: Ivan Katalinić)
Mario Pešut (Foto: Ivan Katalinić)
Mario Pešut (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Panić (Foto: Ivan Katalinić)
Muzej antičkog stakla (Foto: Ivan Katalinić)
Muzej antičkog stakla (Foto: Ivan Katalinić)
Muzej antičkog stakla (Foto: Ivan Katalinić)
Muzej antičkog stakla (Foto: Ivan Katalinić)
Muzej antičkog stakla (Foto: Ivan Katalinić)
Anton Vrlić (Foto: Ivan Katalinić)
Anton Vrlić (Foto: Ivan Katalinić)
Anton Vrlić (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Fadić (Foto: Ivan Katalinić)
Nikola Bašić (Foto: Ivan Katalinić)
Nikola Bašić (Foto: Ivan Katalinić)
Radovan Dunatov (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Stanko Zrilić (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Škabrnje (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Škabrnje (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Škabrnje (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Škabrnje (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Škabrnje (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Škabrnje (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Škabrnje (Foto: Ivan Katalinić)
Procesija i misa (Foto: Ivan Katalinić)
Procesija i misa (Foto: Ivan Katalinić)
Procesija i misa (Foto: Ivan Katalinić)
Procesija i misa (Foto: Ivan Katalinić)
Procesija i misa (Foto: Ivan Katalinić)
Procesija i misa (Foto: Ivan Katalinić)
Svijeće za Vukovar i Škabrnju (Foto: Ivan Katalinić)
Svijeće za Vukovar i Škabrnju (Foto: Ivan Katalinić)
Gradsko vijeće (Foto Ivan Katalinić) (104)
Gradsko vijeće (Foto Ivan Katalinić) (105)
Gradsko vijeće (Foto Ivan Katalinić) (123)
Gradsko vijeće (Foto Ivan Katalinić) (138)
Gradsko vijeće (Foto Ivan Katalinić) (153)
Gradsko vijeće (Foto Ivan Katalinić) (162)
Obljetnica stradanja mještana Nadina (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Nadina (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Nadina (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Nadina (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Nadina (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Nadina (Foto: Ivan Katalinić)
Obljetnica stradanja mještana Nadina (Foto: Ivan Katalinić)
Diabolik - Relja (foto: Žeminea Čotrić)
ZNET i KK Borik Puntamika
Akcija čišćenja podmorja (foto: Žeminea Čotrić)
Akcija čišćenja podmorja (foto: Žeminea Čotrić)
Miting
Ilustracija: Grand Canyon
Barkajol (foto: Žeminea Čotrić)
Blinker (foto: Žeminea Čotrić)
Mile Fabijan (foto: Žemina Čotrić)
Ante Uglešić (Foto: Ivan Katalinić)
Ingrid Antičević Marinović i Josip Friščić (Foto: Ivan Katalinić)
Ingrid Antičević Marinović, Josip Friščić, Ana Lovrin (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Friščić (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Friščić (Foto: Ivan Katalinić)
Luka Škara (Foto: Ivan Katalinić)
Luka Škara (Foto: Ivan Katalinić)
Luka Škara (Foto: Ivan Katalinić)
Zvonimir Vrančić (Foto: Ivan Katalinić)
Živko Kolega i Joško Pulja (Foto: Ivan Katalinić)
Božidar Kalmeta (Foto: Ivan Katalinić)
Božidar Kalmeta i Branko Vukelić (Foto: Ivan Katalinić)
Đani Bunja i Antun Novoselović (Foto Ivan Katalinić)-36
Fotograf (Foto: Ivan Katalinić)
Jadranka Kosor (Foto: Ivan Katalinić)
Jadranka Kosor (Foto: Ivan Katalinić)
Jadranka Kosor (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Friščić (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Friščić (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Friščić (Foto: Ivan Katalinić)
Josip Friščić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Miljanić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Miljanić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Miljanić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Miljanić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Miljanić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Miljanić (Foto: Ivan Katalinić)
Marko Miljanić (Foto: Ivan Katalinić)
Milivoj Bolobanić (Foto: Ivan Katalinić)
Tomislav Ivić (Foto: Ivan Katalinić)
Đani Bunja i Antun Novoselović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Ivo Josipović (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Osnovne škole Stanovi u Gradskoj knjižnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Osnovne škole Stanovi u Gradskoj knjižnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Osnovne škole Stanovi u Gradskoj knjižnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Osnovne škole Stanovi u Gradskoj knjižnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Osnovne škole Stanovi u Gradskoj knjižnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Osnovne škole Stanovi u Gradskoj knjižnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Osnovne škole Stanovi u Gradskoj knjižnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba Osnovne škole Stanovi u Gradskoj knjižnici Zadar (Foto: Ivan Katalinić)
UŽIVO - Suđenje Draženu Slavici
Enka Moković (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Slavica (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Slavica (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Slavica (foto: Žeminea Čotrić)
Dražen Slavica (foto: Žeminea Čotrić)
Frane Lučić (foto: Žeminea Čotrić)
Frane Lučić (foto: Žeminea Čotrić)
Frane Lučić (foto: Žeminea Čotrić)
Frane Lučić (foto: Žeminea Čotrić)
Maro Mihočević (foto: Žeminea Čotrić)
Maro Mihočević (foto: Žeminea Čotrić)
Maro Mihočević (foto: Žeminea Čotrić)
Branko Kutija (Foto: Ivan Katalinić)
Branko Kutija (Foto: Ivan Katalinić)
Branko Kutija (Foto: Ivan Katalinić)
Don Boris Pedić (Foto: Ivan Katalinić)
Don Boris Pedić (Foto: Ivan Katalinić)
Don Boris Pedić (Foto: Ivan Katalinić)
Mirko Erstić (Foto: Ivan Katalinić)
Mirsko Erstić i Svemir Vrsaljko (Foto: Ivan Katalinić)
Svemir Vrsaljko (Foto: Ivan Katalinić)
Svemir Vrsaljko (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba braće Novaković u Gradskoj loži (Foto: Ivan Katalinić)
Izložba braće Novaković u Gradskoj loži (Foto: Ivan Katalinić)
Živi život bez nasilja (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert profesora Glazbene škole Blagoje Bersa (Foto: Ivan Katalinić)
Koncert profesora Glazbene škole Blagoje Bersa (Foto: Ivan Katalinić)
Presjednici Ivo Josipović i Boris Tadić u posjetu Manastira Krupa (Foto: Ivan Katalinić)-113
Predsjednici Ivo Josipović i Boris Tadić u posjetu Manastira Krupa (Foto: Ivan Katalinić)
Boris Tadić (Foto: Ivan Katalinić)
Zdenko Zrilić (Foto: ZNET/Žeminea Čotrić)
Slobodan Milošević
Promocija studenata (Foto: Ivan Katalinić)
Promocija studenata (Foto: Ivan Katalinić)
Refleksija (Foto: Ivan Katalinić)
Vincro Biograd (Foto: Ivan Katalinić)
Vincro Biograd (Foto: Ivan Katalinić)
Mačak u čizmama (Foto Ivan Katalinić) (73)
Mačak u čizmama (Foto Ivan Katalinić) (82)
Mačak u čizmama (Foto Ivan Katalinić) (94)
NK Arbanasi - NK Hajduk utakmica povodom 100 godina Nk Arbanasa (Foto: Ivan Katalinić)
NK Arbanasi - NK Hajduk utakmica povodom 100 godina Nk Arbanasa (Foto: Ivan Katalinić)
NK Arbanasi - NK Hajduk utakmica povodom 100 godina Nk Arbanasa (Foto: Ivan Katalinić)
NK Arbanasi - NK Hajduk utakmica povodom 100 godina Nk Arbanasa (Foto: Ivan Katalinić)
NK Arbanasi - NK Hajduk utakmica povodom 100 godina Nk Arbanasa (Foto: Ivan Katalinić)
Crkva Sv Dimitrij (Foto: Ivan Katalinić)
Hitna, nesreća (Foto: Ivan Katalinić)
Hitna, nesreća (Foto: Ivan Katalinić)
plakat druga strana uspjeha SMGZ
Branko Kutija s nagradama na Vincro sajmu u Biogradu (Foto: Ivan Katalinić)
Presuda Ava Karabatić i Špiro Miličić (Foto Ivan Katalinić)
Presuda Ava Karabatić i Špiro Miličić (Foto Ivan Katalinić)
Presuda Ava Karabatić i Špiro Miličić (Foto Ivan Katalinić)
Presuda Ava Karabatić i Špiro Miličić (Foto Ivan Katalinić)
Presuda Ava Karabatić i Špiro Miličić (Foto Ivan Katalinić)
Presuda Ava Karabatić i Špiro Miličić (Foto Ivan Katalinić)
Presuda Ava Karabatić i Špiro Miličić (Foto Ivan Katalinić)
Potpisivanje sporazuma za navodnjavanje Vranskog polja u Zadarskoj županiji (Foto: Anamaria Dujmić)
Sveučilište u Zadru Komemoracija za Eustahija Brnetića (Foto: Anamaria Dujmić)
Postavljanje blagdanske jelke na Narodnom trgu (Foto: Žeminea Čotrić)
Postavljanje blagdanske jelke na Narodnom trgu (Foto: Žeminea Čotrić)
Postavljanje blagdanske jelke na Narodnom trgu (Foto: Žeminea Čotrić)
Policija (foto: Žeminea Čotrić)
Policija (foto: Žeminea Čotrić)
Potpisivanje sporazuma s UNDP-om (Foto: Ivan Katalinić)
Zdenko Mičić (foto: Žeminea Čotrić)
Savjet mladih u MAS-u (foto: Žeminea Čotrić)
Arheološki muzej u Zadru izložba povodom 178. obljetnice i Dana AMZd (foto: Žeminea Čotrić)
Arheološki muzej u Zadru izložba povodom 178. obljetnice i Dana AMZd (foto: Žeminea Čotrić)
Arheološki muzej u Zadru izložba povodom 178. obljetnice i Dana AMZd (foto: Žeminea Čotrić)
Arheološki muzej u Zadru izložba povodom 178. obljetnice i Dana AMZd (foto: Žeminea Čotrić)
Oglasna ploča (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Tvornica glinice Obrovac i sanacijski bazeni (Foto: Ivan Katalinić)
Mrlja u Zrmanji (foto: PIXSELL)
Crno bijela fotografija (Foto: Ivan Katalinić)
Crno bijela fotografija (Foto: Ivan Katalinić)
Mirni prosvjed protiv Uprave Košarkaškog kluba Zadar na Narodnom trgu (foto: Žeminea Čotrić)
Prof. dr. Tihomil Maštrović, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, gostovao je na susretu "Večer u knjižari" u knjižari "Verbum" u Zadru (foto: Žeminea Čotrić)
Konferencija za tisak Rade Nekića u Obrtničkoj komori (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Rade Nekić (Foto: Ivan Katalinić)
Munje iznad Zadra (Foto: PIXSELL)
IMG_0686
IMG_0686
Pučka kuhinja (Foto Z NET/Sanja Rogošić)
Pučka kuhinja (Foto Z NET/Sanja Rogošić)
Pučka kuhinja (Foto Z NET/Sanja Rogošić)
Zagađenje rijeke Zrmanje (Foto: Z NET/Franko Pavić)
Supernova Zadar 2
Ilustracija: grijači za uši
Modna revija Ane Gojanović (Foto: Z NET/Franko Pavić)
Modna revija Ane Gojanović (Foto: Z NET/Franko Pavić)
Modna revija Ane Gojanović (Foto: Z NET/Franko Pavić)
Jurjević i Zrnić
Tehnomerkur - sud. reg. izvod
Anonimni čovjek
Ivica Dučić (Foto: Z NET)
Gašpar Begonja (Foto: Z NET)
Naši mali gušti 2010 (Foto Z NET) 1
Jospia Sesar
Županijska skupština (Foto:ZNET/Franko Pavić)
2011
2011
Z Magazin - Omča
polaganje vijenaca hsls Foto:ZNET/Franko Pavić
Pomrčina sunca i u Zadru Foto:PIXELL
Sniženja (foto: ZNET/ Žeminea Čotrić)
Edvin Šimunov (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Špica 08.01.2011. (foto: Z NET/Žeminea Čotrić)
Lutkarska predstava "Tri praščića" (foto:Z NET/ Žeminea Čotrić)
Ilusrtacija: iscrpljenost
Domagoj Duvnjak (foto PIXSELL)
Domagoj Duvnjak (foto PIXSELL)
Igor Vori (foto PIXSELL)
Igor Vori (foto PIXSELL)
Igor Vori (foto PIXSELL)
Igor Vori (foto PIXSELL)
Igor Vori (foto PIXSELL)
Ivano Balić (foto PIXSELL)
Mirko Alilović (foto PIXSELL)
Mirko Alilović (foto PIXSELL)
Mirko Alilović (foto PIXSELL)
Mirko Alilović (foto PIXSELL)
Slavko Goluža (foto PIXSELL)
Tonči Valčić (foto PIXSELL)
Tonči Valčić (foto PIXSELL)
Tonči Valčić (foto PIXSELL)
Arijana Čulina (foto: PIXSELL)
Subotnja špica 15.01.2011. (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Jutarnja šetnja gradom (18.01.2011.) (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Izlozba fotografija Ante Jaša (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Blaženko Lacković (foto: PIXSELL)
Darko Stanić (foto: PIXSELL)
Igor Vori (foto: PIXSELL)
Marin Šego (foto: PIXSELL)
Slavko Goluža (foto: PIXSELL)
Tonči Valčić (foto: PIXSELL)
Predstavljena knjiga Koracima nade u istinu-Moja priča za vašu istinu (foto Z NET Žeminea Čotrić) (23)
Subotnja špica 22.01.2011. (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Slavica Vulin (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Tihomir Bujan (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Tihomir Bujan (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Tihomir Bujan (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Tihomir Bujan (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Tihomir Bujan (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Tihomir Bujan (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Cijene goriva (f)
Ivica Križanac (Foto: PIXSELL)
Frane Gligora i Ivo Josipović (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
21.Obljetnica HDZ-a Bibinje (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
21.Obljetnica HDZ-a Bibinje (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
21.Obljetnica HDZ-a Bibinje (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
21.Obljetnica HDZ-a Bibinje (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
21.Obljetnica HDZ-a Bibinje (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
21.Obljetnica HDZ-a Bibinje (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Subotnja špica (29.01.2011.) (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Državno prvenstvo RH u standardnim plesovima (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)-100
Prometna policija (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Prometna policija (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Prometna policija (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Prometna policija (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Prometna policija (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Dražen Slavica (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Dražen Slavica (foto: Z NET/ Žeminea Čotrić)
Policija u Kairu (photo: PIXSELL)
Policija u Kairu (photo: PIXSELL)
Prosvjednici zauzeli centar Kaira (photo: PIXSELL)
Brandon Brown (foto: Žeminea Čotrić)
Branimir Longin (foto: Žeminea Čotrić)
Branimir Longin (foto: Žeminea Čotrić)
Branimir Longin (foto: Žeminea Čotrić)
Branimir Longin (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Cheser Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Batur (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Batur (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
Marko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Miro Bilan (foto: Žeminea Čotrić)
Miro Bilan (foto: Žeminea Čotrić)
Miro Bilan (foto: Žeminea Čotrić)
Miro Bilan (foto: Žeminea Čotrić)
Pavle Marčinković (foto: Žeminea Čotrić)
Pavle Marčinković (foto: Žeminea Čotrić)
Šime Olivari (foto: Žeminea Čotrić)
Šime Olivari (foto: Žeminea Čotrić)
Novčanice eura
Branko Šobot (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Jukić (foto: Žeminea Čotrić)
Marino Goleš (foto: Žeminea Čotrić)
Mirko Skoko (foto: Žeminea Čotrić)
Mirko Skoko (foto: Žeminea Čotrić)
Vasyl Klyusa (foto: Žeminea Čotrić)
Zadarski Ponte rosso (foto: Žeminea Čotrić)
Nikola Munjes na izricanju presude (foto: Žeminea Čotrić)
Nikola Munjes na izricanju presude (foto: Žeminea Čotrić)
Subotnja špica 05.02.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Probox Fight Night na Višnjiku (foto: Žeminea Čotrić)
I love you
Caritas, donacija (foto: Žeminea Čotrić)
Caritas, donacija (foto: Žeminea Čotrić)
Caritas, donacija (foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija zapaljeni čovjek
Prometva na Višnjiku (foto: Žeminea Čotrić)
Prometva na Višnjiku (foto: Žeminea Čotrić)
Prometva na Višnjiku (foto: Žeminea Čotrić)
Prometva na Višnjiku (foto: Žeminea Čotrić)
Prometva na Višnjiku (foto: Žeminea Čotrić)
Prometva na Višnjiku (foto: Žeminea Čotrić)
Prometva na Višnjiku (foto: Žeminea Čotrić)
21.Obljetnica HDZ-a Starigrad (foto: Žeminea Čotrić)
Ivica Šaparić Ninđa (foto: Žeminea Čotrić)
Joso Klapan (foto: Žeminea Čotrić)
Prometna na Bulevaru (foto: Žeminea Čotrić)
Prometna na Bulevaru (foto: Žeminea Čotrić)
Anzulović, Belić i Sinovčić (foto: Žeminea Čotrić)
Batur i Bilan (foto: Žeminea Čotrić)
Batur i Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Brandon Brown (foto: Žeminea Čotrić)
Brandon Brown (foto: Žeminea Čotrić)
Chester Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Chester Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Chester Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Chester Mason (foto: Žeminea Čotrić)
Dewan Downey (foto: Žeminea Čotrić)
Dewan Downey (foto: Žeminea Čotrić)
Dewan Downey (foto: Žeminea Čotrić)
Dewan Downey (foto: Žeminea Čotrić)
Dewan Downey (foto: Žeminea Čotrić)
Dewan Downey (foto: Žeminea Čotrić)
Dewan Downey (foto: Žeminea Čotrić)
Dewan Downey (foto: Žeminea Čotrić)
Downey i Bilan (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczamnn (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Pelczmann (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar klupa (foto: Žeminea Čotrić)
Klupa KK zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Marčinkovi, Batur i Olivari (foto: Žeminea Čotrić)
Šime Olivari (foto: Žeminea Čotrić)
Šime Olivari (foto: Žeminea Čotrić)
Ograda pala na auto kod Sv Krševana
Subotnja špica 19.02.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Elis Žodan (foto: Žeminea Čotrić)
Elis Žodan (foto: Žeminea Čotrić)
Elis Žodan (foto: Žeminea Čotrić)
Elis Žodan (foto: Žeminea Čotrić)
Zlatko Sokolar (foto: Žeminea Čotrić)
Đir po rivi (foto: Žeminea Čotrić)
Nebojša Belić (foto: Žeminea Čotrić)
Bakljada i karusel (foto: Žeminea Čotrić)
Subotnja špica 05.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar-KK Cibona (foto: Žeminea Čotrić)
Kolegij župana (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Maškare 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Postaja Pomorske Policije (foto: Žeminea Čotrić)
Bibijana Baričević (foto: Žeminea Čotrić)
Branko Skroče (foto: Žeminea Čotrić)
Branko Skroče (foto: Žeminea Čotrić)
Daniela Nižić (foto: Žeminea Čotrić)
Davor Lonić (foto: Žeminea Čotrić)
Davor Lonić (foto: Žeminea Čotrić)
Željko Birkić (foto: Žeminea Čotrić)
Željko Birkić (foto: Žeminea Čotrić)
Željko Letinić (foto: Žeminea Čotrić)
Fontana noću (foto: Žeminea Čotrić)
Forum noću (foto: Žeminea Čotrić)
Iris Pavić Tumpa (foto: Žeminea Čotrić)
Jadranka Svaguša (foto: Žeminea Čotrić)
Jadranka Svaguša (foto: Žeminea Čotrić)
Jaslice (foto: Žeminea Čotrić)
Jerolim Uroda (foto: Žeminea Čotrić)
Josip Kraljić (foto: Žeminea Čotrić)
Kolegij župana (foto: Žeminea Čotrić)
Milena Ikić (foto: Žeminea Čotrić)
Nena Jurišić (foto: Žeminea Čotrić)
Rajka Rađenović (foto: Žeminea Čotrić)
Rajka Rađenović (foto: Žeminea Čotrić)
Renata Peroš (foto: Žeminea Čotrić)
Renata Peroš (foto: Žeminea Čotrić)
Renato Švorinić (foto: Žeminea Čotrić)
Riva noću (foto: Žeminea Čotrić)
Sanja Petrovski (foto: Žeminea Čotrić)
Stanko Zrilić (foto: Žeminea Čotrić)
Stipe Zrilić (foto: Žeminea Čotrić)
Kristijan Kike Curavić (foto: Žeminea Čotrić)
Kristijan Kike Curavić (foto: Žeminea Čotrić)
Kristijan Kike Curavić (foto: Žeminea Čotrić)
Kristijan Kike Curavić (foto: Žeminea Čotrić)
Stjepan Mesić (foto: Žeminea Čotrić)
Smiljan Gluščević (foto: Žeminea Čotrić)
Milivoj Bolobanić (foto: Žeminea Čotrić)
Tiskovna konferencija PU Zadarske (foto: Žeminea Čotrić)
Željko Marić (foto: Žeminea Čotrić)
Tiskovna konferencija povodim festivala vjenčanja (foto: Žeminea Čotrić))
Gostovanje HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeka s predstavom "Crnac" (foto: Žeminea Čotrić)
Gostovanje HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeka s predstavom "Crnac" (foto: Žeminea Čotrić)
Gostovanje HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeka s predstavom "Crnac" (foto: Žeminea Čotrić)
Subotnja špica 12.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Show frizerskih salona (foto: Žeminea Čotrić)
Nebojša Belić i Branko Skroče (foto: Žeminea Čotrić)
Nebojša Belić i Branko Skroče (foto: Žeminea Čotrić)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Subotnja špica 19.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Prosvjed 19.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Prosvjed 19.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Prosvjed 19.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Prosvjed 19.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Prosvjed 19.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Prosvjed 19.03.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Borik ponizio Cibonu pred punim Jazinama (foto: Žeminea Čotrić)
Borik ponizio Cibonu pred punim Jazinama (foto: Žeminea Čotrić)
Cvijetom Narcisa protiv raka dojke Foto: Franko Pavić
Subotnja špica Foto: Franko Pavić
LFF - Lumiere media film festival Foto: Franko Pavić
LFF - Lumiere media film festival Foto: Franko Pavić
LFF - Lumiere media film festival Foto: Franko Pavić
LFF - Lumiere media film festival Foto: Franko Pavić
Sat za planet zemlju - Forum Foto: Franko Pavić
Sat za planet zemlju - Forum Foto: Franko Pavić
Sat za planet zemlju - Forum Foto: Franko Pavić
Don. Boris Pedić (foto: Žeminea Čotrić)
Deložacija obitelji Babić (foto: Žeminea Čotrić)
Deložacija obitelji Babić (foto: Žeminea Čotrić)
Deložacija obitelji Babić (foto: Žeminea Čotrić)
Prometna policija u rutinskoj kontroli (foto: Žeminea Čotrić)
Prometna policija u rutinskoj kontroli (foto: Žeminea Čotrić)
Prometna policija u rutinskoj kontroli (foto: Žeminea Čotrić)
Tiskovna konferencija povodom uređenja Kneževe palače (foto: Žeminea Čotrić)
Studenti povijesti i umjetnosti iz Slovenije razgledavaju gradske znamenitosti (foto: Žeminea Čotrić)
Studenti povijesti i umjetnosti iz Slovenije razgledavaju gradske znamenitosti (foto: Žeminea Čotrić)
Mirko Šatalić (foto: Žeminea Čotrić)
Mirko Šatalić (foto: Žeminea Čotrić)
Županijska košarkaška liga (foto: Sanja rogošić)
Županijska košarkaška liga (foto: Sanja rogošić)
Županijska košarkaška liga (foto: Sanja rogošić)
Subotnja špica 02.04.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Antun Novoselović i Ivica Neveščanin (foto: Žeminea Čotrić)
Jutarnja šetnja gradom 04.04.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Satiričko kazalište Kerempuh s predstavom "O medvjedima i ljudima" (foto: Žeminea Čotrić)
Satiričko kazalište Kerempuh s predstavom "O medvjedima i ljudima" (foto: Žeminea Čotrić)
Satiričko kazalište Kerempuh s predstavom "O medvjedima i ljudima" (foto: Žeminea Čotrić)
Satiričko kazalište Kerempuh s predstavom "O medvjedima i ljudima" (foto: Žeminea Čotrić)
Satiričko kazalište Kerempuh s predstavom "O medvjedima i ljudima" (foto: Žeminea Čotrić)
Satiričko kazalište Kerempuh s predstavom "O medvjedima i ljudima" (foto: Žeminea Čotrić)
Satiričko kazalište Kerempuh s predstavom "O medvjedima i ljudima" (foto: Žeminea Čotrić)
Satiričko kazalište Kerempuh s predstavom "O medvjedima i ljudima" (foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija: novčanice eura
KK Borik Puntamika - KK Zagreb (foto: Žeminea Čotrić)
KK Borik Puntamika - KK Zagreb (foto: Žeminea Čotrić)
KK Borik Puntamika - KK Zagreb (foto: Žeminea Čotrić)
KK Borik Puntamika - KK Zagreb (foto: Žeminea Čotrić)
Posjet kineskog veleposlanika Zadru (foto: Žeminea Čotrić)
Boris Trupčević (foto: PIXSELL)
Zvonimir Vrančić (foto: Žeminea Čotrić)
Omerka Šarić - Frantin (foto: Žeminea Čotrić)
Omerka Šarić - Frantin (foto: Žeminea Čotrić)
Omerka Šarić - Frantin (foto: Žeminea Čotrić)
Predstavljanje knjige "Od Kijeva do Poljica" (foto: Žeminea Čotrić)
Jelena Rozga (foto: Žeminea Čotrić)
Mudražija (foto: Žeminea Čotrić)
Vesna Sabolić Kineski veleposlanik u posjeti Zadru (foto: Žeminea Čotrić)
Viktor Popović (foto: Žeminea Čotrić)
Viktor Popović (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
NK Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Subotnja špica 09.04.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Borik Puntamika, Car (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Borik Puntamika, Ivanov (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Borik Puntamika, Olivari (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Borik Puntamika, Vladović (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Borik Puntamika, Vladović (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Jurjević (foto: Žeminea Čotrić)
Rajka Rađenović i Stanko Zrilić (foto: Žeminea Čotrić)
Tony Cetinski
Big Brother 2011 - Horvat
Big Brother 2011 - Duško
Naplata parkinga (foto: Žeminea Čotrić)
Naplata parkinga (foto: Žeminea Čotrić)
Naplata parkinga (foto: Žeminea Čotrić)
Centar za djecu s poteškoćama u razvoju (foto: Žeminea Čotrić)
Centar za djecu s poteškoćama u razvoju (foto: Žeminea Čotrić)
Marina, ličica (foto: Žeminea Čotrić)
Marina, ličica (foto: Žeminea Čotrić)
Marina, ličica (foto: Žeminea Čotrić)
Marina, ličica (foto: Žeminea Čotrić)
Mocire, dvorana (foto: Žeminea Čotrić)
Mocire, kuglana (foto: Žeminea Čotrić)
Mocire, streljana (foto: Žeminea Čotrić)
Tehnički školski centar (foto: Žeminea Čotrić)
Tehnički školski centar (foto: Žeminea Čotrić)
Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Proljetni radovi u Zadru (foto: Žeminea Čotrić)
Jutarnja šetnja gradom 13.04.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Irena Buzov Devčić (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
"Labuđe jezero" – Ruski carski balet (foto: Žeminea Čotrić)
"Labuđe jezero" – Ruski carski balet (foto: Žeminea Čotrić)
"Labuđe jezero" – Ruski carski balet (foto: Žeminea Čotrić)
"Labuđe jezero" – Ruski carski balet (foto: Žeminea Čotrić)
"Labuđe jezero" – Ruski carski balet (foto: Žeminea Čotrić)
Milan Martić
Humanitarna nogometna utakmica Lions-a i Rotary-a (foto: Žeminea Čotrić)
Fitness dan (foto: Žeminea Čotri)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Pakoštane (foto: Žeminea Čotrić)
Gradske kale (foto: Žeminea Čotrić)
Odvodnja (foto: Žeminea Čotrić)
Odvodnja (foto: Žeminea Čotrić)
Pantagana na Kalelargi (foto: Žeminea Čotrić)
Heroj (foto: Žeminea Čotrić)
Zoran Milanović (foto: Žeminea Čotrić)
Zoran Milanović (foto: Žeminea Čotrić)
Božena Tokić (foto: Žeminea Čotrić)
Ema Meštorvić (foto: Žeminea Čotrić)
Ema Meštrovć (foto: Žeminea Čotrić)
Ema Meštrović (foto: Žeminea Čotrić)
Ema Meštrović (foto: Žeminea Čotrić)
Ema Meštrović i Lara Nikpalj (foto: Žeminea Čotrić)
Glorija Sikirć (foto: Žeminea Čotrić)
Glorija Sikirć (foto: Žeminea Čotrić)
Glorija Sikirć (foto: Žeminea Čotrić)
Glorija Sikirć (foto: Žeminea Čotrić)
Glorija Sikirć (foto: Žeminea Čotrić)
Glorija Sikirić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivana Blažević (foto: Žeminea Čotrić)
Ivana Blažević (foto: Žeminea Čotrić)
Ivana Blažević (foto: Žeminea Čotrić)
Josipa Sesar (foto: Žeminea Čotrić)
Josipa Sesar (foto: Žeminea Čotrić)
Josipa Sesar (foto: Žeminea Čotrić)
Josipa Sesar (foto: Žeminea Čotrić)
Katarina Popović (foto: Žeminea Čotrić)
Lara Majstorović (foto: Žeminea Čotrić)
Lara Nikpalj i Glorija Sikirić (foto: Žeminea Čotrić)
Lucija Perica (foto: Žeminea Čotrić)
Lucija Perica (foto: Žeminea Čotrić)
Lucija Perica (foto: Žeminea Čotrić)
Nikpalj i Majstorović (foto: Žeminea Čotrić)
Perica i Marin (foto: Žeminea Čotrić)
Perica i Nikpalj (foto: Žeminea Čotrić)
Sikirć i Marin (foto: Žeminea Čotrić)
Sikirić i Nikpalj (foto: Žeminea Čotrić)
ŽKK Zadar klupa (foto: Žeminea Čotrić)
ŽKK Zadar klupa (foto: Žeminea Čotrić)
Anketa 1(foto Žeminea Čotrić)
Brod Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Brod Mediteran (foto: Marko Dunatov)
Las Vegas centar
Las Vegas centar1
HSP- peticija (foto: Žeminea Čotrić)
HSP- peticija (foto: Žeminea Čotrić)
Škabrnja,pošta (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Batur (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Brown (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Brown (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Brown (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Brown (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Car (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Car (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Ivanov (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Marčinković (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Split, Marčinković (foto: Žeminea Čotrić)
Eko Zadar (foto: Žeminea Čotrić)
Za ljepši Uskrs svima (foto: Žeminea Čotrić)
Za ljepši Uskrs svima (foto: Žeminea Čotrić)
Prosvjed branitelja na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu (Foto: PIXSELL)
Prosvjed branitelja na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu (Foto: PIXSELL)
Asfaltiranje (foto: Žeminea Čotrić)
More (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car i Sandra Poljak Jurinčić (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car i Sandra Poljak Jurinčić (foto: Žeminea Čotrić)
Elis Žodan (foto: Žeminea Čotrić)
Elis Žodan (foto: Žeminea Čotrić)
Elis Žodan i Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Sonja Šimurina (foto: Žeminea Čotrić)
Sonja Šimurina (foto: Žeminea Čotrić)
Vedran Uranija (foto: Žeminea Čotrić)
Čitaonica za slijepe (foto: Anamaria Dujmić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Procesija Veliki petak (foto: Žeminea Čotrić)
Natpis Gotovina (foto: INDEX)
Psina golema
Subotnja špica 23.04.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Uskrsna šetnja gradom 24.04.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Akcija Novog radija (foto: Žeminea Čotrić)
Spomenik Knin
Gradnja (foto: Žeminea Čotrić)
Gradnja (foto: Žeminea Čotrić)
Radnici na gradilištu (foto: Žeminea Čotrić)
Radnici na gradilištu (foto: Žeminea Čotrić)
Radnici na gradilištu (foto: Žeminea Čotrić)
Izložba Ante Brkana u Narodnom muzeju
Zamjena ploča na mostu (foto: Žeminea Čotrić)
Zeleni dani grada Zadra (foto: Žeminea Čotrić)
Damir Doračić (foto Žeminea Čotrić)
Ivo Fadić (foto: Žeminea Čotrić)
Slađana Latinović (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cibona, Batur (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cibona, Car (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cibona, Car (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cibona, Car (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cibona, Ivanov (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cibona, Ivanov (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cibona, Marčinković (foto: Žeminea Čotrić)
Banja Luka, BIH
Bar, BIH
Baščaršija, Sarajevo, BIH
Budapest
Drač, Albania
Herceg Novi, Crna Gora
Kičevo, Makedonija
Kočevje,Slovenija
Komiža, Hrvatska
Kutjevo, Hrvatska
Muzej Nikole Tesle, Srbija
Na Drini ćuprija, Višegrad, BIH
Našice, Hrvatska
Novi Vinodolski, Hrvatska
Novo Mesto, Slovenija
Ohrid
Opuzen, Hrvatska
Otok Rab, Hrvatska
Pazin, Hrvatska
Rab, Hrvatska
Senj, Hrvatska
Senj, Hrvatska1
Skradin, Hrvatska
Stari Grad, Hrvatska
Tivat, Crna Gora
Triglav
Ulcinj, Crna Gora
Varaždinske Toplice, Hrvatska
Vodopad Jajce, BIH
Vrbovec, Hrvastska
Zagrab, Hrvatska
Zagrab, Hrvatska1
Zagrab, Hrvatska2
Županja, Hrvatska
Muzej suvremene umjetnosti Zagreb1
NSK Zagreb
Anchorage
Helsinki
LaValleta
Milano
Moskva1
Peking
RioDeJaneiro
Stuttgart
Turisti (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti,koferi (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti,pano (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti,vodič (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti,vodič (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti,pano (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti,brod (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti,brod (foto: Žeminea Čotrić)
Turisti (foto: Žeminea Čotrić)
Mavar - Facebook - Aktivnosti i interesi (Foto: Facebook)
Mavar - Facebook - Najseksi hostese na svijetu (Foto: Facebook)
Mavar - Facebook - Debeli dečki sa jako zgodnim curama (Foto: Facebook)
Mavar - Facebook - Najseksi hostese na svijetu (Foto: Facebook)
Mavar - Facebook - Debeli dečki sa jako zgodnim curama (Foto: Facebook)
Mavar - Facebook (Foto: Facebook)
Prosvjed na Trgu Bana Jelačića (foto: PIXSELL)
More,pecanje (foto: Žeminea Čotrić)
Orgulje (foto: Žeminea Čotrić)
Svjetionik, lanterna (foto: Žeminea Čotrić)
Svjetionik, lanterna,ljubav (foto: Žeminea Čotrić)
Svjetionik, lanterna,ljubav (foto: Žeminea Čotrić)
Dani sunca (foto: Žeminea Čotrić)
Dani sunca (foto: Žeminea Čotrić)
Dani sunca (foto: Žeminea Čotrić)
Dani sunca (foto: Žeminea Čotrić)
Narodni trg, SDP-akcija Darujmo knjige za djecu Gračaca (foto: Žeminea Čotrić)
Za dar za Japan (foto: Žeminea Čotrić)
Subotnja špica 30.04.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
CACIB Zadar 2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Pavao ll
Algeria
Korea
Kuvait
Rumunska
Saudiska Arabia
Tajice ilustracija
Radna špica 02.05.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
Okrugli stol na temu izmjene i dopune prostornog plana (foto: Žeminea Čotrić)
Okrugli stol na temu iznjene i dopune prostornig plana (foto: Žeminea Čotrić)
Okrugli stol na temu izmjene i dopune prostornog plana (foto: Žeminea Čotrić)
Okrugli stol na temu izmjene i dopune prostornog plana (foto: Žeminea Čotrić)
Marjana Bakmaz
Vatrogasci, sv Florijan (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci, sv Florijan (foto: Žeminea Čotrić)
Ilustracija zdravlje
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci,zapaljeni automobil (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci,zapaljeni automobil (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Vatrogasci (foto: Žeminea Čotrić)
Dragan Fantina (foto: Žeminea Čotrić)
Dragan Fantina (foto: Žeminea Čotrić)
Dragan Fantina (foto: Žeminea Čotrić)
Đurđa Adlešić (foto: Žeminea Čotrić)
Đurđa Adlešić (foto: Žeminea Čotrić)
Đurđa Adlešić (foto: Žeminea Čotrić)
Đurđa Adlešić (foto: Žeminea Čotrić)
Đurđa Adlešić (foto: Žeminea Čotrić)
Đurđa Adlešić (foto: Žeminea Čotrić)
Đurđa Adlešić (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Čerina (foto: Žeminea Čotrić)
Ivan Čerina (foto: Žeminea Čotrić)
Marina Dalmacija (foto: Žeminea Čotrić)
Marina Dalmacija (foto: Žeminea Čotrić)
Marina Dalmacija (foto: Žeminea Čotrić)
Marina Dalmacija (foto: Žeminea Čotrić)
Miro Crnković (foto: Žeminea Čotrić)
Miro Crnković (foto: Žeminea Čotrić)
Miro Crnković (foto: Žeminea Čotrić)
Zdravko Modrušan (foto: Žeminea Čotrić)
Darko Car (foto: Žeminea Čotrić)
Australski stribor
Australski stribor
Subotnja špica 07.05.2011. (foto: Žeminea Čotrić)
KK Borik Puntamika - KK Zadar,Čakarun (foto: Žeminea Čotrić)
KK Borik Puntamika - KK Zadar,Čakarun (foto: Žeminea Čotrić)
KK Borik Puntamika - KK Zadar,Pešut (foto: Žeminea Čotrić)
KK Borik Puntamika - KK Zadar,Marić (foto: Žeminea Čotrić)
KK Borik Puntamika - KK Zadar,Čakarun (foto: Žeminea Čotrić)
Jutro u gradu (foto: Žeminea Čotrić)
Hoffmann (foto: Žeminea Čotrić)
Gradnja (foto: Žeminea Čotrić)
Gradnja (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cedevita, Brown (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cedevita, Brown (foto: Žeminea Čotrić)
KK Zadar - KK Cedevita,Car (foto: Žeminea Čotrić)
Mile Grbić (foto: Žeminea Čotrić)
Plinofikacija (foto: Žeminea Čotrić)
Plinofikacija (foto: Žeminea Čotrić)
Renata Peroš (foto: Sanja Rogošić)
Renata Peroš (foto: Sanja Rogošić)
Petak 13
Otvorenje muslimanske kuće (foto Žeminea Čotrić)-9
Otvorenje muslimanske kuće (foto Žeminea Čotrić)-19
Otvorenje muslimanske kuće (foto Žeminea Čotrić)-38
Subotnja špica 14.05.2011. (foto Žeminea Čotrić)
Ritam kulturizma
Porin 2011 (Foto: PIXSELL)
Porin 2011
Porin 2011
Ćamil Bašić (Foto: Z NET)
U kratkim hlačama (FotoZ NET) (1)
FOTOGALERIJA - Ludijada zadarskih maturanata
FOTOGALERIJA - Adam i Eva - HNK Zadar
Izložba u Kneževoj palači 3 (Foto Z NET)