KAKVU VODU PIJEMO? Zavod za javno zdravstvo objavio najnovije rezultate: Voda sa izvora onečišćena, ima svega – bakterija, željeza, aluminija…

Objavljeno: 14.6.2018. u 15:14
Autor: , e-mail: desk@znet.hr

Na nivou Hrvatske provodi se monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju prema Planu monitoringa kojega donosi ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zrdavstvo. Provedbu Plana monitoringa koordinira HZJZ, a provode ga zavodi za javno zdravstvo županija.

U danas objavljenom Izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u RH za 2017. godinu, stoji da se procjenjuje da je u RH na javnu vodoopskrbu priključeno oko 87% stanovništva, a na lokalnu oko 1,6%.

Planom provedbe Monitoringa izvorišta vode za ljudsku potrošnju za 2017. godinu predviđeno je na području RH uzeti 393 uzoraka odnosno jedan uzorak po crpilištu. Uzorkovano je 353 uzoraka čime je plan realiziran u mjeri 89,8%.

Međutim iako je postotak realizacije velik neki JIVu-i ne rade monitoring izvorišta kako je Zakonom propisano, dok ga neki rade u obimu većem nego je traženo što poboljšava postotak ostvarenosti na razini županija:

Od ukupno uzetih 353 uzoraka, 63,2% (223) nije odgovaralo zahtjevima zbog jednog ili više parametara analiziranih u uzorkovanim uzorcima sukladno odredbama Pravilnika. Postotak neodgovarajućih uzoraka sezao je od 0% u Međimurskoj županiji do 100% u Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (gornja tablica).

Najčešći razlog neispravnosti vode na izvorištima bilo je mikrobiološko onečišćenje, pri čemu je 176 (49,9%) uzoraka bilo mikrobiološki neispravno.

Najčešći uzrok neispravnosti vode na izvorištu bila je prisutnost bakterije E.coli, koja je pronađena u 116 uzoraka, u 164 uzoraka pronađeni su ukupni koliformi, a enterokoki u 100 uzoraka. Bakterija Clostridium perfringens pronađena je u 19 uzoraka. Ukupan broj bakterija na 22˚C i 37˚C pronađen je u 88 odnosno 107 uzoraka.

Od kemijskih parametara povišene koncentracije željeza pronađene su u 42 uzorka, mangana u 39 uzorka, a 21 uzoraka imalo je povišenu mutnoću. Amonij je pronađen u 17, a arsen u 23 uzoraka. Povišena koncentracija aluminija pronađena je u 2 uzorka, natrija u 7, kalija u 5, a klorida u 13 uzoraka.

Prikazani rezultati monitoringa izvorišta odnosno neprerađene (sirove) vode ukazuju na dobro prirodno stanje voda koje se koriste za potrebe javne vodoopskrbe budući ni u jednom uzorku nisu pronađene npr. povišene koncentracije pesticida, policikličkih aromatskih ugljikovodika i ostalih organskih spojeva koji se prate u monitoringu izvorišta.

Samo su ugljikovodici pronađeni u 3 uzorak na jednom crpilištu koje se ne koristi za potrebe javne vodoopskrbe, ali se prati kvaliteta vode kako bi se utvrdilo dolazi li do daljnjeg pogoršanja ili poboljšanja u kvaliteti vode kako bi se mogla donijeti odluka o eventualnoj daljnjoj mogućnosti korištenja crpilišta, stoji u izvješću HZJZ-a.

Na nivou RH planirano je u 2017. godini 7.404 uzoraka u okviru redovnog monitoringa te 1.035 uzoraka u okviru revizijskog monitoringa, odnosno ukupno 8.439 uzoraka vode za ljudsku potrošnju iz javne distribucijske mreže. Postotak ostvarenosti plana iznosi 83,9%, tj. uzorkovano je 6.476 uzorak redovnog i 605 uzoraka revizijskog monitoringa. Ostvarenost Plana monitoringa u javnoj vodoopskrbnoj mreži za redoviti monitoring seže od 6,5% (Vukovarsko-srijemska) do 110,9% (Dubrovačko-neretvanska županija), a za revizijski od 0% (Ličko-senjska i Krapinsko-zagorska županija) do 104,8% (Bjelovarsko-bilogorska županija). Glavni je razlog nepotpune realizacije Plana monitoringa neosiguravanje financijskih sredstava od strane županije koja su prema Zakonu iste dužna osigurati.

Ukupni broj neispravnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u javnoj distribucijskoj mreži u RH zbog jednog ili više pokazatelja iznosio je 216 odnosno 3,1% pri čemu je 140 uzoraka bilo kemijski neispravno (2,0 %), a 88 mikrobiološki neispravno (1,2% ) s obzirom na ukupni broj uzoraka. Postotak i uzrok neispravnosti (kemijski ili mikrobiološki) variraju od županije do županije.

Prisutnost bakterije E.coli, pronađena je u 16 od 7.080 uzorka uzorkovanih u javnoj vodoopskrbnoj mreži u RH. U 35 uzoraka na mreži pronađeni su ukupni koliformi, bakterija Clostridium perfringens pronađena je u 2 uzoraka, a Pseudomonas aeruginosa u 39 uzoraka. Ukupni broj bakterija na 22˚C i 37˚C pronađen je u 34 odnosno 40 uzoraka.

Od kemijskih parametara, povišene koncentracije željeza pronađene su u 16 uzorka, arsena u 38 uzoraka, amonija u 5, a mangana u 6 uzorka. Međutim, ako se u obzir uzmu Rješenja o Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz distribucijske mreže dozvoljenim prekoračenjima MDK i broj neispravnih uzoraka koji je, sukladno dobivenom Rješenju, ocijenjen kao ispravan, onda se slika značajno mijenja za pokazatelj iz Rješenja (npr. arsen, željezo, kloridi) pa u sustavima koji posjeduju valjana Rješenja nema neispravnih uzoraka za navedene pokazatelje.

Koncentracija vodikovih iona nije odgovarala u 6, slobodni klor u 4 uzorka, što je bila posljedica pojačane dezinfekcije vode. Iako je vrijednost slobodnog rezidualnog klora bila iznad propisane MDK vrijednosti i dalje su vrijednosti bile manje od preporučene vrijednosti od strane Svjetske zdravstvene organizacije (5 mg/L). Kloriti su bili prisutni u koncentracijama većim od MDK u 1 uzorku kao i ukupni trihalometani.

U priobalnom krškom području dominantni je izvor neispravnosti povišena mutnoća, koja se javlja na svim krškim izvorištima nakon obilnih padalina. Osim problema s mutnoćom neka priobalna izvorišta za vrijeme suša i povećanih potreba za vodom tijekom turističke sezone imaju povišene koncentracije klorida i sulfata. Povišenu mutnoću imalo je 18 uzoraka, povišene koncentracije aluminija pronađene su u 4, natrija u 6, a sulfata u 3 uzorka. Kloridi su bili povišeni u 37 uzoraka.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Ocijenite članak!
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
KAKVU VODU PIJEMO? Zavod za javno zdravstvo objavio najnovije rezultate: Voda sa izvora onečišćena, ima svega - bakterija, željeza, aluminija..., 5.0 out of 5 based on 1 rating

Komentirajte ovaj članak

mojtv.hr - kompletan tv program